noorden/zuiden/noorden

( … )
want als ik om mens te doen moet blozen in blozend roze liefde
en braadvisje in gesmolten boter sudderend mijn tong pocheer
om op laag vuur gaar te stoven tot een vlammend afwezige naam
dan zal ik ontbranden zwartgeblakerde afgod boven de lipdienstige
linzenzemelende labberbescheten volkeren van het rillende noorden
boven de offerenden brandende pitten spugende prevelende volkeren
van het zuiden knielend onder mijn hardgerande blik
(detail uit: zelfportret in steen. Ilja Leonard Pfeijffer)

 

lettre(41)
lettre/Brief/letter/brief(41) 2014
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 30 x 23 cm.
collection Van Veelen

Verslag van een voettocht van het zuiden naar het noorden (detail):
( … ) de herders in het zuiden van Frankrijk en vereenzaamde schoonheden, zowel mannen als vrouwen, opgegroeid in de angst voor twijfel aan het patriottisme en honger. Het geweldige element, het vuur van de hemel, en de stilte en vrede van de mensen, hun leven in de natuur en hun toewijding en berusting hebben mij voortdurend aangegrepen, ( … )
/ het licht in al zijn schakeringen ( … ) zich als heilig beginsel en noodlot ontwikkelend, zijn bewegingen van opkomst en ondergang, het karakteristieke van de bossen en het samenvallen van verschillende gestalten van de natuur in dezelfde streek, zodat alle heilige oorden van de wereld te zamen zijn rondom een oord, ( … )
Hölderlin, vermoedelijk november 1802

zie: La Superba
zie: Pinus halepensis(1)
zie: bleu profond
zie: de taal van de dooiwind (over het zuiden en het noorden en het zuiden)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)
zie: ‘Het goede aan Italië is dat alles er als vanzelf begint te smelten,’ Ilja Leonard Pfeijffer (Vrij Nederland)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *