citaten

overschrijven is incorporeren.


atelierwand
2007-heden

Analiseren en interpreteren houdt een onbeslisbaar spel of gevecht in
met als inzet om te begrijpen en begrepen te worden,
of kortweg: een gesprek.

aldus Niels Helsloot in:
Vrolijke wetenschap. – Nietzsche als vriend.
zie: Niels Helsloot: “Het feestjaar”
zie: Epiloog


citaten (Seelenbriefe)
1999-2007

Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren,
en wie niet vliegt ooit van z’n plaats?
J.A.Emmens

De krachtige, lenige dans van het denken.
Sylvain de Bleeckere

Il faut Méditerraniser…
Nietzsche

Zou u mij kunnen vergeten in een gevecht of op de vlucht,
of in een ver
land?
Emily Dickinson

De dingen benoemen om ze te doen leven,
de wereld weergeven om te kunnen overleven…
Marguerite Duras

Als hij danst, is het nog slechts alleen of tijdens zijn lange wandelingen,
met de zee, de bergen, of met het leven.
Ten slotte, met steeds grotere uitgelatenheid en zwier
met de pen op het
papier.
Erik Oger (landschappen van Nietzsche)

Ihren seelenreichen Brief
Nietzsche

…. terwijl de weemoed veeleer zo’n aangename weemoed was,
vermengd met
vreugde, verzacht door een zekere lome overgave,
een weemoed waarin
tegelijkertijd iets van hoop
en van herinnering is verweven,
want ze doet
pijn en toch houdt men ervan.
Flaubert

Nee, ik wil niet, ik wil niet!
Wat? geen mens, geen houvast, geen route?
Dooft de kaars door het ademen uit?
Stil … ga nu op handen en voeten …
Innokenti
Annenski

Een blinde richting voert mij in geheim langs aarzelloze wegen …
Achterberg

Nietzsche had een verstrengeling van gelukzaligheid en smart nodig,
van
geestdrift en lijden.
Lou Salomé

Met niets ontziend wantrouwen probeert hij vooroordelen te ontmaskeren,
geloofsovertuigingen van hun pretenties te ontdoen en tot hun proporties
terug te brengen en meedogenloos vivisectie te plegen op heersende meningen,
wijd verbreide praktijken en algemeen aanvaarde vooronderstellingen.
Paul van Tongeren


1979/1981 (het begin van) Nietzsche-woorden-zoektocht
op ateliervloer.

zie: 1979 – heden
zie: Schenking/Geschenk(2)
zie: Schenking/Geschenk(1)

Op verzoek van Jisca Bijlsma
maakt een selectie van de citaten aan mijn atelierwanden
deel uit van de tentoonstelling INLEVEN/INLIJVEN
in het Chabot Museum Rotterdam.
zie: atelierbezoek(22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *