Dagboekachtig

Ordening in Postbox(karton) 1981-1986 mixed-media
17 x 22 x 10 cm elk. (46 stuks)

“een doolhof waar je eens in gedwaald hebt wordt een laan”
December 1985
17 x 22 x 10cm.
Postbox/knipsels/glassplinters/collages/ brieven/
tekeningen van (berg)wandelingen/citaten
zie: Travelogue

September 1981 “natuur”
17 x 22 x 10 cm.
Postbox/tekeningen/woord-schema’s/schilderingen/
knipsels/bladeren/zaadjes/foto’s.

“Altijd vandaag”, Dordrechts Museum. 2006
Wim Izaks en tijdgenoten, met o.a. Piet Dieleman, Marlene Dumas, Gerrit van Bakel, René Daniëls, Henk Visch, Marjolijn van den Assem.

Ineens realiseerde ik me dat het regelmatig schrijven van een blog veel overeenkomst vertoont met het vullen van de doosjes die ik maakte tussen 1981 en 1986. Iedere eerste dag van de maand kocht ik een Postbox nr.1, afmeting 17 x 22 x 10cm., beschilderde, betekende of beplakte dat in de sfeer van het aan de orde zijnde thema. Ik gaf mezelf de opdracht deze kartonnen doos gedurende die maand te vullen met invallen, tekeningen, citaten, gevonden voorwerpen, relikwieën, schilderingen, collages ter verduidelijking van het thema. Tekeningen die te groot waren ordende ik in mappen, nog grotere in de ladenkast. Volgens strenge regels en nauwkeurig grangschikt. Zo’n Postbox werd na de laatste dag van de maand afgesloten en zelden meer geopend. In 2006 vond in de tentoonstelling “Altijd vandaag” in het Dordrechts Museum de eerste en enige tentoonstelling plaats van de zesenveertig exemplaren,  waarbij zelfs vier stuks geopend, met de inhoud zichtbaar, werden getoond. Een selectie tekeningen uit de mappen hing aan de wand.

Inmiddels, openbaarder, zijn er andere mogelijkheden tot ordening van bronnen en is het prijsgeven daarvan -via mijn blog (sinds mei 2008)- even troostrijk gebleken als het rituele verstoppen van destijds.
Die blog mag zich inmiddels verheugen in vele toegewijde volgers.

zie: INTERVIEW
zie: Ins Freie
zie: FIVE years of blogging