Marjolijn van den Assem

Tekeningen en Schilderijen

Interview

Marjolijn 2 comments

Interview over het boek de taal van de dooiwind, met Gijsbert van der Wal,

voor het VPRO-programma “Nooit meer slapen“, uitgezonden op 21 oktober 2014:

de taal van de dooiwind (€ 37,50) is te bestellen bij: marjolijnvandenassem@me.com
Ook te bestellen bij Uitgeverij Lecturis: Webwinkel LECTURIS
Ook te bestellen bij Webwinkel Uitgeverij TAB Timmer Art Books:
TAB Timmer Art Books
en bij museum- en boekwinkels.

 

das Buch / the book

Marjolijn 1 comment

Op zondag 19 OKTOBER 2014 om 16.00 uur vond bij Galerie RAM Rotterdam
de presentatie plaats van het boek
DE TAAL VAN DE DOOIWIND
die Sprache des Tauwinds*
the language of the thawing-wind**

MARJOLIJN VAN DEN ASSEM

bij de tentoonstelling the art of travelling, met werk dat in het boek staat afgebeeld.
Nog te zien t/m 2 november 2014
zie: Galerie RAM Rotterdam
zie: Boekpresentatie(1)
zie: Boekpresentatie(2)
zie: Blikvangen(kunstblog) ” kunstenaar met de hamer”

Schermafbeelding 2014-08-15 om 10.00.28

* “(…) in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Uebermuth, Unruhe, Widerspruch (…) darin (…).”

“Was Wunders, dass dabei viel Unvernünftiges und Närrisches an’s Licht kommt, viel muthwillige Zärt- lichkeit, selbst (…) verschwendet (…).”

Zwischen diesen beiden Sätzen aus der Vorrede zu Nietzsches “Fröhlicher Wissenschaft” habe ich mich in den vergangenen sieben Jahren aufgehalten.
Um den Tauwind am eigenen Leib zu spüren, fuhr ich vom schweizerischen Sils-Maria nach Genua in Italien, eine Reise, aus der 1886 Nietzsches Text erwuchs.

Die Sprache des Tauwinds suchte ich in Nietzsches “verschneiter Seele, der ein Thauwind zuredet”*, in der Landschaft, vor allem aber auf den imaginären Reisen in meinem Atelier.

Ich identifizierte mich mit und setzte mich ab gegen die Naturgewalt des Wasserfalls bei Sils-Maria, die Gefallsucht der Kaskaden in Genua und die übermü- tigen Strudel der Saale bei Naumburg, wo Nietzsche heranwuchs:

“(…) der Nebel und ich ruhen auf dem Wasser.”*
Die gezeichneten Schilderungen verschiedener Was- serströme erlaubten dem Instinkt, die Sprache zu ergründen.
Die “Sonnenstellen des Gedankens”* befreiten meine Standpunkte.
Die expressiven Farben des Himmels über dem makel- losen Sils-Maria, das lustvoll gelbe Genua, das recht- schaffene Naumburg an der Saale, erhellten die Aus- druckskraft des Lichtes.
Der Sprache des Tauwinds nachgespürt, sie zerlegt, umgeschmolzen, verschwendet selbst…

*Nachgelassene Fragmente (1888)
*Nietzsche an Paul Deussen (Naumburg 1864)
*Die fröhliche Wissenschaft, Vorrede zur zweiten Ausgabe (Herbst 1886)

Marjolijn van den Assem
(vertaling: Kordelia Nitsch)

Beluister het interview met Gijsbert van der wal: Interview
—————————————————————————
** (…)written in the language of the thawing-wind: there is wantonness, restlessness, contradiction there (…)”

“Is it any wonder that much that is unreasonable and foolish thereby comes to light: much wanton tenderness, squandered even (…)”

I have dwelt between these two sentences written by Nietzsche in the preface of “The Gay Science” for the past seven years.,
In order to physically experience the thawing-wind I travelled from Sils-Maria in Switzerland to Genoa in Italy, the journey from which this text originated in 1886.
I searched for the language of the thawing-wind in Nietzsche’s “snowed-in soul to which the thawing-wind speaks”*, in the landscape, but above all in the imaginary travels in my studio.
I identified with and rebelled against the natural force of the waterfall at Sils-Maria, the coquetry of the cascade in Genoa and the wayward whirlpools of the River Saale  in Naumburg, where Nietzsche grew up:
“der Nebel und ich ruhen auf dem Wasser”*.
Describing the various waterways through drawing them allowed my instinct to penetrate the language.
The “sunny places of thought”* liberated my points of view.
The colours of the sky that say it all above the immaculate beauty of Sils-Maria, the voluptuously yellow Genoa and the walled-in Naumburg on the River Saale made the light’s power of expression truly illuminating.
The language of the thawing-wind experienced, deconstructed, melted down, squandered even…

* Posthumous fragments (1888)
* Nietzsche to Paul Deussen (Naumburg 1864)
* The Gay Science, preface to the second edition (autumn 1886)

Marjolijn van den Assem
(vertaling: Jane Hall)

zie: NIEUW BOEK(1)
zie: NIEUW BOEK(2)
zie: 
NIEUW BOEK(3)
zie: dooiwind/thawing-wind

de taal van de dooiwind
Marjolijn van den Assem 2014
Nederlands/Duits/Engels
Formaat 24,5 x 34 cm.
Bevat twee horizontale leporello’s, één verticale leporello en
vijf dubbelzijdige uitvouwpagina’s
180 kleurenafbeeldingen
Met de hand gebonden: Geertsen Nijmegen
UItgeverij TAB Timmer Art Books i.s.m Lecturis Eindhoven
Fotografie: Fred Sonnega en Hans Timmer
Auteurs: Daan Van Speybroeck en Martine Prange
Vertaling duits: Kordelia Nitsch
Vertaling engels: Jane Hall
Drukwerk: Lecturis Eindhoven
ISBN: 978-94-91182-22-8
Speciale prijs: € 37,50
BESTELLEN? Mail naar:  marjolijnvandenassem@me.com

lettre/Brief/letter/brief(3)

Marjolijn No comments

zie: Hölderlin(1)
zie: Hölderlin(2)
zie: Hölderlin(3)
zie: describing travel
(…) het licht in al zijn schakeringen (…) het karakteristieke van de bossen en het samenvallen van verschillende gestalten van de natuur in dezelfde streek, zodat alle heilige oorden van de wereld te zamen zijn rond een oord,(…)*

Brief(eerste)
Foto’s: lettre/Brief/letter/brief (27)(28)(29)(30)(31)(32) 2014
o.i.inkt/potlood/grafietstift op museumkarton 30 x 23 cm elk
Brief(tweede)

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
Brief(derde)
* (…) Schrijf me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig. De ziel die heerst onder vrienden, het ontstaan van gedachten in gesprek en brief zijn voor kunstenaars onontbeerlijk. Anders hebben wij zelfs niemand voor onszelf; maar behoort hij tot het heilige beeld dat wij vormen. Het ga je oprecht goed.
Je
Hölderlin”
(vermoedelijk november 1802)
Uit: Onder een ijzeren hemel.

Toespraak

Marjolijn No comments

Woord uitgesproken bij de tentoonstelling en de besloten boekpresentatie van
de taal van de dooiwind /die Sprache des Tauwinds /the language of the thawing-wind
van Marjolijn van den Assem
op 27 september 2014 op Landgoed Jachthuis Schijf.
door Daan Van Speybroeck

Dames en Heren,

Het is me een eer bij de presentatie van het boek van Marjolijn van den Assem enkele woorden tot u te mogen spreken, ook al voel ik me er enigszins ongemakkelijk bij.
Allereerst omdat ik mezelf niet zo’n goed spreker vind, maar ik tracht mij te redden!
Het is echter vooral omdat het werk van Marjolijn van den Assem de verbale taal ondergraaft. En wat kan er dan nog worden gezegd?!
Wat heb ik dan nog te vertellen?
Er zijn perioden in het oeuvre dat intussen door Marjolijn van den Assem is opgebouwd, dat er op het papier dat ze bewerkt veel te lezen valt.
Maar steeds neemt ze een loopje met wat ze schrijft, met wat ze overschrijft.
Bijvoorbeeld door in de huid van een ander te kruipen en de taal van hem of haar te gebruiken, over te nemen.
Of door de inkt te laten uitlopen zodat wat er geschreven staat onleesbaar wordt.
De verbale taal wordt beeld en is daarin constituerend voor de beeldende kunst.
De titel van het boek “de taal van de dooiwind” is meteen fascinerend, want bij het vloeibare van de dooi, bij de luchtigheid en de vluchtigheid van de wind verliest de taal haar status, haar mogelijkheid tot eenduidig communiceren; de taal lost op, en het werk van Marjolijn van den Assem begeeft zich naar gene zijde van de verbale taal.

Dit alles kunnen we niet los zien van haar grote inspiratiebron: Friedrich Nietzsche, bij wiens geschriften het werk van Marjolijn van den Assem sterk aanleunt.
Of liever gezegd: zij gaat de confrontatie aan met het oeuvre van deze filosoof en dit op fundamentele wijze – hetgeen neerkomt op een zich laven aan dezelfde bron, de bron die Nietzsche aanboorde.
Ik ben geen Nietzsche-kenner en wat ik van zijn werk begrijp, is me door Pierre Klossowski bijgebracht.
Voor wie hem niet kent, nog nooit van hem heeft gehoord, kan ik zeggen dat hij werken van Friedrich Nietzsche in het Frans vertaalde en in essays zijn oeuvre bespiegelde.
Hij was niet zomaar een Franse geleerde, want hij schreef eveneens romans en maakte grote potloodtekeningen; eindeloos met een klein potloodje op een immens vel papier. Kortom, hij is iemand die zich eveneens aan de genoemde bron laafde.

Daar ligt voor mij de sleutel voor het feit dat het werk van Marjolijn van den Assem me zo treft: beiden hebben aangevoeld en zelf ervaren wat Nietzsche bezielt en in hun eigen werk geven ze daar vorm en uiting aan.
TROUW aan Friedrich Nietzsche palmen ze hem niet in, trachten ze hem niet te begrijpen – met accent op GRIJPEN, eigenen ze zich hem niet toe.
Maar – als ik het zo mag zeggen – ze maken hem nog gekker dan hij al was.

Het is die kracht, die intensiteit die ik voelde toen ik de eerste keer met het werk van Marjolijn van den Assem werd geconfronteerd: het trof me op een vreemde, op een bijzondere wijze, het raakte en beroerde me, het desoriënteerde me: het bracht me in een andere wereld, die waarvan Pascal Quignard zegt dat het misschien wel dezelfde wereld van ons allen is, maar een beetje dieper, een beetje intenser.

En om terug te keren naar de taal: bij het zien, het ondergaan van het werk van Marjolijn van den Assem is het onmogelijk te zeggen wat men ziet.
Juist daar ligt volgens mij de waarde en de betekenis van haar werk.
Als we ons er voor open stellen, het ons laten overkomen, bezit laten nemen van ons, dan katapulteert het ons naar dat andere bestaan: een beetje dieper en intenser.

Waar zouden we nog op wachten ons aan haar werk over te geven?
Om als het ware lid te worden van dat geheime genootschap waartoe haar werk ons uitnodigt, ons lokt.
Dat wordt een mede participeren aan die bron waar Nietzsche, Klossowski, Pascal Guignard, Marjolijn van den Assem en met hen nog vele anderen zich aan laven. Ja, dan zijn we waarlijk in een goed gezelschap.

Ik dank u.

Daan Van Speybroeck
Kunstfilosoof

zie: Boekpresentatie(1)
zie: Tuinen van theorie(3)
zie: pinus halepensis(1)

Boekpresentatie(2)

Marjolijn 3 comments

Op zondag 19 OKTOBER 2014 om 16.00 uur vond bij Galerie RAM Rotterdam
de presentatie plaats van het boek
DE TAAL VAN DE DOOIWIND
die Sprache des Tauwinds
the language of the thawing-wind

MET EEN VOORDRACHT OVER DE ZEVEN JAAR DURENDE ZOEKTOCHT NAAR
DE TAAL VAN DE DOOIWIND door Marjolijn van den Assem, temidden van de tentoonstelling van werk dat in het boek staat afgebeeld:
The Art of Travelling
zie: Galerie RAM Rotterdam

dooiwind-boek
de taal van de dooiwind …    zie: NIEUW BOEK(3)
Marjolijn van den Assem 2014
Nederlands/Duits/Engels
Formaat 24,5 x 34 cm.
Bevat twee horizontale leporello’s, één verticale leporello en
vijf dubbelzijdige uitvouwpagina’s
180 kleurenafbeeldingen
Met de hand gebonden: Geertsen Nijmegen
UItgeverij TAB Timmer Art Books i.s.m Lecturis Eindhoven
Fotografie: Fred Sonnega en Hans Timmer
Auteurs: Daan Van Speybroeck en Martine Prange
Vertaling duits: Kordelia Nitsch
Vertaling engels: Jane Hall
Drukwerk: Lecturis Eindhoven
ISBN: 978-94-91182-22-8
Speciale prijs: € 37,50
TE BESTELLEN BIJ: marjolijnvandenassem@me.com

zie: NIEUW BOEK(1)
zie: NIEUW BOEK(2)
zie: dooiwind/thawing-wind
zie: Lichtzwaar!(1)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(4)
zie: il faut méditerraniser
zie: Boekpresentatie(1)

Aanbieding!/October-offer!

Marjolijn No comments

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009) heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt!

 

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– October 2014!
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND –  Oktober 2014:
It can be yours for only/deze speciale aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-

mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/October-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
private collection Amsterdam

Oktober-offer2014
Eind September 2009 acrylverf op museumkarton 23 x 30 cm Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn rekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!

 

zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

Boekpresentatie(1)

Marjolijn 4 comments

boekDTVDD

 

 

NIEUW BOEK:

de taal van de dooiwind …    zie: NIEUW BOEK(3)
Marjolijn van den Assem 2014
Nederlands/Duits/Engels
Formaat 24,5 x 34 cm.
Bevat twee horizontale leporello’s, één verticale leporello en
vijf dubbelzijdige uitvouwpagina’s
180 kleurenafbeeldingen
Met de hand gebonden: Geertsen Nijmegen
UItgeverij TAB Timmer Art Books i.s.m Lecturis Eindhoven
Fotografie: Fred Sonnega en Hans Timmer
Auteurs: Daan Van Speybroeck en Martine Prange
Vertaling duits: Kordelia Nitsch
Vertaling engels: Jane Hall
Drukwerk: Lecturis Eindhoven
ISBN: 978-94-91182-22-8
Speciale prijs: € 37,50
TE BESTELLEN BIJ: marjolijnvandenassem@me.com

De openbare presentatie van “de taal van de dooiwind
zal plaatsvinden op 19 oktober 2014 om 16.00 uur bij Galerie RAM Rotterdam.

boekpresentatie
De besloten boekpresentatie voor iedereen die aan de realisatie van
“de taal van de dooiwind” heeft bijgedragen vond plaats op 27 september 2014.

zie: NIEUW BOEK(1)
zie: NIEUW BOEK(2)
zie:  Boekpresentatie(2)
zie: dooiwind/thawing-wind
zie: Lichtzwaar!(1)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(4)

DOOR EEN FOUT BIJ uItgeverij TAB Timmer Art Books i.s.m Lecturis Eindhoven
IS HET BOEK PAS LEVERBAAR VANAF 19 Oktober 2014, Boekpresentatie(2)

thawing-wind (“c’est la fin”)

Marjolijn 2 comments

2007 – 2014 :
de taal van de dooiwind / die Sprache des Tauwinds /  the language of the thawing-wind

Thawing-wind-c'est-la-fin(2014)
the language of the thawing-wind (c’est la fin) 2007/2014
olieverf op linnen/inkt/potlood/permanent-marker op museumkarton  60 x 50 x  7 cm.

zie: NIEUW BOEK(1)
zie: NIEUW BOEK(2)
zie: NIEUW BOEK(3)
zie: dooiwind/thawing-wind
zie: Lichtzwaar!(1)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(4)

NIEUW BOEK(3)

Marjolijn 9 comments

“The language of the thawing wind“,
a book like a Swiss Army Knife (“companion for life“)
is printed @ Lecturis  & (TAB Timmer Art Books):

Foto’s: het beoordelen van de allerlaatste drukproeven, met Hans Timmer,
bij Lecturis, Eindhoven

zie: NIEUW BOEK(2)
zie: NIEUW BOEK(1)
zie: kunstwordtterugkunst(2)
zie: thawing-wind(“c’est la fin”)

Het was intrigerend en ik heb me er in vastgebeten, ik heb me “de taal van de dooiwind” eigen gemaakt.
Zeven jaar rijpte -al verbeeldend- mijn standpunt.
Ruim een jaar kostte het me vervolgens om er -samen met TAB Timmer Art Books- een boek van te kunnen maken.
Dat is nu gedrukt bij Lecturis en wordt de komende week met de hand gebonden.
Je zou het boek kunnen vergelijken met een Swiss Army Knife (“companion for life“), er ontvouwt zich veel.
Er zijn twee leporello’s geïntegreerd in mijn versie van “de taal van de dooiwind”, maar er is ook een dubbele verticale uitflap en meer …
Ten volle ontplooid neemt het boek 4.70 x  92 cm in beslag en dan nog blijven er verrassingen over.
Vele series tekeningen, schilderingen en ruimtelijke werken tonen hun ontstaansgeschiedenis in 240 pagina’s, met 160 kleurenafbeeldingen, door twee auteurs begeleid, in Nederlands/Duits/Engels.
Binnenkort gaat mijn  “de taal van de dooiwind”  de wijde wereld in …

zie: dooiwind/thawing-wind
zie: the art of travelling: TENTOONSTELLING bij RAM Rotterdam
waarin werk te zien is dat in het boek “de taal van de dooiwind” is opgenomen!

The art of travelling(2)

Marjolijn 4 comments

EXHIBITION:
THE ART OF TRAVELLING
@ RAM Rotterdam: 14 september-2 november 2014

Schermafbeelding 2014-09-07 om 10.22.27

RAM
inrichten bij RAM
zie: the art of travelling(1)

inrichten
zie: describing travel
RAM Rotterdam
Berry Koedam
Van Vollenhovenstraat 14
3016 BH Rotterdam
010 – 4767644
Open: vrijdag t/m zondag 13.00 – 18.00 uur en op afspraak.Marjolijn van den Assem © 2007 - 2013.

Simple Grey theme developed by Rodrigo P. Ghedin.

WordPressFAMFAMFAM
Clicky Web Analytics