jenseits de la source

“jenseits des Nordens”… (jenseits/en face de la source*)

* The point at which something springs into being or from which it derives or is obtained.
* The point of origin, such as a spring, of a stream or river.
* One that causes, creates, or initiates; a maker.
* One, such as a person or document, that supplies information.
* Physics. The point or part of a system where energy or mass is added to the system.

olieverf

“Nietzsche trok, net als vogels doen, elke winter naar het Zuiden om pas aan het eind van de lente naar het Noorden terug te keren.”
(uit: “Lof der Méditerranée” van Martine Prange)

Voorwoord Nietzsche (geschreven in Ruta bij Genua, herfst 1886) van De Vrolijke Wetenschap,
(Nietzsches meest zonovergoten boek):

“Dit boek schijnt geschreven in de taal van de dooiwind: het bevat overmoed, rusteloosheid, tegenspraak, aprilweer, zodat men voortdurend wordt herinnerd aan zowel de nabijheid van de winter alsook aan de overwinning op de winter – een overwinning die komen zal en komen moet, die misschien reeds gekomen is…

Is het een wonder, dat er hierbij veel ondoordachts en dwaas’ aan het licht komt, veel baldadige tederheid, verspild zelfs aan problemen die een stekelig vel hebben en er niet op zijn ingericht geliefkoosd en gepaaid te worden?”

foto: jenseits des Nordens (part two) (2) olieverf op linnen 40x40x8cm 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *