HENDRIK CHABOTPRIJS (2)

Op 6 december 2019 in de Burgerzaal Stadhuis Rotterdam
werd de Hendrik Chabot Prijs 2019

onder overweldigende belangstelling uitgereikt
en het juryrapport in een feestelijke publicatie
gepresenteerd (zie boven).

Foto’s: Annelies van den Assem/ Kim Everdine Zeegers/André Smits

zie: HENDRIK CHABOTPRIJS(1)
zie: Chabot Museum

De Hendrik Chabotprijs is een driejaarlijkse
Nederlandse Kunstprijs voor beeldend kunstenaars
die wonen of werken in de regio Rotterdam
of een nauwe band met de stad hebben.

Deze oeuvreprijs werd in 1963 ingesteld
door het Prins Bernhard Cultuurfonds
en is nu in handen van het Chabot Museum.


De jury van de Hendrik Chabotprijs 2019

heeft unaniem besloten
de prijs toe te kennen aan

Marjolijn van den Assem (Rotterdam 1947).

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
reikte de Hendrik Chabotprijs uit
op 6 december 2019 in de Burgerzaal
van het Stadhuis Rotterdam

De jury van de Hendrik Chabotprijs bestaat uit:
Woody van Amen
Lucette ter Borg
Inge de Bruin – Heijn (voorzitter)
Deirdre Carasso
Siebe Thissen

DANKwoord voor de Hendrik Chabot Prijs
uitgesproken in de Burgerzaal, Stadhuis Rotterdam:

Het waren rare weken!
In onmacht gevallen weken. 
Ik? De Hendrik Chabot Prijs?
Vechten kan ik, maar geëerd worden? 
Me nergens mee mogen bemoeien? 
Ik heb een eervolle flard van het jury-rapport kunnen lezen …
maar ben ik dan een Nietzsche-vorser terwijl wat ik doe
een onontkoombare behoefte is, lijfsbehoud?

Nietzsche is mijn startmotor,
en dat ging zo:

Ik was dertig jaar en onzeker.
Ik las Nietzsche’s laatste boek Ecce Homo,
geschreven op de rand van de waanzin
maar blakend van zelfvertrouwen.
Het boek sloeg in als een bom.
Jarenlang ploegde ik me door Nietzsches oeuvre heen,
schreef zinnen over, ordende de woorden naar eigen inzicht
en gebruikte ze als drijfveer voor mijn eigen werk.
Dat werk bereikte tentoonstellingen, maar
over mijn gevecht met de taal sprak ik weinig.

Terwijl ik las en overschreef vroeg ik me vaak af
hoe Nietzsche tijdens zijn wandelingen de woorden vond.
Hij zocht heldere lucht, schrijft hij in correspondenties,
maar waar vond hij die dan?
Welke kleuren had het landschap
dat de voorwaarden schiep tot deze denkweg?


Jaar na jaar zocht ik die verblijfplaatsen als aanleiding om
zèlf mijn denkweg te kunnen vervolgen in mijn tekeningen.
Vroeger deden we dat met het hele gezin, citaten onder de arm,
die ik voorlas als we ter plekke waren aangekomen,
ik heb nooit een klacht gehoord. 
Gelukkig had Nietzsche een fijne neus
voor prachtige verblijfplaatsen, veelal in het Zuiden.

Ik vond een methode om in mijn atelier de bezochte plaatsen,
de kleuren van de lucht, het mos tussen de stenen,
de omkrullende golven, de donderende watervallen,
de woudreuzen en de bergtoppen
uit mijn geheugen op te roepen en naar mijn hand te zetten.
Landschappen, 
ruimtes die zichzelf herdachten.

