O & O-subsidie

VERSLAG van mijn artist-in-residency verblijf
in Naumburg(Saale) Duitsland,
in het Nietzsche Dokumentationszentrum,
daartoe in staat gesteld door een
Onderzoek- & Ontwikkelingssubsidie
van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam:

NDZ-lezing

De O & O-subsidie van het CBK Rotterdam
voor een verblijf in Naumburg(Saale),
in voormalig Oost-Duitsland, was aan mij zeer welbesteed:
De mogelijkheid om in de “bunker” van het in 2010 geopende Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) belangrijke Nietzsche-documenten, eerste druk uitgaven van Nietzsche’s boeken en ook de in het Nietzsche Dokumentationszentrum aanwezige “Sammlung Krummel” in volle omvang tot mijn beschikking te hebben, was sensationeel.
In nauwe samenwerking met de directeur van het Nietzsche Dokumentationszentrum, dr. Ralf Eichberg, heb ik ruim een maand een werkruimte ter beschikking gehad in zijn rechtstreekse omgeving, zodat ik dagelijks zijn aandacht kon vragen voor informatie, overleg en discussie.
Ik kon ter plekke alle benodigde documenten kopiëren, overschrijven of fotograferen.
Ik kon putten uit de collectie van Richard Frank Krummel, de Amerikaanse germanist, die samen met zijn vrouw zijn leven wijdde aan het verzamelen van Nietzsche dokumenten in de breedste zin des woords.
De Collectie Krummel werd onlangs geschonken (en deels verkocht) aan het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale).
De drie dikke catalogi van de Sammlung Krummel: “Nietzsche und der deutsche Geist” waren mijn leidraad en houvast in de zoektocht naar onontdekte “schatten” in de documenten-kelder.
Het gloednieuwe -door Dr. Ralf Eichberg en zijn medewerkers ontwikkelde- zoeksysteem voor documenten kon daarbij voor het eerst op mij worden getest en bleek uitstekend te werken.
Vooral de gesprekken met dr. Ralf Eichberg over de materie waarin ik mij sinds 1979 met hart en ziel heb verdiept, waren zeer inspirerend. Ik heb begrepen dat die inspiratie wederzijds was.
Een beeldend kunstenaar benadert Nietzsche-teksten anders dan een filosoof, daarom waren onze discussies levendig en intensief. Ik heb mij daar intens voor ingezet, heb er veel van geleerd en daarmee mijn kennis kunnen verrijken.

Meerdere malen zijn er tijdens mijn verblijf ontvangsten en presentaties georganiseerd in het Nietzsche Dokumentationszentrum, waar tegelijkertijd -ruim een jaar lang- mijn Seelenbriefe-project in een solo-presentatie is getoond (van 09-09-2011 t/m 23-09-2012).
Op 15 mei 2012 nam ik o.a. deel aan een discussie-avond in het Nietzsche Dokumentationszentrum:
“Nietzsche in den Augen der Künstler”
Marjolijn van den Assem – Artist in Residency in Naumburg(Saale) im Gespräch
mit Edgar Knobloch(Leipzig) und Dr. Ralf Eichberg.

In Juli 2012 hebben dertig geïnteresseerden uit de Nederlandse kunstwereld Naumburg(Saale) bezocht.
Deze groep is door Dr. Ralf Eichberg ontvangen in het Nietzsche Dokumentationszentrum en tevens in het naastgelegen Nietzsche-Haus, waarbij zowel hij als ik hen hebben rondgeleid, presentaties gegeven en vragen beantwoord.
Er verschenen meerdere artikelen in plaatselijke kranten over mijn artist-in-residency-verblijf in Naumburg(Saale) zodat ik in contakt kwam met collega kunstenaars en Nietzsche-kenners ter plaatse.
In Naumburg, maar ook in de omringende dorpen waar Nietzsche verbleef, ben ik hartverwarmend ontvangen en kon ik ongestoord in het landschap werken en rondwandelen in Nietzsches voetspoor.

Op 22 september vond de drukbezochte en feestelijke finissage plaats, de afsluiting van mijn Seelenbriefe-tentoonstelling in het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale). Daarbij sloot ik ook mijn werkperiode in het Nietzsche Dokumentationszentrum af,  met de toezegging dat ik te allen tijde welkom ben voor verdere studie en discussie.
Mijn tien meter lange tekening “Travelogue(1)2010, potlood/inkt op papier 152 x 1000cm.“, die deel uitmaakte van de Seelenbriefe-tentoonstelling, heb ik in langdurige bruikleen geschonken aan het Nietzsche Dokumentationszenrum.
Tot groot genoegen van dr. Ralf Eichberg blijft deze tekening de wand naast “de bunker” sieren, daar ben ik trots op.

Ik ben het CBK Rotterdam zéér dankbaar dat het mij financieel in staat heeft gesteld om deze uitzonderlijke en eervolle periode te kunnen meemaken. Inmiddels is in tekeningen en schilderingen een beeldend verslag ontstaan van mijn ervaringen in het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) en in de indrukwekkende omgeving.
Een driedelig werk uit deze serie is inmiddels aangekocht door de Radboud Universiteit Nijmegen voor een prominente plaats op de afdeling filosofie.
Door mijn artist-in-residency verblijf in het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) kon ik mijn onderzoek naar “de taal van de dooiwind” (uit Nietzsche’s later toegevoegde voorwoord in “De vrolijke wetenschap”) verder uitbouwen.
De eerste voorbereidende besprekingen met uitgeverij TAB Timmer Art Books hebben al plaatsgevonden, we richten ons op het verschijnen van mijn boek: “de taal van de dooiwind” in het voorjaar van 2014.
Dit boek zal mijn bevindingen in het Nietzsche Dokumentationszentrum bevatten, in relatie tot een beeldend verslag van zeven jaar onderzoek naar de rijkwijdte van een gemoedstoestand.
NDZNaumburg(Saale)

zie ook Marc van Dijk in Trouw:
werken met het spuug van Nietzsche
& zie: Tageblatt(2)
zie: de taal van de dooiwind

3 thoughts on “O & O-subsidie”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *