ijs en hooggebergte

“ik drink de vlammen die uit mij breken in mijzelf terug.”
Uit: Nachtlied.  Friedrich Nietzsche

hooggebergte

Jenseits des Nordens (part two) (14) 2009 olieverf op linnen 50x40cm
zie: falling waters
zie: Cornucopia (2)

“Filosofie, zoals ik die tot nog toe heb opgevat en met mijn leven in praktijk gebracht, dat wil zeggen uit vrije wil te midden van ijs en hooggebergte leven – al het vreemde en twijfelachtige in het bestaan opzoeken, al datgene wat tot nu toe door de moraal in de ban was gedaan. Lange ervaring, mij geschonken door dergelijke omzwervingen in het verbodene, heeft mij geleerd de gronden waarop tot nu toe gemoraliseerd en geïdealiseerd is, wel heel anders te bekijken dan men zou wensen: de verborgen geschiedenis van de filosofen, de psychologie der grote namen heb ik aan het licht zien komen . – Hoeveel waarheid kan iemand in zijn geest verdragen, aan hoeveel waarheid waagt hij zich, – dat is voor mij steeds meer het beslissende criterium geworden. Een fout (te geloven aan idealen) is geen blindheid, een fout is lafheid. Elke verworvenheid, elke stap vooruit in het menselijk weten is een gevolg van moed, van het vermogen hard en hygiënisch te zijn ten opzichte van zichzelf…Ik ga geen idealen weerleggen, ik trek er handschoenen voor aan, dat is alles…”
Friedrich Nietzsche in Ecce Homo, geciteerd in “Luciditeit en waanzin“,
door Jos de Mul (de Volkskrant 25-08-2000)
zie: Parallel Falls
zie: Jenseits des Nordens (1)
zie: Jenseits des Nordens (2)
zie: Jenseits des Nordens (3)
zie: Jenseits des Nordens (4)
zie: Jenseits des Nordens (5)
zie: Abbildbar

5 thoughts on “ijs en hooggebergte”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *