Marjolijn van den Assem

Tekeningen en Schilderijen

lettre/Brief/letter/brief(6)

Marjolijn No comments

bv(1)
brevis libellus (1) 2015 (detail)
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(3)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)

Bv(4)
brevis libellus (4) 2015 (detail)
uitgesneden o.i.inkt-tekening op museumkarton 122 x 92 cm

Uit:
Friedrich Hölderlin (brief, vermoedelijk november 1802)
en Friedrich Nietzsche (Ecce Homo, 1888):

Mijn beste!
… “Op de bodem van onverschillig welke afgrond houd ik nog vast aan mijn zegenend ja” …
Er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij, dat zich wil laten horen.
Er is een sterk verlangen naar liefde in mij, en dat spreekt zelf de taal van de liefde.
Ik leef in mijn eigen licht, ik drink opnieuw de vlammen in, die uit mijn binnenste uitbreken.
O rampzaligheid van allen, die geven! O verduistering van mijn zon! O begeerte naar het begeren! O geeuwhonger, die deel uitmaakt van de verzadiging!
De hand intrekkend, als de hand reeds naar haar wordt uitgestoken: de waterval gelijk, die zelfs bij het vallen nog aarzelt- zo honger ik naar boze daden.
Het geluk dat ik stel in het geven, stierf af in het geven, mijn deugd is zich zelf moe geworden op grond van haar overvloedigheid!
Ach, ik ben door ijs omgeven, mijn hand verbrandt zich aan ijzige materie! Ach, er is dorst in mij, die smacht naar jullie dorst.
Nacht is het: ach, dat ik gedoemd ben licht te zijn! En dorst naar iets nachtelijks! En eenzaamheid!
Nacht is het: nu breekt mijn verlangen als een bron in mij los – verlangen naar conversatie.
Nacht is het: nu spreken nog enkel alle fonteinen. En ook mijn ziel is een fontein.
Nacht is het: nu pas worden alle liederen wakker van de mensen, die liefhebben. En ook mijn ziel is zo’n lied van iemand die liefheeft!”
– Nooit heb ik zo’n herfst meegemaakt, ook nooit gedacht dat iets dergelijks op aarde zou bestaan -, elke dag dezelfde bandeloze volkomenheid.
Schrijf me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig. De ziel die heerst onder vrienden, het ontstaan van gedachten in gesprek en brief, zijn voor kunstenaars onontbeerlijk.

(Vertaling Hölderlin: Kester Freriks. Vertaling Nietzsche: Pé Hawinkels)
zie: Hölderlin(2)
zie: Rocks and Lichen

brevis libellus

Marjolijn 5 comments

detail(2)
brevis libellus(2) 2015 (detail) o.i.inkt/uitgesneden tekening
op museumkarton 122 x 92cm

(4)detail
brevis libellus(4) 2015 (detai)l uitgesneden o.i.inkt-tekening
op museumkarton 122 x 92 cm

detail(3)
brevis libellus(3) 2015 (detail) o.i.inkt/grafietstift
op museumkarton 122 x 92cm

Een door mij geselecteerde brief van Hölderlin beschrijft het veranderende en toch gelijkblijvende landschap tijdens een dramatische voettocht van het Zuiden naar het Noorden en zijn “woelingen” daarbij van de ziel.
Een dergelijke openhartigheid was ongebruikelijk in die tijd.
Hölderlin schildert met woorden “het licht in al zijn de schakeringen” en het “samenvallen” van verschillen in de natuur.
Hij eindigt deze brief aan een goede vriend met de noodkreet om hem snel terug te schrijven, hij heeft “zuivere tonen nodig”.
Door het honderden keren bedachtzaam en met kroontjespen overschrijven van dezelfde brief, tast ik beweegredenen af, schrijf ik met de schrijver.
Bijna buiten mij om heeft zich bij de 325-ste overschrijving de zin: “er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij, dat zich wil laten horen”, tussen de briefregels van Hölderlin ingewrongen.
Nietzsche schrijft deze woorden in Ecce Homo, met zijn laatste krachten, ik schrijf het hem na, het is in mijn ogen de essentie van het kunstenaarschap.
Meerdere citaten zijn gevolgd, die het hart van Hölderlins brief verdringen.
Ingebed in Hölderlins aanhef en zijn oproep tot terugschrijven (1802), komt Nietzsches beginselverklaring (1888) door mijn seismografisch handschrift(2015) in deze serie tot leven.

zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: Trouw 9-3-2012
zie: potlood op papier
zie: door het beeld door het woord(3)

SEVEN years of blogging!

Marjolijn 2 comments


HAPPY BIRTHDAY to my blog!
661 posts in SEVEN years:

12-05-2008 / 12-05-2015

Véél dank aan de trouwsten en de passanten,
het is me een eer & een genoegen:
MANY THANKS TO YOU ALL!

to be continued

atelier
Atelier (foto: Gijsbert van der Wal)

schrijft

zie: atelierbezoek(16)
zie: collections(53)
zie: Boeken/Books
zie: just a drawing(i-Pad) 54 t/m 64
zie: a present from a friend(13)
zie: Aanbieding!/Monthly-offer!
zie: Valkhof Museum
zie: Elizabeth de Vaal
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Verlengd!!!
zie: Parallel-Falls
zie: interview(1)

Museum Gouda(2)

Marjolijn 2 comments

Normally, as a stream grows older, the waterfall, by undercutting and erosion of the waterfall edge and stream bed above the fall, moves upstream and loses height until it eventually becomes a series of rapids and finally disappears…
(from: the free dictionary)

Het voorbereiden van een retrospectieve tentoonstelling is bepaald geen sinecure.
Van mijn werk in de collectie van Museum Gouda trok veertig jaar aan conservator Hans Vogels en mij voorbij.
Een voorlopige selectie is gemaakt.
Sommige werken moeten van een nieuwe lijst worden voorzien.
De bruiklenen zijn aangevraagd, bij het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum Schiedam, bij Museum Het Valkhof Nijmegen en Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam.
Er wordt een documentaire gemaakt door filmmaker Jaap Mees.
Aan een begeleidende tekst, door Marc Couwenbergh, wordt gewerkt.
De projectie -in de tentoonstelling- van een selectie uit 700 posts van ” seven years of blogging”, wordt begeleid door Boris Veldhuijzen van Zanten.
Toepasselijk:
as a stream grows older

maquette
Werk-maquette van 4 zalen van Museum Gouda
voor de retrospectieve tentoonstelling in voorbereiding:
“… as a stream grows older …”
20 september 2015 t/m 10 januari 2016

zie: Museum Gouda(1)
zie: atelierbezoek(14)

zaal7
lettre/Brief/letter/brief (50 t/m 230) 2015
met kroontjespen en o.i.inkt geschreven op museumkarton
35 x 27 cm elk (ingelijst door Herman Hokken)

DOOSBEUGELS

Plexiglas draagbeugels (gemaakt door Vromans Design)
voor “de voorloper van de blog” 1981 t/m 1986.
ontwerp & tekeningen: Victor Veldhuijzen van Zanten
zie: verwacht in Museum Gouda

Aanbieding!/May-offer!

Marjolijn No comments

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– May 2015!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND –  mei 2015:
It can be yours for only/deze speciale aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-

mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/May-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Ceseli Josephus Jitta

wvdm-mei2015

Langs de Lek 2010 o.i.inkt op museumkarton 23 x 30 cm Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!

zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

 

to be little

Marjolijn No comments

On the capacity to be little.-

One must be as close to flowers, grasses and butterflies as a child, who does not tower over them. By contrast, we adults have grown too big for these things: we must descend and condescend to them. I think that all the while we are declaring our love to the grasses they must be hating  us.- Whoever wants to partake of everything that is good must at the given hour know how to be little.

Nietzsche in Human, All Too Human.
zie: tuinen van theorie(1)
zie: tuinen van theorie(4)

tvt
tuinen van theorie(32) 2013 o.i.inkt/potlood/grafietstift op museumkarton 46 x 31 cm
collection Martine Prange
***
zie: The Grass
zie: Nach Sils
zie: New!
zie: close to flowers
zie: Herbarium
tvt(37)
tuinen van theorie(37) 2013 o.i.inkt/potlood/grafietstift op museumkarton 46 x 31 cm
Dit werk staat afgebeeld in het boek: de taal van de dooiwind
zie: Rosa Pimpinellifolia

door het beeld door het woord(3)

Marjolijn 2 comments

zie: door het beeld door het woord

Op 21 mei wordt Florette Dijkstra geïnterviewd door Peter Henk Steenhuis en op 29 mei wordt Marjolijn van den Assem geïnterviewd.
Nu ook toegankelijk voor bezoekers van de Ketelfactory en vrienden van de exposanten van de tentoonstelling “door het woord door het beeld”.
Meld je aan: Trouw.nl/exclusief
of schrijf je in via: De Ketelfactory
Boek bestellen: door het beeld door het woord

Interview

Uitnodiging-Door-het-woord-beeld
zie: door het beeld door het woord(1)
zie: door het beeld door het woord(2)
zie: Trouw 17-02-2015
zie: Trouw 09-03-2012
zie: Jenseits des Nordens(4)

Anything but homeless

Marjolijn 1 comment

Een dakloze collectie die een reizend bestaan leidde
-samengesteld door Frits Becht en Corrie van der Veen*-
vond een thuishaven in STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM:

“ANYTHING BUT HOMELESS”
tekeningen uit de NOG collectie
25 april t/m 21 juni 2015
Opening van de tentoonstelling: 25 april 2015 om 15.00uur.

Schermafbeelding 2015-04-16 om 17.38.48

* Frits Becht heeft van 1994 tot 2001 gewerkt aan de opbouw van de NOG Collectie -eigendom van Stichting Beheer SNS REAAL-
op een wijze alsof hij voor zichzelf verzamelde.
Van 2001 tot 2013 heeft Corrie van der Veen met eenzelfde opdracht:
“verzamelen zoals je dat voor jezelf zou doen”,
het stokje van Frits Becht overgenomen en de collectie uitgebouwd tot ruim 500 kunstwerken van 105 verschillende kunstenaars.
Sinds 2013 heeft de collectie onderdak gevonden bij Stedelijk Museum Schiedam.

SMSchiedam
Sgelare(3) 2008 en denkbaar(12) 2001
Marjolijn van den Assem

zie: Anything but homeless
zie: NOG collectie
zie: kunstenaars in NOG collectie

 

just a drawing(iPad)54 t/m 64

Marjolijn No comments

TRY a FREE subscription to “just an iPad-drawing…” (occasionally)?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.com
***

Wilt u zich verzekeren van zomaar een iPad-tekening (af en toe)?
Abonneer u GRATIS via: marjolijnvandenassem@me.com
of kijk op Facebook
en/of Twitter: @Omasaurus

zie: 366 Daily Drawings, the movie, by Koen van Tongeren
zie: just a drawing…(iPad) 1 t/m 14
zie: just a drawing…(iPad) 15 t/m 29
zie: just a drawing…(iPad) 30 t/m 37
zie: just a drawing…(iPad) 38 t/m 41
zie: just a drawing…(iPad) 42 t/m 47
zie: just a drawing…(iPad) 48 t/m 53

door het beeld door het woord(2)

Marjolijn 2 comments

zie: door het beeld door het woord(1)

Schermafbeelding 2015-03-21 om 11.03.10

De Ketelfactory presenteert het boek ‘door het beeld door het woord
van Peter Henk Steenhuis en René Gude.
In dit boek zijn tevens de interviews opgenomen van Peter Henk Steenhuis voor het Dagblad Trouw met onderstaande 21 kunstenaars.
door het beeld door het woord
is een uitgave van de Internationale School voor Wijsbegeerte
in samenwerking met De Ketelfactory Schiedam.
ISBN 978 94 91693 50 2
Verkoopprijs € 39,95 bestellen

TENTOONSTELLING
IN DE KETELFACTORY SCHIEDAM:

door het beeld
door het woord

19 april t/m 12 juli 2015

Opening TENTOONSTELLING én
PRESENTATIE van het boek “door het beeld door het woord”
én première VIDEOPORTRET van René Gude door Kim Zeegers:
zondag 19 april van 15.00 tot 18.00 uur door Peter Henk Steenhuis.
zie: De Ketelfactory Schiedam

Schermafbeelding 2015-04-19 om 09.38.40

zie: Trouw 09-03-2012
zie: Voorkant boek
zie: door het beeld door het woord(3)
***
Ik ben private collection France zeer erkentelijk
voor de bruikleen voor deze tentoonstelling.
***

 Marjolijn van den Assem © 2007 - 2013.

Simple Grey theme developed by Rodrigo P. Ghedin.

WordPressFAMFAMFAM
Clicky Web Analytics