a present from a friend (1)

Een cadeautje van JCJ Vanderheyden
Jacques, dierbare vriend, inspirator.
Zoals het in zijn atelier hing
en vanaf NU
ook aan de buitenmuur van mijn atelier:

JCJ Vanderheyden, three posters,
3x (70x100cm), silkscreen on paper, 2006,
edition 200 in co-production with Artis,
‘s-Hertogenbosch.Rom a Publication 80,
www.romapublications.org

zie: ARTtube-video JCJ Vanderheyden
zie: JCJ Vanderheyden in Museum Boijmans Van Beuningen

zie: Present from a friend (1) zie: Present from a friend (2)
zie: Present from a friend (3) zie: Present from a friend (4)
zie: Present from a friend (5) zie: Present from a friend (6)
zie: Present from a friend (7) zie: Present from a friend (8)
zie: Present from a friend (9) zie: Present from a friend(10)
zie: present from a friend(11) zie: Present from a friend(12)
zie: Present from a friend(13) zie: Present from a friend(14)
zie: Present from a friend(15) zie: Present from a friend(16)
zie: Present from a friend(17) zie: Present from a friend(18)
zie: Present from a friend(19) zie: Present from a friend(20)
zie: Present from a friend(21) zie: Present from a friend(22)
zie: Present from a friend(23) zie: Present from a friend(24)
zie: Present from a friend(25) zie: Present from a friend(26)
zie: Present from a friend(27) zie: Present from a friend(28)
zie: Present from a friend(29) zie: Present from a friend(30)
zie: Present from a friend(31)

sgelareMoe wankelt weer de murwe DOOIWIND allerwegen.
A. Roland Holst

Jetzt heisst es: sauve qui peut!
(Briefe von Nietzsche. Genua 15 März 1882)

Dit boek… schijnt geschreven in de taal van de DOOIWIND:
het bevat overmoed, rusteloosheid, tegenspraak, aprilweer,
zodat men voortdurend wordt herinnerd
aan zowel de nabijheid van de winter alsook
aan de overwinning op de winter- een overwinning
die komen zal en komen moet, die misschien reeds gekomen is…
… Is het een wonder, dat er hierbij veel ondoordachts
en dwaas’ aan het licht komt, veel baldadige tederheid,
verspild zelfs aan problemen die een stekelig vel hebben
en er niet op zijn ingericht geliefkoosd
en gepaaid te worden?

uit: voorwoord De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche

Ik heb de overkant van de zee gezien.
Het was niet ver, er was naar toe te zwemmen.

Chris van Geel. uit: onbereikbaar dromen

.. en dat er nu niet meer genoeg van kan krijgen
naar de oppervlakte van deze zee, naar deze bonte,
tere, huiverende zee-huid te kijken:
nooit tevoren heeft er een dergelijke
bescheidenheid van wellust bestaan.

Uit: De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche

Ik zag nog nooit de Zee-
Ik zag nooit Heidegrond-
En toch weet ik wat Golven zijn
en hoe de Heide toont.

Emily Dickinson. uit: 1052

Ik wist niet wat ik doen moest
op deze goddelijke morgen 
en daarom liep ik naar de zee.
Ik had zoveel Nietzsche gelezen dat ik wist
wat de zee was.

Hans Lodeizen. uit: Henriette

zie: DOOIWIND
zie: The process of thawing
zie: parallel falls

Vertaling

De DUITSE vertaling voor het Seelenbriefe-boek werd destijds gedaan door Kordelia Nitsch.
Het was een wederzijds inspirerende samenwerking. Na een zeer ongelukkige ervaring met een vertaalbureau waarvan ik de naam niet zal noemen, was het een verademing te kunnen werken met een toegeweid, gelijkgestemd, deskundig en serieus in de beeldende kunst geïnteresseerde vertaalster. De teksten zijn BEZIELD vertaald, hulde aan Nitsch & Struiving!

zie: Ur-Ur-Grossmutter Marie

Snijden

In de polder (3) 2008 acryl/o.i.inkt/nietjes
op museumkarton 45 x 26 x 20cm.


In de polder (5) 2008
acryl/o.i.inkt/nietjes op museumkarton
28 x 28 x 13cm.

Het landschap is altijd anders.
Het is wijds of woest, vlak, vol of vaal
en ik doe het ermee, ik zit daar nu toch
en dat ging niet vanzelf.*
Als ik de oogst van een buitenschilderdag
op de muur van mijn atelier heb getimmerd
en ga zitten om te kijken, volg ik de vervoering.
Wáár ging het schilderen met me aan de haal,
van het handschrift valt te leren,
ongeacht het weiland, de horizon, de bomen
of de wolken die zich opdringen.
Daarná, als de schildering zich heeft leren kennen,
begint soms het snijden en het nieten.
Voortvloeiend uit de herinnering aan die dag
vormt zich een ambiance, een theaterdecor,
een plaats om in te figureren.
Het gaat als vanzelf, het is er al,
ik volg de instructies die het stilgezette landschap
geeft en -alsof het gedrukt staat- ontstaat
uit twee, drie of meerdere schilderingen
de plek waarop ik mij bevond:
kijk, dáár zat ik, tussen die twee nietjes…

vice-versa

Het ontzagwekkende landschap dwingt tot volgzaamheid.
Ik versnij het naar de vorm van mijn herinnering.
Dan pas vallen we samen.

* zie: buitenschilderen

Aankoop(1)
Het CODA Museum Apeldoorn heeft
een mooie selectie aangekocht

uit het Seelenbriefe-werk 2000-2007.
Lotte Menkman, de conservator hedendaagse kunst,
bezocht een paar maanden geleden mijn atelier.
We praatten, we keken, ze had voorkeuren, we overlegden,
ze maakte een voorlopige keuze,
we richtten een kleine tentoonstelling in van geselecteerd werk,
ze fotografeerde dat en legde een plan voor
aan de aankoopcommissie van het museum.
De beslissing is nu genomen,
enkele herbarium-achtige potloodtekeningen,
diverse ruimtelijke,
verwelkte-en-schilderend-weer-tot-leven-gewekte bloemen
uit serie 1 en serie 2, een rondgevouwen potlood/inkt/nietjes-tekening
én een grote grafietstift/inkt-tekening
mogen bij elkaar blijven in het CODA Museum in Apeldoorn.
Ik ben vereerd en opgetogen, deze werken geven afzonderlijk
én tezamen inzicht in wat ik te zeggen had
via “seelenreiche Briefe” uit het verleden.
Lotte Menkman heeft zorgvuldig autonome kunstwerken geselecteerd
die, voor wie daaarin geïnteresseerd is,
nog een achterliggende wereld in zich dragen.
Dan is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van de werken
die mij jarenlang omringden, ze in te pakken en naar buiten te dragen.
Zo gaat dat, ik moet verder, op een nieuwe reis die al is begonnen*.

*zie: Dooiwind (12 mei 2008)

zie: Collecties(1)
zie: Aankoop(2)

  

De omstandigheid dat of plaats waar…

Giesbachfälle, juli 1937, (in potlood op achterkant) “L’énergie apparaît dans la violence des phénomènes naturels”
(gekregen van Marenne Terlingen, gevonden op de markt, juni 2008)

Waterval:*  de omstandigheid dat of plaats waar stromend water van een hoogte of helling naar beneden valt, syn. cascade; -(fig.) in toepassing op hetgeen met vallend water vergeleken wordt: een waterval van woorden. (van Dale)

Maxima de nihilo nascitur historia (Propertius)
Een geweldig verhaal groeit uit een geringe gebeurtenis.

* zie:
zomerse winterwaterval (30 juni 2008)
chinese waterval (16 juni 2008)


centro storico (detail) 2007

gemengde technieken

Terwijl ik in de polder het noodweer -al schilderend- probeerde vóór te zijn, arriveerde thuis een “present to help you to accomplish your creations successfully in a near future” uit Taipei, Taiwan, van Mr. Huang… wàt zijn ze toch áárdig in Taiwan!

zie: Chinese waterval,


in de polder (zwaar weer op komst) 2-7-2008 acryl op papier 23x30cm, uit serie van zeven.
zie : Buitenschilderen,
zie: Travelogue (VIDEO)

Atelierbezoek (2)

ART Amsterdam 2003

Héél vroeger was ze conservator
van het Arnhems Gemeentemuseum
en kwam ze, sceptisch,
samen met Liesbeth Brandt Corstius
op atelierbezoek.
Na zóveel jaren museum-ervaring waagde ze de stap,
startte ze Galerie Oele Amsterdam en werd ze
mijn galeriehoudster.
Samen op reis, zagen we  tentoonstellingen,
ateliers en beleefden we avonturen.
Nu, na zes keer de Art Amsterdam georganiseerd te hebben
bereidde ze zich voor op het 25-jarig jubileum van de beurs,
naar eigen inzicht.
Gisteren in mijn atelier, staken we elkaar de loftrompet
en was ze als vanouds: Anneke Oele.

zie: Anneke Oele over Marjolijn van den Assem
in ‘Ons erfdeel. Jaargang 30’ 1987

zie: atelierbezoek(1) zie: atelierbezoek(2)
zie: atelierbezoek(3) zie: atelierbezoek(4)
zie: atelierbezoek(5) zie: atelierbezoek(6)
zie: atelierbezoek(7) zie: atelierbezoek(8)
zie: atelierbezoek(9) zie: atelierbezoek(10)
zie: atelierbezoek(11) zie: atelierbezoek(12)
zie: atelierbezoek(13) zie: atelierbezoek(14)
zie: atelierbezoek(15) zie: atelierbezoek(16)
zie: atelierbezoek(17) zie: atelierbezoek(18)
zie: atelierbezoek(19) zie: atelierbezoek(20)
zie: atelierbezoek(21) zie: atelierbezoek(22)
zie: atelierbezoek(23) zie: atelierbezoek(24)
zie: atelierbezoek(25) zie: atelierbezoek(26)
zie: atelierbezoek(27) zie: atelierbezoek(28)
zie: atelierbezoek(29)

zie: Het atelier van Marjolijn van den Assem