Marjolijn van den Assem

Tekeningen en Schilderijen

30 jaar RAM

Marjolijn No comments

Up Memory Lane RAM 30 jaar

HULDE aan Berry Koedam, die onverdroten doorzette,
stimuleerde en componeerde,
als kunstpaus en troubleshooter,
als psychoanalytica en leider van een kunstbedrijf!

Berry Koedam stuurde DERTIG jaar lang haar schip dat RAM heet
aan op geloof, hoop en liefde in & voor de eigen te varen koers!
In een kunstbedrijf moet je het spel kunnen spelen,
voor de kunst door het vuur kunnen gaan,
willen functioneren binnen een aanname,
je laten meevoeren in de waan en
overeind blijven in de stroom die heden heet.
De kunstwereld is een eigenzinnige;
soms meedogenloos, soms glorieus,
Berry Koedam kent de ontsnappingsmogelijkheden, maar vooral de kansen.

De beloning die wacht is de bevrediging van een evenwichtige tentoonstelling,
de onaantastbaarheid daarvan, de trots daarop.
De nieuwe inzichten en de kracht die dat schenkt
zijn de benzine voor de straalmotoren van een STOER WIJF in een kunstbedrijf:

Berry
Berry Koedam

Tentoonstelling ter ere van het 30-jarig bestaan van
RAM Rotterdam:
“UP MEMORY LANE (part 2)”


RAM ROTTERDAM
28-08-2016 / 22-10-2016
Van Vollenhovenstraat 14
3016 BH Rotterdam

Open: vrijdag t/m zondag
13.00 – 18.00 uur
en op afspraak

Berry Koedam vroeg “haar” kunstenaars om speciaal voor deze tentoonstelling
een werk op A-4 formaat te maken, deze werken zijn te zien op de tentoonstelling.

Voor Berry/ 30 jaar RAM) "kruid noch struik"(1) 2016 (voor Berry, 30 jaar RAM) 30 x 21 x 3 cm. inkt, stoeltjes op museumkarton 2016
“kruid noch struik”(1) 2016
inkt/dertig stoeltjes op museumkarton 30 x 21 x 3 cm.
Marjolijn van den Assem VOOR BERRY KOEDAM:
30 jaar RAM!

zie: RAM Foundation
zie: RAM Galerie Rotterdam
zie: RAM @ Art Rotterdam 2014
zie: RAM & Art Amsterdam
zie: Exhibition RAM

collections(61)

Marjolijn No comments

foto Fred Sonnega (brevis libellus(18) 2015 o.i.inkt op museumkarton (uitgesneden) 122 x 92 x 20 cm)
brevis libellus(18) 2015 o.i.inkt op museumkarton (uitgesneden)
122 x 92 x 20 cm
collection van Galen / Goudswaard
(foto: Fred Sonnega)

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive, they “pop up” in my head every now and then, because they are dear to me. These are the works that I want to show on my blog in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings and sculptures are cherished by me, I am and will always be grateful to them. It is a precious experience to me when I’m allowed to take my work to its new surroundings myself, only then -it seems to me- I can appreciate it as an independent piece of art.

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat. Zij die houden van -zich ontfermen over- en willen leven met mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen. Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk in de nieuwe omgeving te mogen bekijken en het meestal pas dán als op zichzelf staand te kunnen zien.

brevis libellus(4) 2015 uitgesneden o.i.inkt-tekening op museumkarton 122 x 92 cm
brevis libellus(4) 2015 (detail)  o.i.inkt op museumkarton (uitgesneden)
122 x 92 x 20 cm
collection Wessel de Jonge en Robert Michels

zie: collections (1) zie: collections (2) zie: collections (3) zie: collections (4)
zie: collections (5) zie: collections (6) zie: collections (7) zie: collections (8)
zie: collections (9) zie: collections (10) zie: collections (11) zie: collections (12)
zie: collections (13) zie: collections (14) zie: collections (15) zie: collections (16)
zie: collections (17) zie: collections (18) zie: collections (19) zie: collections(20)
zie: collections(21) zie: collections (22) zie: collections (23) zie: collections (24)
zie: collections(25) zie: collections(26) zie: collections(27) zie: collections(28)
zie: collection(29) zie: collections(30) zie: collections(31) zie: collections(32)
zie: collections(33) zie: collections(34) zie: collections(35) zie: collections(36)
zie: collections(37) zie: collections(38) zie: collections(39) zie: collections(40)
zie: collections(41) zie: collections(42) zie: collections(43) zie: collections(44)
zie: collections(45) zie: collections(46) zie: collections(47) zie: collections(48)
zie: collections(49) zie: collections(50) zie: collections(51) zie: collections(52)
zie: collections(53) zie: collections(54) zie: collections(55) zie: collections(56)
zie: collections(57) zie: collections(58) zie: collections(59) zie: collections 60)

 

 

kruid noch struik(2)

Marjolijn 2 comments

kruid noch struik(12)(detail) 2016 o.i.inkt/grafietstift/oliepastel op museumkarton 122 x 92 cm
kruid noch struik(12) (detail) 2016
o.i.inkt/grafietstift/oliepastel op museumkarton
122 x 92 cm

Een pad (…) boosaardig eenzaam,
dat kruid noch struik meer toesprak (…)

Uit: Aldus sprak Zarathoestra (derde deel: De reiziger)
Friedrich Nietzsche
zie: WasserWirbel
zie: kruid noch struik(1)

 

kruid noch struik(14)(detail) 2016 oliepastel/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm
kruid noch struik(14) 2016 grafietstift/oliepastel op museumkarton
122 x 92 x 7 cm

En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard,
en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard.

The land produced vegetation: plants bearing seed according to their kinds
and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds.
(Genesis 1:12)

zie: Bevindingen/findings
zie: Travelogue(3) 2011
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)

Brieven uit Genua

Marjolijn No comments

Wekenlang was ik in de ban van
Brieven uit Genua
Ilja Leonard Pfeijffer.
Veelomvattend, bespiegelend, scherpzinnig,
openhartig, wijs, spitsvondig en romantisch.

Het herinnert me aan de briefwisseling tussen George Sand en Gustave Flaubert:
Wij moeten lachen en huilen.
Onvergelijkbare grootheden,
maar een meer diepgevoeld compliment kan ik het niet boek meegeven.

Brieven uit Genua

“Niet bang zijn” zeggen tegen iemand die bang is, helpt over het algemeen slechts tijdelijk. De angst van wie zijn eigen leven probeert te beschrijven is dat hij erachter komt dat hij geen leven heeft. Het gevecht om echtheid is niet zozeer een strijd tussen de moedige pen en de pijnlijke waarheid, als wel een poging om een bestaan te ontwringen aan het bestaan en de nachtmerrie te verdringen om daarin niet te zijn geslaagd. Het is een gevecht op een verlaten slagveld waar de bazuinen nooit hebben geklonken en waar de grond slechts is omgewoeld in de vergeefse zoektocht naar de eigen voetafdruk. Alvorens je moedig kunt besluiten om eerlijk op te schrijven hoe je echt hebt geleefd, moet je wel hebben geleefd. En daar wringt de schoen. Want ik beleef vooral wat ik schrijf. Uit angst voor de angst heb ik mijn leven overgeheveld naar het domein van inkt op papier, waar ik alles onder controle heb, en ik ben bang dat het is gelukt.
(…)
Worden wie je bent, is een opgave, een studie, een levenslang curriculum. Leer en word die je bent. Ontdek wie je bent en leer hem te zijn. Bestudeer wie je bent en tracht hem te worden. Misschien dat ik dat aan het doen ben in deze brieven aan jou, lieve Gelya. Misschien praat ik meer tegen mezelf dan tegen jou omdat ik wil leren wie ik ben. Maar volgens mij ben ik nog niet zover. En als ik hem ooit ontdek, weet ik niet zeker of ik hem ook wil worden.”

Uit: Brieven uit Genua, Ilja Leonard Pfeijffer

Brief aan Europa (Genua, 28 februari 2015):

Madame,
U herinnert zich, zoals u zich alles herinnert, dat u als meisje speelde op het strand van het land in Noord-Afrika waar u bent geboren. U had bloemen geplukt in de tuin van uw vader, Koning Agenor, die een zoon was van Libya en de god van de zee. U hield van de zee. U houdt nog steeds van de zee.
(…)
Uw ouderdom wordt duurder dan wat u kunt opbrengen. U kunt zo niet doorgaan. Iemand moet voor u zorgen.
En als u uw luiken weer opent en naar buiten kijkt, zal ik u zeggen wat u ziet. Wat op reis is gegaan van verre uit het land waar u bent geboren en tot u komt over de zee die u bent overgestoken, is uw jeugd. Zie hoe breed hun zwarte ruggen zijn en hoe sterk hun zwarte spieren. Ze lijken wel stieren. Zie die blik van hoop en vechtlust in hun ogen. Het is de blik van een adelaar. U moet niet bang voor hen zijn. U hebt hen nodig. Zij zijn precies wat u nodig hebt. U hebt niets anders méér nodig dan hen. Zet uw ramen open, haal uw deur van het nachtslot en verwelkom hen. Haal hen binnen en omhels hen. Leg bloemenkransen om hun nek. Zij zijn uw toekomst.”

Uit: Brieven uit Genua, Ilja Leonard Pfeijffer

ZIE VOORAL: TZUM, literair weblog: recensie Brieven uit Genua

zie: Wij moeten lachen en huilen
zie: La Superba

 

“Genua wurde somit das Abbild seiner philosophischen Stimmung,
das gilt aber für alle Orterlebnisse Nietzsches,
nur dass ihre Funktion jeweils eine andere war.”
Uit: Nietzsche und Goethe in Italien
Mazzino Montinari

Aanbieding!/August-offer!

Marjolijn No comments

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” -sinds oktober 2009- heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– August 2016!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:  augustus 2016!
It can be yours for only/deze speciale Aanbieding is nu te koop
voor slechts € 175,-

Aanbieding!/August-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Barbara Ambachtsheer

Augustus langs de Lek 2009 acryl op museumkarton 23 x 30 cm (werk vd maand augustus 2016)

In augustus, langs de Lek 2009
acrylverf op museumkarton 23 x 30 cm
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 175,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 175,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(verzendkosten zijn voor mijn rekening)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 175,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 175,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT:

zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

kruid noch struik(1)

Marjolijn No comments

kruid noch struik (7) 2016 potlood/Springkraut op museumkarton
kruid noch struik* (7)(8)(9)  3-delig (detail) 2016 potlood/blad
op museumkarton 30 x 23 x 1,5 cm

Volgeschreven met tekenen van het verleden,
en ook die tekenen weer overschilderd met nieuwe tekenen:
zo hebt gij u verstopt voor alle uitleggers van tekenen!

Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche

kruid noch struik (8) 2016 potlood/Stein op museumkarton
kruid noch struik* (7)(8)(9) 3-delig (detail) 2016 potlood/steen
op museumkarton 30 x 23 x 1,5 cm

zie: Herbarium
zie: Naumburg a/d Saale
zie: Swimming
zie: Hölderlin(2)

 • Een pad dat driest door bergpuin opwaarts liep, boosaardig eenzaam,
  dat kruid noch struik meer toesprak:
  een bergpad knerste onder de weerstand van mijn voet.
  Stom schrijdend over hoongekletter van kiezel, de steen vertrappend,
  die hem glijden deed: zo dwong mijn voet zich opwaarts.
  Opwaarts: – trotserend de geest, die hem neerwaarts trok, afgrondwaarts;
  trotserend de geest der zwaarte, mijn duivel en aartsvijand.
  Opwaarts: – ofschoon hij op mij zat, half dwerg, half mol; lam;
  verlammend; lood druppelend in mijn oor, looddruppel-gedachten in mijn hersenen.

Aldus sprak Zarathoestra (derde deel: De reiziger)
Friedrich Nietzsche

 

voor Winnie

Marjolijn No comments

"kruid noch struik"(4) 2016 inkt op museumkarton 39 x 31 cm (voor Winnie)
kruid noch struik“(5) 2016 inkt op museumkarton 39 x 30 cm
Marjolijn van den Assem in liber amicorum samengesteld door
20 kunstenaars/deelnemers aan “Snapshot of a larger order
als grote DANK aan Winnie Teschmacher.

De tekst op bovenstaand werk “kruid noch struik”
is in hoge mate van toepassing
op Winnie Teschmacher;
geen klim was haar te hoog voor deze tentoonstelling:

“En wanneer u voortaan alle ladders ontbreken,
moet gij de kunst verstaan op uw eigen hoofd te klimmen:
hoe wilt gij anders opwaarts?”

Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche


zie: Snapshot(2)
zie: Snapshot(3)
zie: Snapshot(4)
zie: Snapshot(5)
zie: Snapshot(6)
zie: Snapshot(7)
zie: Snapshot DISTILLATIE

zie: Snapshot of a larger order 2016, on Vimeo

 

Schenking/Geschenk

Marjolijn No comments

Naumburg 1991
Nietzsche Haus Naumburg(Saale) in 1991
(foto: Marjolijn van den Assem)
zie: Nietzsche Dokumentationszentrum & Nietzsche-Haus on Vimeo

Dr. Ralf Eichberg, directeur van het
Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) accepteert
met genoegen mijn schenking van mijn Nietzsche-reizen foto-archief (1982 – heden)
en zal een selectie daarvan tonen in een presentatie die in 2017 zal plaatsvinden.

Ich werde mein Nietzsche-Reisen-Foto-archiv (1882 – heute)
in das Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) geben.
Dr. Ralf Eichberg, Leiter des NDZ, nimmt mein Geschenk mit Freude und präsentiert eine Auswahl davon im Jahr 2017.

zie: NDZ Naumburg(Saale)
zie: Remembering

 

Tautenburg 1991 (mit Frau Hahnemann)
Tautenburg in 1991
mit Frau Hahnemann
(foto: Victor Veldhuijzen van Zanten)

zie: Symposium Nietzsche Plaatsen(1)
zie: Special Thanks!

“Met een totaal onkarakteristieke ijver
bezoek je en bestudeer je jaren achtereen alle opgravingen,
ruïnes en de resten, zelfs de onbeduidendste en de afgelegenste,
maar uiteindelijk is het je nieteens zozeer om die oude stenen te doen,
als wel om het landschap, de ligging,
de plek als heilige plek en het besef om er te zijn.”

Uit: Brieven uit Genua
Ilja Leonard Pfeijffer

SALITA delle BATTISTINE 8 (interno 6) Genua

Salita delle Battistini 8
(interno 6) Genova
(her)bezocht in 2004
zie: Genova on my mind

 

 

an der Saale (bei 32 Grad)

Marjolijn No comments

an der Saale (bei 32 Grad) 2016
an der Saale (bei 32 Grad) 5-delig 2016 potlood op museumkarton 30 x 23 cm elk
zie: tuinen van theorie(3)
zie: SaaleQuelle(2)
zie: Rijksmuseum!

“Ich sitze hier im behaglichen Neste Naumburg.”
Nietzsche an Hermann Mushacke (20. April 1867)

an der Saale (bei 32 Grad) 2016
an der Saale (bei 32 Grad) 5-delig 2016 potlood op museumkarton 30 x 23 cm elk

zie: Saale – Revier(2)
zie: NDZ Naumburg(Saale)
zie: the Grass

Je moet vroeg opstaan voor je ziet,
het gratievolle van de vlier,
het sierlijke, de overdaad,
het groen nog grijs van jeugd, de bloem,
het witte bolstaan van verdriet.
 
Chr. J. van Geel
Uit: Vlier

just a drawing(iPad) 85 t/m 87

Marjolijn No comments

... just an iPad-drawing…(85) (made in Germany)
… just a drawing(iPad) (85) 2016 (made in Germany)

Sent from my iPad
… just a drawing(iPad) (86) 2016 (made in Germany)
(für Peter Draht)

... just an iPad-drawing…(87) (made in Germany)
… just a drawing(iPad) (87) 2016 (made in Germany)

zie: just a drawing…(iPad) 1 t/m 14
zie: just a drawing…(iPad) 15 t/m 29
zie: just a drawing…(iPad) 30 t/m 37
zie: just a drawing…(iPad) 38 t/m 41
zie: just a drawing…(iPad) 42 t/m 47
zie: just a drawing…(iPad) 48 t/m 53
zie: just a drawing…(iPad) 54 t/m 64
zie: just a drawing…(iPad) 65 t/m 76
zie: just a drawing…(iPad) 77 t/m 84

TRY a FREE subscription to “just an iPad-drawing…” (occasionally)?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.comMarjolijn van den Assem © 2007 - 2013.

Simple Grey theme developed by Rodrigo P. Ghedin.

WordPressFAMFAMFAM
Clicky Web Analytics