In 1989 viel de muur en was het mogelijk
om vrijuit Nietzsches geboortegrond te bezoeken
in voormalig Oost-Duitsland.
Het Nietzsche Haus in Naumburg an der Saale
bleek verpauperd en vervallen,
maar er was een mededeling op de deur geplakt.
Studenten waren bezig een Nietzsche Gesellschaft op te richten,
het adres stond er bij en thuisgekomen schreef ik een brief
dat ik lid wilde worden van dat Gesellschaft. 
De van de reis overgebleven Deutsche Marken
stopte ik er in de enveloppe bij als aanbetaling voor het lidmaatschap.
Er kwam geen antwoord, totdat ik vele jaren later
een geplastificeerd pasje ontving waarop stond dat ik officieel
‘Mitglied’ van het Nietzsche Gesellschaft was geworden.
Wat een trofee! 
Nog weer vele jaren later bereikte mij een uitnodiging
voor een solo-tentoonstelling in het inmiddels
naast het Nietzsche Haus verrezen, gloednieuw gebouwde
Nietzsche Dokumentationszentrum.
Ik sprong een gat in de lucht en reisde af naar Naumburg an der Saale.

Toen ik de tentoonstelling vóórbesprak met de directeur,
dr. Ralf Eichberg, bleek dat hij van mij verwachtte
dat ik een zes meter hoog werk zou maken,
dat náást de Nietzsche-buste zou komen te hangen.
Ik aarzelde en vertelde -om tijd te rekken- dat ik
vlak na de val van de muur het Nietzsche Haus al was gaan zoeken. 
Hij viel me in de rede, stootte mij aan en zei: “ABER ICH WAR ES!”

Na wat heen en weer gestotter bleek dat HIJ
de student was geweest die het briefje destijds
op die vervallen deur had opgehangen,
dat HIJ met medestudenten het Nietzsche Gesellschaft
opgericht had en dat HIJ mijn aanmeldings-brief
twintig jaar daarvoor had ontvangen,
juist op het moment dat ze overal aan twijfelden!

Omdat ze zich door mijn brief gerealiseerd hadden
dat hun initiatief al tot Nederland was doorgedrongen
en dat daar zelfs een mevrouw wilde meedoen
die zelfs op voorhand geld stuurde,
hadden ze zich aangemoedigd gevoeld.

Ralf Eichberg bekende dat hij zich destijds had voorgenomen:
“ooit bedank ik haar”.
Dat deed hij met mijn solo-tentoonstelling: Seelenbriefe.

Ik werd kind aan huis in het Dokumentationszentrum,
gaf er voordrachten en rondleidingen.
Met een ‘Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidie’
van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
kon ik ter plekke gaan werken in het archief.
Sindsdien schenk ik jaarlijks een deel
van mijn Nietzsche-bibliotheek aan het Dokumentationszentrum
en daar blijken heel bijzondere exemplaren bij te zitten!

Nog steeds schrijf ik teksten over, honderden keren,
om te doorgronden, in te leven, in te vechten, in te lijven
… en me vooral weer lós te maken
en mijn eigen weg te banen. 
En zó kwam ik bij Hendrik Chabot terecht.
Zijn werk neemt in eerste instantie niet voor zich in,
het is weerbarstig, het lijkt je weg te willen duwen,
maar als je het uitnodigt: “zullen we dansen?!”,
dan vertelt het je van de wanhoop en de troost in de kunst.

De solo-tentoonstelling “Inleven/Inlijven,
Marjolijn van den Assem ontmoet Henk Chabot”,

in mijn lievelingsmuseum, het Chabot Museum, gàf me die kans.
Directeur Jisca Bijlsma en ik selecteerden samen de werken,
waarbij ik me liet leiden door de boeken in Chabot’s boekenkast.
Het boek “Das Teufliche und Groteske in der Kunst”
werd de leidraad, er werd me daardoor zoveel meer duidelijk
van de weg die vele kunstenaars in die tijd zijn gegaan.
Ook Chabot leefde zich verregaand in zijn onderwerpen in,
hij zwom in de Rotte om zich deel
van het te schilderen landschap te voelen,
net zoals ik dat deed in de onstuimige Saale in Naumburg.

En ik weet zeker, dat tijdens de tentoonstelling ‘Inleven/Inlijven’,
in de nacht, in het verlaten museum,
de werken van Chabot en die van mij elkaar vertelden
hoe ze tot stand gekomen waren.
Het werd dan ook een échte ontmoeting,
zoals de ondertitel van de tentoonstelling voorspelde.
Daarvoor ben ik Hendrik Chabot heel dankbaar.

Mijn nieuwste project heet
“bewustzijn van schijn”
(over het schouwspel tussen brief en Tegenbrief).
Er komt een boek, een tentoonstelling in Duitsland
en hopelijk ook in Rotterdam, mijn stad.

Invechten en ontworstelen, het is u inmiddels duidelijk geworden
hoe het werkt, hoe IK werk:
zinnen zoeken en verteren, opladen door de gedachtengang. 
Wat volgt is vaak een explosie, leesbaar voor velen, vive la vie!
Mijn grote dank geldt dan ook u allen, 
maar het meest van alles:
dank ik het leven!

Marjolijn van den Assem
Rotterdam, 6 december 2019

zie: Hendrik Chabot Prijs 2019 uitgereikt aan Marjolijn van den Assem
zie: Werk/Work
zie: the (saved) book!
zie: Naumburg a/d Saale
Aanbieding!/December-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

mMay I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
December 2019 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:
december 2019 !
It can be yours for only / deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 185,-
Kopen?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/December-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection René van der Valk


Rivier 2010/2019 uitgesneden tekening
o.i.inkt op museumkarton 30,5 x 23,5 x 3 cm
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand* plaats ik op mijn blog
een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 185,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en na bericht van mij
€ 185,- overmaakt op mijn bankrekening,
krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND
OP MIJN BLOG EN REAGEER!

* ATTENTIE: de volgende maand vangt
meteen
na middernacht aan,

het werk van de maand verschijnt dus op mijn blog
IN DE EERSTE MINUUT van de volgende maand!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 185,-
I will immediately post this work of art
to the very first enthousiastic viewer sending me
a mail to marjolijnvandenassem@me.com
to tell me he/she can’t live without it
and transfers € 185,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer!zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer!zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer! 
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een ‘werk van de maand’ te verwerven.

HENDRIK CHABOTPRIJS (1)

OVERROMPELD, INTENS VEREERD, DANKBAAR, DOLGELUKKIG:
IK BEN DE WINNAAR VAN DE HENDRIK CHABOT PRIJS 2019


De Hendrik Chabotprijs is een driejaarlijkse
Nederlandse Kunstprijs voor beeldend kunstenaars
die wonen of werken in de regio Rotterdam
of een nauwe band met de stad hebben.

Deze oeuvreprijs werd in 1963 ingesteld
door het Prins Bernhard Cultuurfonds
en is nu in handen van het Chabot Museum.


De jury van de Hendrik Chabotprijs 2019

heeft unaniem besloten
de prijs toe te kennen aan

Marjolijn van den Assem (Rotterdam 1947).

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
zal de Hendrik Chabotprijs
uitreiken aan Marjolijn van den Assem
op 6 december 2019  in de Burgerzaal
van het Stadhuis Rotterdam

De jury van de Hendrik Chabotprijs bestaat uit:
Woody van Amen
Lucette ter Borg
Inge de Bruin – Heijn (voorzitter)
Deirdre Carasso
Siebe Thissen

Uit het juryrapport:

“De jury van de Hendrik Chabotprijs heeft unaniem besloten
Marjolijn van den Assem te bekronen voor de diepgravende,
compromisloze, altijd van leven fonkelende wijze
waarop zij de taal en gedachten van één van de grootste denkers
van de negentiende eeuw (Friedrich Nietzsche, red.) transformeert
in een volstrekt uniek en eigenzinnig beeldend oeuvre.”

zie: werk / work
zie: HENDRIK CHABOTPRIJS (2)

 … overwhelmed by the announcement
of winning the Hendrik Chabot Price!

zie: Dutch Heights (platform voor kunst- en cultuurprijzen in Nederland)
zie: Hendrik Chabotprijs 2019 voor Marjolijn van den Assem
zie: Rotterdamse wint Hendrik Chabot Prijs 2019
zie: Interview door Ove Lucasdeduceren

Onlangs, tijdens een atelierbezoek, waarbij ik trachtte uit te leggen
hoe ik te werk ga, gebruikte ik het woord “deduceren”:
tot de kern proberen te komen door middel van
‘eindeloos en bedachtzaam overschrijven’.
Ofwel:
schijnbaar oeverloos overschrijven in een poging
om, door het me op die manier ‘eigen maken’ (inlijven)
van een tekst, die te doorgronden.
Door gaandeweg weg te laten wat minder ‘aanspreekt’
kan een standpunt worden ingenomen.

