Snow-eater

“Een dichtgesneeuwde ziel, waarop een dooiwind inpraat…”
Friedrich Nietzsche. Nagelaten fragmenten, deel 7 (zomer 1888)

DOOIWIND = a melting/thawing- type of wind, also called “SNOW-EATER”:
A moist warm wind blowing from the sea in coastal regions,  this wind reduces a snow cover by melting.

When he was living in Genova, the Mediterranean atmosphere gave Nietzsche the feeling of being under the influence of a thawing-kind of  wind,  a “snow-eater”:

The process of thawing:

• To change from a frozen solid to a liquid by gradual warming.
• To lose stiffness, numbness, or impermeability by being warmed.
• To become warm enough for snow and ice to melt.
• To become less formal, aloof, or reserved.
• A relaxation of reserve, restraints, or tensions.

Het bovenstaande is het UITGANGSPUNT van mijn (nu twee jaar lopende) project
de taal van de dooiwind“, werk hieruit:

cornucopia(cascade)

De “saturnaliën van de geest” staan voor de zonnewende die Nietzsche zelf gemaakt heeft: hij is als het ware uit een toestand van ijskoude bezig weer warm te worden.
Het ijs in hem smelt door de Genuese zon en nieuwe, hoopgevende gedachten.
Vandaar dat Nietzsche zo mooi zegt, dat het boek in “de taal van de dooiwind” is geschreven en dat er “aprilweer” in zit: hij komt vers uit de winter, er is nog een rest van winter te bespeuren, maar ook al “overwinning op de winter”.

…Niet waarheid, maar gezondheid- dat wil zeggen: toekomst, ontwikkeling, macht, leven- is de bron van de filosofie:
zijn fysieke gesteldheid, de mogelijkheden en beperkingen van het lichaam, vertaalt de filosoof in gedachten, “deze kunst van de transfiguratie IS de filosofie zelf”, schrijft Nietzsche (Vrolijke Wetenschap, voorwoord ). Lichaam en ziel zijn niet te scheiden:
“Wij zijn geen denkende kikvorsen, geen objectiverende en registrerende apparaten met stilgelegde ingewanden- wij moeten voortdurend onze gedachten baren uit ons lijden en ze moederlijk alles meegeven wat we aan bloed, hart, vuur, wellust, hartstocht, pijn, geweten, bestemming en noodlot in ons hebben. Leven- voor ons betekent dat: alles wat wij zijn, voordurend veranderen in licht en vlammen.”
Conclusie: Il faut méditerraniser la philosophie.
(Lof der Méditerranée. Martine Prange)

Foto boven: Cornucopia (cascade) (3) 2009 o.i.inkt/grafietstift/acryl op papier 10-delig 23x30cm elk.
Foto onder: Cornucopia (cascade) (5) 2009 o.i.inkt/nietjes op papier 56x240x18cm.

zie ook: Sirocco

stenenwatervallen

zie: Dooiwind
zie: cascata d’acqua
zie: Cornucopia
zie: zomerse winterwaterval
zie: Genova on my mind
zie: Salita delle Battistine
zie: Parallel Falls
zie: nagelaten fragmenten
zie: Il faut méditerraniser

meervansilvaplana

Oberengadin, Nietzsche’s summer-residence from 1881-1888:
Lake Silvaplana near Sils Maria, Switserland.
Even in summer the mountaintops are covered with snow, it stays so freakin cold up there that it doesn’t even get a chance to melt.
zie: Meta von Salis in Sils
zie: Memories of Sils

2 thoughts on “Snow-eater”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *