Margriet Luyten

In de film LEVENSWERK(1) onderzocht MARGRIET LUYTEN
wat het verstrijken van de tijd doet met kunstenaars
in de laatste fase van hun kunstenaarschap.
In LEVENSWERK(1) dat in 2014 in Museum de Pont
in Tilburg werd getoond, staan negen beeldend kunstenaars
centraal die geboren zijn tussen 1913 en 1929:
Armando, Loes van der Horst, Ata Kandó,
Ger Lataster, Henk Peeters,
Roger Raveel,
Nono Reinhold, JCJ Vanderheyden, Co Westerik.

Inmiddels zijn vijf van hen overleden.

Margriet Luyten maakte in 2017 hierop een vervolg,
een onthutsend filmportret van acht kunstbemiddelaars,
LEVENSWERK (2):
Henk van Os, Liesbeth Brandt Corstius, Flor Bex,
Anny De Decker,
Deborah Campert-Wolf,
Wim van Krimpen, Lily van Ginneken, Rudy Fuchs.

De première van LEVENSWERK (2) de kunstbemiddelaars
èn de presentatie van het begeleidende boek
vonden op 14 december 2017 plaats in het M HKA
in Antwerpen en is daar nog t/m 08-01-2018 te zien.

Rudi Fuchs -bijvoorbeeld- prijst de ‘deugd van de gelatenheid’.
“Daar ga je beter door nadenken, misschien dat je
op het eind van je leven iets ontdekt

dat de moeite waard is, dus dat is een reden om af te wachten”.
Margriet Luyten zat de ouder geworden kunstbemiddelaars
op de huid,
daagde uit, ving op, legde vast;
ter bespiegeling.

 

zie: LEVENSWERK(2)

zie: LEVENSWERK(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *