Hans Sleutelaar

De dichter peilt de verborgen gronden van het hart.
Zijn bevindingen balt hij samen in iets
dat de lezer ontroert en te denken geeft.
Is de dichter bekwaam, dan legt hij
op de lezer niet langer beslag dan strikt nodig is.
Wat de moeite waard is in poëzie te worden gezegd,
verdient ook op de bondigste manier te worden gezegd.
Een dichter moet spreken,
niet praten, mompelen of stamelen.

Hans Sleutelaar

Uit: het loon van de dichter
Sleutelaar worden
Herinneringen van en aan een zwijgende dichter
Studio Kers, Rotterdam 2016

27 oktober 2016

Rotterdam revisited

Wolken varen boven palingkleurig water.
Het licht blinkt net als toen, maar later.
De Hef waakt stil over dit verbeten leven.
Ik keer me, duizelend, om. En huiver even.

Verzonken stad

De stad rust op een tweede stad, verzonken
in de zee van tijd. Van eeuwen, levensdronken,
zijn harde trekken nagebleven. Hier ruist een ras,
dat van zijn ruigheid nooit genas. ‘t Is ingeklonken.

Aanroep

Zij kwamen ruisend aangevlogen, mensch noch dier,
uit laagland waar een strenge god regeert, naar hier
… bekommerd om de ziel van ‘t volk aan de rivier.
Vouw, engelen, uw vleugels toe. Blijf, blijf hier!

Wings

Weerbericht

Storm, jagend over braakland achter ijzeren hekken,
blijkt stroomopwaarts tegenkrachten op te wekken.
De ruggen zijn gerecht; de koppen onvervaard.
… Bij Westerstorm kan iedereen verrekken.

Uit:
Hans Sleutelaar
VERMISTE STAD
Uitgeverij De Bezige Bij

zie: Hans Sleutelaar
zie: “Ik wilde leven voor de kunst, er niet aan kapotgaan
zie: Hans Sleutelaar en De Bezige Bij /Wim Brands in gesprek met Hans Sleutelaar.
zie: a present from a friend(6)

Hans Sleutelaar, de eerste kunstenaar in mijn leven,
was plaatsbepalend.

 

Hans Sleutelaar krijgt de Anna Blaman Prijs 2016.
De Anna Blaman Prijs wordt driejaarlijks
toegekend aan de auteur die met zijn of haar oeuvre
een karakteristieke bijdrage levert
aan de kwaliteit van het literaire klimaat
in Rotterdam en omstreken.
De prijs wordt aan Hans Sleutelaar
tijdens een feestelijke bijeenkomst
in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis
op vrijdag 25 november 2016 uitgereikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *