Kunstwordtterugkunst

Een nieuw tijdschrift zal het licht* zien: KUNSTWORDTTERUGKUNST,
het biedt ruimte aan het denken vanuit kunst.
Neem meteen een  Abonnement!

KUNST WORDT TERUG KUNST
Kunstwordtterugkunst
levert een bijdrage aan de zoektocht naar het instrumentarium
van de hedendaagse kunstenaar.
Schermafbeelding 2012-01-20 om 14.34.09

De naam van het tijdschrift verwijst naar Kunst wordt terug kunst, een reeks colleges van Luciano Fabro. Hij stelt dat de hedendaagse kunstenaar zijn bestaansvoorwaarden kwijt is geraakt. Het zou de taak van de kunstenaar moeten zijn om het gedachtegoed over kunst te koesteren en te voeden, aangezien de kunst het domein is waarin het denken vorm aanneemt.

Zowel het instrumentarium van de kunstenaar als de plaats van de kunstenaar in de maatschappij, zijn in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend. De kunstenaar is in een wereld geplaatst waarin het niet meer uitmaakt wat hij doet en waar en zelfs of hij het doet. Zijn handelingen zijn vrije, in de ogen van de wereld willekeurige beslissingen geworden waar niemand zich nog om bekommert.

Met zijn plaats in de maatschappij is ook het traditionele instrumentarium van de kunstenaar versleten geraakt. Vroeger werd zijn innerlijk door de instrumenten veruitwendigd, maar tegenwoordig is hij al met de bezoeker van zijn tentoonstelling bezig nog vóór hij een werk heeft gemaakt. Hij staat dus oog in oog met het publiek, hetgeen zijn innerlijk kan beschadigen.

Kunstenaars zouden op zoek moeten gaan naar nieuwe innerlijke instrumenten, zoals Fabro ze noemt. Hij weet zelf niet welke dat zijn: ‘het gebeurt dat men eerst een instrument gebruikt en het pas dan ontdekt. Maar aan de oorsprong der dingen staat een aandachtig-zijn.’

* De PRESENTATIE van nr.1 van Kunstwordtterugkunst vindt plaats op 11 februari 2012
om 15.00 uur in de KetelFactory Schiedam

Concept, realisatie en redactie: Florette Dijkstra
Medewerkers: Lon Robbé, Loek Grootjans
Vormgeving: M/vG ontwerpers, Berry van Gerwen
Druk: Gianotten, Tilburg
Copyright: Uitgeverij De Kleine Kapaciteit ‘s-Hertogenbosch

KUNSTWORDTTERUGKUNST
Arnoud van Gelderstraat 23, 5212 TK ’s-Hertogenbosch – NL
Tel.+31-(0)73-6140771 of: +31-(0)631693371
info@kunstwordtterugkunst.nl
www.kunstwordtterugkunst.nl

zie: KetelFactory Ontmoeting #3
zie: “vergetende herinnering”
zie: Present from a friend(8)

2 thoughts on “Kunstwordtterugkunst”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *