brevis libellus(4)

zie: brevis libellus(5)
zie: brevis libellus(3)
zie: brevis libellus(2)
zie: brevis libellus(1)

brevis libellus(12) 2015 o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm.

brevis libellus(12) (detail) 2015
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 92 x 122 cm.

Het briefgeheim is onschendbaar.
Het is een ieder verboden ongeopende post
welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen
en te lezen zonder toestemming van degene
aan wie de post gericht is.
De wettelijke bescherming van poststukken,
waaronder brieven, vervalt op het moment
dat de brief bij de geadresseerde is beland,
daarna staat de ontvanger geheel vrij
te doen met de brief wat hij of zij wil,
tenzij er hierover nadere afspraken
gemaakt zijn met de briefschrijver.
(Wikipedia)

brevis libellus(13) (detail) 2015 o.i.inkt/grafietstift/nietjes op museumkarton 98 x 134 x 12 cm.
brevis libellus(13) (detail) 2015
o.i.inkt/grafietstift/nietjes op museumkarton
98 x 134 x 12 cm.

4 thoughts on “brevis libellus(4)”

    1. Dank je wel, Fiet!
      Deze werken gaan niet naar de tentoonstelling in Museum Gouda (opening 20 september), maar waarschijnlijk wèl naar de tentoonstelling “snapshot of a larger order” in de externe locatie van de Ketelfactory in 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *