sgelareMoe wankelt weer de murwe DOOIWIND allerwegen.
A. Roland Holst

Jetzt heisst es: sauve qui peut!
(Briefe von Nietzsche. Genua 15 März 1882)

Dit boek… schijnt geschreven in de taal van de DOOIWIND:
het bevat overmoed, rusteloosheid, tegenspraak, aprilweer,
zodat men voortdurend wordt herinnerd
aan zowel de nabijheid van de winter alsook
aan de overwinning op de winter- een overwinning
die komen zal en komen moet, die misschien reeds gekomen is…
… Is het een wonder, dat er hierbij veel ondoordachts
en dwaas’ aan het licht komt, veel baldadige tederheid,
verspild zelfs aan problemen die een stekelig vel hebben
en er niet op zijn ingericht geliefkoosd
en gepaaid te worden?

uit: voorwoord De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche

Ik heb de overkant van de zee gezien.
Het was niet ver, er was naar toe te zwemmen.

Chris van Geel. uit: onbereikbaar dromen

.. en dat er nu niet meer genoeg van kan krijgen
naar de oppervlakte van deze zee, naar deze bonte,
tere, huiverende zee-huid te kijken:
nooit tevoren heeft er een dergelijke
bescheidenheid van wellust bestaan.

Uit: De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche

Ik zag nog nooit de Zee-
Ik zag nooit Heidegrond-
En toch weet ik wat Golven zijn
en hoe de Heide toont.

Emily Dickinson. uit: 1052

Ik wist niet wat ik doen moest
op deze goddelijke morgen 
en daarom liep ik naar de zee.
Ik had zoveel Nietzsche gelezen dat ik wist
wat de zee was.

Hans Lodeizen. uit: Henriette

zie: DOOIWIND
zie: The process of thawing
zie: parallel falls