Deduceren =
Afleiden door deductie, waarbij men
van het algemene tot het bijzondere besluit en
de waarheid van de premissen* noodzakelijk leidt
tot de ‘waarheid’ van de conclusie.

zie: Algemeen Nederlands Woordenboek

*Premis: een veronderstelling dat iets waar is
zie: wil tot waan (2)

Detail uit Tegenbrief (15) 2019
o.i.inkt/grafietstift/krijt op museumkarton 122 x 92 cm

zie: Das Bewusstsein vom Scheine
zie: de 73ste x Hölderlin
zie: Hölderlin(2)

Rumoer

Een geestrijk en bevreemdend boek.
Savoureer het …

zie: Florette Dijkstra


De kunst willen behoeden betekende belang hechten
aan het collectieve geheugen van de mens.
Als de mensen dat geheugen niet meer
zouden verdedigen en ontwikkelen,
dan was het gedaan –
met de kunst, de mensen en de samenleving.

Uit: Rumoer, over het begin van kunst. Florette Dijkstra
Uitgeverij IJzer, 2019

‘De respons op kunst is onveranderlijk,
ook in de loop van duizend jaar,
wat bewijst dat kunst bij het leven hoort.’

Agnes Martin

Uit: Rumoer, over het begin van kunst. Florette Dijkstra

De grottekenaar was hoogstwaarschijnlijk
een leerling van een eerdere tekenaar,
en die had het tekenen ook weer van een ander geleerd,
enzovoort.
Wat hij millennia geleden had getekend,
was wat bleef,
en Picasso doet het ons herinneren.
De tekeningen laten zien
dat we niet alleen te midden van de dingen leven,
maar ons ook altijd verhouden tot het Ware.
Dat is de Paardheid die in alle tekeningen
van paarden zichtbaar wordt.


Uit: Rumoer, over het begin van kunst. Florette Dijkstra

zie: Florette Dijkstra in ‘kunstwordtterugkunst’
zie: a present from a friend (8)
zie: Oerstof. De Ketelfactory Schiedam

Aanbieding!/November-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
November 2019 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:
november 2019 !
It can be yours for only / deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 185,-
Kopen?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/November-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Peter van Galen

Langs de Lek 2009 acrylverf op museumkarton
23 x 30 cm Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand* plaats ik op mijn blog
een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 185,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en na bericht van mij
€ 185,- overmaakt op mijn bankrekening,
krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND
OP MIJN BLOG EN REAGEER!

* ATTENTIE: de volgende maand vangt
meteen
na middernacht aan,

het werk van de maand verschijnt dus op mijn blog
IN DE EERSTE MINUUT van de volgende maand!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 185,-
I will immediately post this work of art
to the very first enthousiastic viewer sending me
a mail to marjolijnvandenassem@me.com
to tell me he/she can’t live without it
and transfers € 185,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer!zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer!zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer! 
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een ‘werk van de maand’ te verwerven.

48 R’damse kunstenaars

Ove Lucas interviewde, Rick Messemaker fotografeerde,
het CBK Rotterdam publiceerde:
zie: Interview door Ove Lucas

48 Rotterdamse kunstenaars geïnterviewd & gefotografeerd

De Boekpresentatie vond plaats op 15 november 2019
in de -prachtig gerestaureerde*- Boekhandel Donner Rotterdam


zie: ‘Rotterdam in glas’ *
zie: Boekhandel Donner Rotterdam

zie: Mondriaanfonds richtlijn kunstenaarshonoraria
zie: Culturele pensioenen door & voor Culturele ondernemers

zie: Interview door Ove Lucas

wil tot waan (2)

Tegenbrief(17) 2019
o.i.inkt/potlood/nietjes op museumkarton 122 x 92 cm (in atelier)

WAAN of HERSENSCHIM =
‘iets wat alleen maar in de verbeelding bestaat’*
(tot de kunstenaar het weet te verbeelden)

*Nederlandse encyclopedie

zie:
Das Bewusstsein vom Scheine /
Unsere letzte Dankbarkeit gegen die Kunst
zie: veinzing(5)
zie: bewustzijn van schijn(7)

zie: wil tot waan (1)

Delusion: ‘something that only exists in the imagination’ *
(until the artist ‘knows’ how to depict it)

wandelingen(6)

Op wandelingen langs de Maas,
maak ik bijna dagelijks een foto
op bijna dezelfde plaats.Keuze uit wandelingen
maart t/m oktober 2019:

De vragen die men zich stelt
roepen geen antwoorden
op, ze hangen in de
lucht vanzelfsprekend
ze komen telkens
in je verbazing
terecht, ze
bewolken

Roland Jooris*

zie: wandelingen(5)
zie: wandelingen(4)
zie: wandelingen(3)
zie: wandelingen(2)
zie: wandelingen(1)

In mijn werk destilleer ik uit denkbeeldige wandelingen
de details die ooit mijn aandacht trokken;

die ik ‘kenmerkend’ opsloeg en vergat

* met dank aan Wim van Willegen

wil tot waan (1)


“(…) gekte: ‘de poort naar een verborgen wereld’,
de deur die toegang geeft tot een tweede wereld
die doortrokken is van diepe en oncontroleerbare gevoelens
en fantasieën, driften, buien en vlagen van wilde waanzin” *


“Ik ben niet gek, ik ben een fanaticus”
Antonin Artaud

Antonin Artaud. Autoportrait
Decembre 1947, crayon sur papier 63 x 48 cm
legs Paule Thévenin, 1994
Centre Georges Pompidou

“Je hoort de tekening.”

“Dat potlood is zijn scalpel, het ontleedmes waar Artaud
zijn zieke lijf en verziekte leven mee heeft versneden;”


*De rehabilitatie van ‘het geval’ Antonin Artaud
Paul Depont
Volkskrant 07-12-2006

Antonin Artaud. Cahier no 299
Ivry, vers mai 1947 Manuscrit autographe, 22,5 x 17,5 cm
legs Paule Thévenin, 1993

zie: Antonin Artaud

zie: bewustzijn van schijn(7)
zie: Les jardins(S)(5)
zie: Domaine indéfinissable(3)
zie: Nothing But Good
zie: wil tot waan (2)

‘(…) de kunst, als de goede wil tot schijn.
(…)
Soms moeten we uitrusten van ons zelf,
doordat we op ons zelf neerzien en,
vanuit een kunstmatige afstand,
over ons zelf lachen en over ons zelf wenen:
we moeten de held en eveneens de dwaas ontdekken
die in onze hartstocht en onze perceptie schuilgaat,
we moeten af en toe blij zijn over onze dwaasheid
om blij te kunnen blijven met onze wijsheid!’

Uit: Onze uiteindelijke dankbaarheid jegens de kunst
Friedrich Nietzsche. De vrolijke wetenschap
Vertaald door Pé Hawinkels 1976

Aanbieding!/October-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

TER ERE VAN HET T I E N J A R I G BESTAAN
VAN DEZE MAANDELIJKSE AKTIE:
een mij dierbaar RUIMTELIJK werk in de Aanbieding!

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
October 2019 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:
oktober 2019 !
It can be yours for only / deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 185,-
Kopen?
Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/Oktober-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Emmy Bergsma

“Es war ungemein warm” 2017
o.i.inkt/potlood/nietjes op museumkarton 33 x 22 x 14 cm

Iedere eerste dag van de maand* plaats ik op mijn blog
een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 185,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en na bericht van mij
€ 185,- overmaakt op mijn bankrekening,
krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND
OP MIJN BLOG EN REAGEER!

* ATTENTIE: de volgende maand vangt
meteen
na middernacht aan,

het werk van de maand verschijnt dus op mijn blog
IN DE EERSTE MINUUT van de volgende maand!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 185,-
I will immediately post this work of art
to the very first enthousiastic viewer sending me
a mail to marjolijnvandenassem@me.com
to tell me he/she can’t live without it
and transfers € 185,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer!zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer!zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer! 
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een ‘werk van de maand’ te verwerven.

veinzing(5)

Tegenbrief (12) 2019
o.i.inkt/grafietstift/potlood op museumkarton 122 x 92 cm


TEGENBRIEF bij ‘veinzing‘:
een schriftelijke geheime afspraak tussen partijen
die de formele overeenkomst begeleidt
en die hiermee niet overeenkomt.


On YouTube: The letter …

Tegenbrief (14) 2019
o.i.inkt/grafietstift/potlood op museumkarton 122 x 92 cm


(…)
‘En dan dit: “De kunst en niets anders dan de kunst.
Zij alleen maakt het leven mogelijk,
zij is de grote verleiding om te leven,
de grote prikkel tot het leven…”
(…)
Kort samengevat luidt het:
er is maar één wereld
en die is onecht, gruwelijk en
doet zich voor als ware wereld.
(…)
Wat hooggestemde geesten of hun karikaturen
ook beweren, de kunst heeft niets te maken
met de wereld van de waarheid,
ze hoort thuis in de wereld van het “alsof”. ‘

uit: Mijn Nietzsche door Allard Schröder

zie: veinzing(4)
zie: veinzing(3)
zie: veinzing(2)

Armando’s lievelingen (2)

De privécollectie die Armando aanlegde*
van werk van zijn collega’s
schonk hij aan het Chabot Museum Rotterdam.
Armando’s tekeningen-collectie
is van 19-09-2019 / 01-03-2020
te zien in de tentoonstelling

‘Ik voel me hier gewoon thuis’
-Armando’s lievelingen-
Chabot Museum Rotterdam.

zie: Tekeningencollectie Armando (1)

Armando’s lievelingen’:

Ko Aarts, Leon Adriaans, Greet van Amstel, Marion Angulanza,
Anutosh, Marlies Appel, Martin Assig, Marjolijn van den Assem,
Margreet Baas, Laila Bachtiar, Joseph Barbiero, Hannah van Bart,
Franz Bender, Jaap Berghuis, Ansuya Blom, Raymond Boekelder,
Karl Bohrmann, Anna Bolten, Mario de Brandere, Fons Brasser,
Frank van der Broeck, Hans Broek, Sjoerd Buisman, Jan de Beus,
Karoline Bröckel, Abraham David Christian, Adam Colton,
Lovis Corinth, Henryk Csesnik, Walter Dahn, Kris van Dessel,
Walter Dexel, Florette Dijkstra, Damlan Valles Dila,
Charles Donker, Femmy van Doodenweerd, Marcel van Eeden,
Paul van der Eerden, Otto Egberts, Herbert Egt, Friedrich Einhoff,
Adine Engelman, Leonard Fink, Johann Fischer, Fridolin Frenzel,
Hamish Fulton, Johannes Geccelli, Joris Geurts,
Hubertus von der Goltz, Nan Groot Antink, Klaas Gubbels,
Bettie van Haaster, Klaus Hack, Kristelle Hawaluk, Henri Heerbrant,
Frank van Hemert, Helmut Hladisch, Berend Hoekstra,
Tjibbe Hooghiemstra, Wolfgang Hueber, Henri Jacobs,
Foma Jaremtschuk, Hans Juchser, Ama Kaag, Jaap Kaal,
Salim Karami, Peter Keizer, Veronika Kellndorfer, Caroline Klaassen,
Franz Kernbeis, Paul Klemann, Przemyslaw Kiebzak,
Bernd Koberling, Arno Kramer, Reinier Lucassen, Inge Mahn,
Herman Makkink, RaquelMaulwurf, Martin McMurray,
Carlijn Mens, Sal Meyers, Nello Mirando, Carlos Mosquera,
Kurt Mühlenhaupt, Herta Müller, Evelien Nijeboer, Nikifor,
Ronald Noorman, Gorke Notebomer, Mai van Oers,
Hansje van Ooijen, Anne van de Pals, Jürgen Partenheimer,
Vygantas Paukste, Uta Pfeiffer, Henri Plaat, Hans Ploos van Amstel,
Jaap Ploos van Amstel, Eddy Posthuma de Boer, André Prues,
Arnulf Rainer, Susanne Ramolla, Mariëtte Renssen, Lon Robbé,
Kinga Roder, Jan Roeland, Ingo Ronkholz, Gisela Schattenburg,
Riky Schellart, Cornelia Schleime, Sava Sekulic, Carlos Mosquera,
Günter Schützenhofer, Joseph Semah, Giuseppe Spagnulo,
Arjanne van der Spek, German Stegmaier, Yvonne Strang,
Antonia Talamini, Antoni Tàpies, Pascale Ticheler, Jana Troschke,
Oswald Tschirtner, Piet Tuytel, Ulay, Berry le Va,
Ludwig Vandevelde, Rob de Vries, August Walla, Roy Wenzel, Co Westerik, Terry Winters, Henk van Woerden, Agatha Wojciechowsky,
Robert Zandvliet, Frank Michael Zeidler e.a.

zie: Armando
zie: Armando in Potsdam Museum ‘Bruchstücke – Brokstukken’
zie: ‘Armando creëerde alsof de dood hem op de hielen zat’
in Trouw op 2 juli 2018

 

*zie: atelierbezoek van Armando

Lichtzwaar!(7) 2013 inkt op museumkarton 46 x 31 cm.
Marjolijn van den Assem. Collection Armando

zie: Chabot Museum Rotterdam
zie: Schenking Armando (1)

Schenking/Schenkung(7)

zie on Vimeo: Donation/Schenkung 2019

A part of this year’s donation from my own Nietzsche library
to the Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) Germany

 • Een Levensbeeld. 
  Friedrich Nietzsche door A. Duverger (A.J.E. van den Bogaert).
  J. van Loo, Amsterdam, 1913.
  Zaanlandsche Stoomdrukkerij, Koog aan de Zaan.
  In 2019 geschonken aan het
  Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale)(D)
 • Nietzsche’s Philosophie.
  Henri Lichtenberger
  Vertaling: Mevr. M. François – Merkus.
  Voorwoord: Prof. jhr. B.H.C.K. van der Wijck.
  Internationale Bibliotheek.
  Uitgave van S.L. van Looy, Amsterdam, 1903.
  In 2019 geschonken aan het
  Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale)(D)
 • Friedrich Nietzsche
  Werke
  Auswahl in zwei Bänden
  Mit einer Einleitung von
  Gerhard Lehman
  Zweiter Band
  Mit einem Bildnis und einem Faksimile
  Alfred Kröner Verlag – Stuttgart, 1938
  (gekregen van Jean Claude Lafrasse, Meudon 2009)
  In 2019 geschonken aan het
  Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale)(D)
 • Nietzsche
  Einführung in das Verständnis seines Philosophierens
  von Karl Jaspers
  Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1950.
  (gekregen van Hr. W. van Horssen, Amerongen 2008)
  In 2019 geschonken aan het
  Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale)(D)

zie: Schreibtisch Entdeckung

zie: Schenking/Schenkung(5)
zie: Schenking/Schenkung(3)
zie: Schenking/Schenkung(2)
zie: Schenking/Schenkung(1)

zie: THE (saved) BOOK
zie on Vimeo: Schenkung 2018

zie: collections(80)

Aanbieding!/September-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
September 2019 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND:
september 2019 !
It can be yours for only / deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 185,-

Kopen? Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/September-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Studio Van Dusseldorp

‘down by the riverside’ 2009
acryl/o.i.inkt op museumkarton 23 x 30 cm Marjolijn van den Assem
zie: Buitenschilderen
zie: Oogst(3)

Iedere eerste dag van de maand* plaats ik op mijn blog
een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 185,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en na bericht van mij
€ 185,- overmaakt op mijn bankrekening,
krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND
OP MIJN BLOG EN REAGEER!

* ATTENTIE: de volgende maand vangt
meteen
na middernacht aan,

het werk van de maand verschijnt dus op mijn blog
IN DE EERSTE MINUUT van de volgende maand!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 185,-
I will immediately post this work of art
to the very first enthousiastic viewer sending me
a mail to marjolijnvandenassem@me.com
to tell me he/she can’t live without it
and transfers € 185,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

zie: Aanbieding!/August-offer!zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer!zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer! 
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!

Het is niet mogelijk om meer dan drie keer per jaar
een ‘werk van de maand’ te verwerven.