ein Fernplatz(3)

Boodschap van verre,
schriftelijk overgebracht aan personen die door de afzender niet anderszins aangesproken kunnen worden,
wegens onbereikbaarheid, afstand of tijdsverschil:

(detail) brevis libellus(22) 2016 o.i.inkt//vingerwandelingen op museumkarton 122 x 92 cm
brevis libellus(22) (detail) 2016 o.i.inkt op museumkarton 122 x 92 cm.

zie: ein Fernplatz(1)
zie: ein Fernplatz(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: 73 x Hölderlin

het leven klapwiekt
als een adelaar boven
mijn altaar en uit de
schaduwen voorspel ik
het bestaan
Hans Lodeizen

brevis libellus(7)
brevis libellus(6)
brevis libellus(5)
brevis libellus(4)
brevis libellus(3)
brevis libellus(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *