Tentoonstelling vindplaats (6)


UITNODIGING:

Op 8 maart 2024 (Internationale Vrouwendag)
om 14.30 uur vertel ik
IN de tentoonstelling
OVER de tentoonstelling.
Van harte welkom, aanmelden:
CODA Museum, vindplaats


CODA Museum Apeldoorn
(solo)tentoonstelling
vindplaats
Marjolijn van den Assem
17 december 2023 – 17 maart 2024
Documentaire: interview door curator Els Drummen
Korte video: overzicht tentoonstelling

Vakwerkbrug. Bruggenhoofd (1) 2021
roestvrij stalen nietjes/perforator op museumkarton 33 x 39 x 33 cm
foto by Fred Sonnega

zie: Tentoonstelling vindplaats (7)
zie: Tentoonstelling vindplaats (5)
zie: Tentoonstelling vindplaats (4)
zie: Tentoonstelling vindplaats (3)
zie: Tentoonstelling vindplaats (2)
zie: Tentoonstelling vindplaats (1)
zie: CODA Apeldoorn (1)

Brochure bij tentoonstelling ‘vindplaats’
CODA Museum Apeldoorn, zie:


Marjolijn van den Assem tekent en schrijft
al sinds haar vroegste jaren.
Ze vond het begin van haar carrière vooral een worsteling,
maar ze realiseert zich wel dat haar werk opgemerkt wordt
als de Volkskrant in 1981 schrijft over ‘fundamentele tekenkunst’
in de tentoonstelling in het Groninger Museum
waar haar werk deel van uitmaakt. 
Het zichtbaar worden van haar werk wordt later bekrachtigd
als Josine de Bruyn Kops (Museum Gouda)
en Liesbeth Brandt Corstius (Museum Arnhem)
solotentoonstellingen met haar werk programmeren. 
Van den Assem heeft in de afgelopen decennia
vier indrukwekkende en zeer verzorgde publicaties uitgegeven
met teksten en tekeningen die haar ontwikkeling weerspiegelen. 
Het Nietzsche Dokumentationszentrum in Naumburg (Saale)
eerde Van den Assem in 2011/2012 
met de solotentoonstelling Seelenbriefe,
in 2017 met de tentoonstelling Lebensreiz
en in 2021 met de boekpresentatie bewustzijn van schijn.
In 2019 ontving Van den Assem de Hendrik Chabot Prijs
voor haar hele oeuvre.
Het werk van Van den Assem heeft internationaal
een grote reputatie en maakt deel uit van particuliere verzamelingen
en museumcollecties in binnen- en buitenland.  

Het werk van Friedrich Nietzsche is haar startmotor,
de slijpsteen van haar denken en
de belangrijkste inspiratiebron van en voor haar werk.
Beeldend kunstenaar Marjolijn van den Assem
bestudeert het werk van Nietzsche al meer dan 45 jaar.
Ze volgt zijn weg van werk en wandelingen
en probeert zijn teksten te doorgronden,
soms door ze honderden keren over te schrijven.
Zo ontstaan ook haar eigen gedachtegangen
en zo wordt haar verbeeldingskracht gestimuleerd.
De tentoonstelling vindplaats in de Noordzaal
van CODA Museum laat van 17 december
tot en met 17 maart een selectie installaties, sculpturen,
objecten en schilderingen
van Marjolijn van den Assem zien;
monumentaal en indrukwekkend, tactiel en ingetogen
of juist uitbundig en kleurrijk. 

Marjolijn van den Assem (Rotterdam, 1947)
komt rond haar dertigste levensjaar op het spoor
van de Duitse filosoof, componist, dichter
en cultuurcriticus Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Ze maakt de reizen die hij ook maakte
en bezoekt de plekken waar hij werkte.
Van den Assem: “Ik bestudeer zijn werk
en correspondenties al 45 jaar.
Ik leef me daarin in en maak me er ook weer uit los.
Ik bewonder zijn moed en hartstochtelijke,
avontuurlijke omgang met het denken,
de taal en met het leven.
Door de teksten soms honderden keren over te schrijven,
probeer ik ze te doorgronden, er grip op te krijgen
en me erdoor te laten vervoeren.
Eigenzinnig en oneerbiedig sleur ik ze door mijn atelier!
Waar gedachten samenkomen vormt zich een denkbeeld;
in dit uitzonderlijke geval leidde dat zelfs tot een vindplaats.”

Volgens Van den Assem is een aantal standpunten
van Nietzsche zo met elkaar verknoopt
en voortgekomen uit het landschap, dat het nareizen
van zijn route onontkoombaar is om (het ontstaan van)
zijn opeenvolgende teksten te kunnen ontrafelen.
Het kan jaren duren voor Van den Assem zich die standpunten
ook daadwerkelijk eigen weet te maken, ze kan incorporeren
om ze daarna ook weer af te werpen.
In de verschillende fases van dit proces maakt
Marjolijn van den Assem autonoom werk
met een geheel eigen beeld- en vormentaal,
vaak uitgevoerd op en met papier, inkt en verf.
Ze noemt haar handschrift ‘seismografisch’ omdat het volgens haar
het denkproces registreert.

vindplaats 
Bezoekers van de tentoonstelling vindplaats
kunnen door zeven Briefverslagen dwalen;
een monumentale papieren installatie waar je onderdoor
en omheen kunt lopen zodat je letterlijk
door het werk omringd wordt.
Dat omringd en omhuld worden sluit aan op het werkproces
van Van den Assem die zich in haar Rotterdamse atelier
achter gesloten ramen letterlijk en figuurlijk laat omringen
door het materiaal en de materie die haar werk vormen.
In haar atelier tekent en schrijft Van den Assem urenlang;
zeer geconcentreerd en met grote gebaren,
waarbij ze haar hele lichaam inzet om de houtskool
en inkt op het meterslange papier te krijgen.
Ook de sculpturen van staal elders in de tentoonstelling
omhullen de bezoeker.
Deze sculpturen zijn grote, uitgesneden tekeningen
die Van den Assem om zichzelf heen heeft gevouwen
en daarna uitgevoerd heeft in plaatstaal van vier millimeter dikte.  

De tentoonstelling laat ook een serie landschapsschilderingen zien
die zonder voorstudie of schets met veel Schwung
en grote snelheid op papier zijn gezet. 
Deze landschapstekeningen zijn herinneringen aan plaatsen
op beladen plekken waar Van den Assem daadwerkelijk 
in de natuur tekende en schilderde. 
Soms zijn ze uitgesneden en weer vastgeniet
waardoor het papieren sculpturen worden en de kijker
er als het ware in kan verblijven en zich opgenomen kan voelen
in het landschap. 
Aan deze ruimtelijke landschappen ontleent de tentoonstelling
de ontroerende titel vindplaats: ‘daar waar gevonden werd.’    

Marjolijn van den Assem tekent en schrijft al
sinds haar vroegste jaren.
Ze vond het begin van haar carrière vooral een worsteling,
maar ze realiseert zich wel dat haar werk opgemerkt wordt
als de Volkskrant in 1981 schrijft over ‘fundamentele tekenkunst’
in de tentoonstelling in het Groninger Museum
waar haar werk deel van uitmaakt. 
Het zichtbaar worden van haar werk wordt later bekrachtigd
als Josine de Bruyn Kops (Museum Gouda)
en Liesbeth Brandt Corstius (Museum Arnhem)
solotentoonstellingen met haar werk programmeren. 
Van den Assem heeft in de afgelopen decennia
vier indrukwekkende en zeer verzorgde publicaties uitgegeven
met teksten en tekeningen die haar ontwikkeling weerspiegelen. 
Het Nietzsche Dokumentationszentrum in Naumburg (Saale)
eerde Van den Assem in 2011/2012 
met de solotentoonstelling Seelenbriefe,
in 2017 met de tentoonstelling Lebensreiz
en in 2021 met de boekpresentatie bewustzijn van schijn.
In 2019 ontving Van den Assem de Hendrik Chabot Prijs
voor haar hele oeuvre.
Het werk van Van den Assem heeft internationaal
een grote reputatie en maakt deel uit van particuliere verzamelingen
en museumcollecties in binnen- en buitenland.  

Uit: brochure bij tentoonstelling ‘vindplaats’
CODA Museum Apeldoorn


Bekijk de tentoonstelling: HIER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *