Snapshot(6)

De tentoonstelling
Snapshot of a larger order
is te bezoeken van 17 april t/m 17 juli 2016
voor openingstijden zie: Snapshot Schiedam

Mijn paviljoen en dat van 19 andere kunstenaars*
zal te zien zijn in de Noletloodsen van de Ketelfactory Schiedam
in de tentoonstelling “Snapshot of a larger order“:

Rinke en Eelke van Willegen
Foto boven:
lettre/Brief/letter/brief (50 t/m 350) 2015
o.i.inkt op museumkarton 30 x 23 cm elk
Rinke van Willegen en Eelke van Willegen aan het werk
om de tentoonstelling in te richten.

lettre/Brief/letter/brief 50 t/m 350
lettre/Brief/letter/brief (50 t/m 350) 2015
30 x 23 cm elk (ingelijst 35 x 27 cm).
geschreven met kroontjespen en o.i.inkt op museumkarton

“De brieven van Hölderlin weerspiegelen een tijdperk
in al zijn toonaarden, literaire bemoeienissen,
maatschappelijke verwikkelingen
en stilistische kenmerken.”
Kester Freriks

Mijn werk gaat over denkbeeldige en daadwerkelijke reizen –
vaak in Nietzsche’s voetspoor- van het Noorden naar het Zuiden
en omgekeerd, die de overeenkomsten én de verschillen toetsen
en die me mijn plaats laten bepalen ten opzichte van
een oord”.
Een door mij geselecteerde brief van Hölderlin
beschrijft het veranderende en toch gelijkblijvende landschap
tijdens een dramatische voettocht van het Zuiden naar het Noorden
en zijn woelingen daarbij van de ziel.
Hölderlin schildert met woorden
“het licht in al zijn de schakeringen” en
het “samenvallen” van verschillen in de natuur.
Hij eindigt deze brief aan een goede vriend
met de noodkreet om hem snel terug te schrijven,
hij heeft “zuivere tonen nodig”.

Door het honderden keren bedachtzaam
en met kroontjespen overschrijven van dezelfde brief,
tast ik beweegredenen af, schrijf ik met de schrijver.
Bijna buiten mij om heeft zich bij de 325-ste overschrijving
de zin:
“er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij,
dat zich wil laten horen”
,
tussen de briefregels van Hölderlin ingewrongen.
Nietzsche schreef deze woorden in Ecce Homo,
met zijn laatste krachten, ik schrijf het hem na,
het is in mijn ogen de essentie van het kunstenaarschap.
Meerdere citaten zijn gevolgd,
die het hart van Hölderlins brief hebben verdrongen.
Ingebed in Hölderlins aanhef
en zijn oproep tot terugschrijven (1802),
komt Nietzsches beginselverklaring (1888)
door mijn seismografisch handschrift (2015)
in deze serie tot leven.

Omdat Nietzsche schatplichtiger zou kunnen zijn
aan Hölderlin dan gedacht, word ik door de enorme afmetingen
van de tentoonstellingsruimte uitgedaagd
om een zeer groot werk te maken om deze wisselwerking
en mijn standpunt daarin, beeldend te verduidelijken.
Vaak blijken overgeschreven teksten
later de drager van mijn tekeningen te zijn geworden.
Uit de geschreven tekeningen
“lettre/Brief/letter/brief “ (50 t/m 350), die één werk vormen,
is inmiddels de tekeningen-serie “brevis libellus” voortgekomen.
Daarmee lijkt een nieuwe fase te zijn aangebroken,
die de première in de tentoonstelling
Snapshot of a larger order”  beleeft.

zie: Hölderlin(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: lettre/Brief/letter/brief(6)
zie: brevis libellus(2)
zie: Snapshot(4)

Beeldende kunst en filosofie

Twintig kunstenaars die eerder bij De Ketelfactory in Schiedam exposeerden zijn uitgenodigd om voor “Snapshot of a larger order” nieuw werk te maken in de enorme Noletloodsen. Tijdens deze kunstmanifestatie versterken beeldende kunst en filosofie elkaar. De Ketelfactory nodigt de kunstenaars uit hun zoektocht te vervolgen en verdieping op verschillende manieren te bereiken. Ook worden verbindingen gelegd tussen de belevingswerelden van de kunstenaars onderling en tussen kunstenaars, filosofen, wetenschappers en schrijvers.

* Twintig kunstenaars

De kunstmanifestatie in Schiedam toont indrukwekkend nieuw werk van twintig kunstenaars waaronder Marjolijn van den Assem, Hans van Bentem, Maria Blaisse, Florette Dijkstra, Wineke Gartz, Harry Haarsma, Bernadet ten Hove, Claudy Jongstra, Kinke Kooi, Mirjam Kuitenbrouwer, Ton van der Laaken, Birthe Leemeijer, Jan van Munster, Olphaert den Otter, Karin van Pinxteren, Ewoud van Rijn, Roland Schimmel, Winnie Teschmacher, Simon van Til en Robert Zandvliet.
(Overgenomen uit:
Snapshot of a larger order)

 

5 thoughts on “Snapshot(6)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *