Flora

Lichen on Travelogue (2) 2010 ink/pencil
on paper (detail)
150 x 1000 cm:

mos

zie video: Rocks and Lichen (detail bergwandeling)
zie video: Travelogue (1)

flora
Geïllustreerde flora van Nederland
door E.Heimans, Dr. H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse.
Amsterdam -1920- W. Versluys

“The summer was extraordinary hot.
Even up there so close to the boundary of the eternal snow”
zie: Meta von Salis in Sils
zie: Lago di Cavloccio

mosdetail
(gebogen)Rendiermos, meegenomen uit het OberEngadin

Veel korstmossen (Lichen) groeien zeer traag,
soms niet meer dan 0,1 mm per jaar).
Men vindt ze bijvoorbeeld vaak op kale rots,
waar ze in tegenstelling tot echte planten op kunnen leven,
en soms zelfs in door kunnen dringen.
Ze vragen niet veel voedingsstoffen
en kunnen die vaak halen uit het stof in de lucht.
Ook kunnen ze in geval van uitdroging lange tijd,
vaak jarenlang, in een rustfase blijven en
na toevoeging van water weer tot leven komen.
Daarom vormen ze een belangrijke component van het leven
in  het hooggebergte, waar water grote delen van de tijd
alleen in bevroren (en dus onbruikbare) toestand voorkomt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rendiermos dat
een groot deel van het jaar het enige voedsel van rendieren vormt.

zie: Running around in circles
zie: verwandeln

One thought on “Flora”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *