Le vallon (8)

Een V-dal ontstaat door verticale erosie,
hierdoor krijgt het dal een V-vorm.
Een V-dal vormt zich (net als een rivierdal)
bijna altijd door een rivier of beek.
Bij Watererosie worden bodemdeeltjes
door stromend water losgemaakt en getransporteerd,
meestal geconcentreerd in geulen.
Dit kan leiden tot belangrijke schade door
modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden.
Een erosiegeul kan mansdiep zijn.
Bij regenval kunnen grote hoeveelheden water
stenen, takken, kluiten en zand meesleuren
naar een rivier, naar een meer of naar de zee.
Door beplanting wordt de grond vastgehouden.

vrij naar Wikipedia

V-dal (3) 2020 en (onder) V-dal (4) 2020
potlood/grafietstift op museumkarton 61 x 46 cm

zie: Le vallon (1)
zie: Le vallon (2)
zie: Le vallon (3)
zie: Le vallon (4)
zie: Le vallon (5)
zie: Le vallon (6)
zie: Le vallon (7)

zie on Vimeo: Drawing a drawing …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *