ijs en hooggebergte

The affirmation of the Provinçal tradition
is a joyful “YEA-SAYING” to life!

hooggebergte

Jenseits des Nordens (part two) (14) 2009
olieverf op linnen 50 x 40cm (in atelier)
private collection France
zie: falling waters
zie: Cornucopia (2)

“Filosofie, zoals ik die tot nog toe heb opgevat
en met mijn leven in praktijk gebracht,
dat wil zeggen uit vrije wil te midden van ijs
en hooggebergte leven – al het vreemde en twijfelachtige
in het bestaan opzoeken, al datgene wat tot nu toe
door de moraal in de ban was gedaan.
Lange ervaring, mij geschonken door
dergelijke omzwervingen in het verbodene,
heeft mij geleerd de gronden waarop tot nu toe
gemoraliseerd en geïdealiseerd is, wel heel anders
te bekijken dan men zou wensen:
de verborgen geschiedenis van de filosofen,
de psychologie der grote namen heb ik
aan het licht zien komen.
Hoeveel waarheid kan iemand in zijn geest verdragen,
aan hoeveel waarheid waagt hij zich, – dat is
voor mij steeds meer het beslissende criterium geworden.
Een fout (te geloven aan idealen) is geen blindheid,
een fout is lafheid.
Elke verworvenheid, elke stap vooruit
in het menselijk weten is een gevolg van moed,
van het vermogen hard en hygiënisch te zijn
ten opzichte van zichzelf …
Ik ga geen idealen weerleggen,
ik trek er handschoenen voor aan, dat is alles…”

Friedrich Nietzsche in Ecce Homo,
geciteerd in “Luciditeit en waanzin“,
door Jos de Mul (Volkskrant 25-08-2000)

zie: Parallel Falls
zie: Jenseits des Nordens (1)
zie: Jenseits des Nordens (2)
zie: Jenseits des Nordens (3)
zie: Jenseits des Nordens (4)
zie: Jenseits des Nordens (5)
zie: Abbildbar

5 thoughts on “ijs en hooggebergte”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *