Jan Emmens

“Hij leefde zonder huid,
en wie zonder of met bijna-geen-huid
door het leven moet
– dit verschrikkelijk bestaan –
kan geen eelt verwerven.”

uit: Brieven van een uitgever.
Geert van Oorschot (1971)

Vogel

De bomen kregen een betekenis
die zij nog zacht gebarend wilden weren,
maar ‘t noodlot was niet meer te keren:
een vogel streek klapwiekend in de wildernis
van takken neer en nu hij roerloos zit
(het licht wordt zo benauwend wit),
denk ik aan dood, verrotte geur van blaren,
hetzelfde zijn op steeds dezelfde plaats…
Hoe komt wie vliegt ooit tot bedaren,
en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?

Jan Emmens
Uit: Kunst- en vliegwerk (1957)

——————————————————————–

Een groot deel van het literaire werk
van J.A. Emmens (1924-1971)
bestaat uit de neerslag van onderzoek.
Emmens onderzoekt de wereld om hem heen,
maar vooral zichzelf:
“Ik werp een net van woorden uit /
en vang mijzelf.”

en
“Alleen in mijn geschriften
leg ik de persoonlijkheid vast

die ik tegenover mijzelf niet kan zijn.”

zie: Ziele-spelen: Artaud
zie: Present from a friend
zie: Paper logweb
zie: Onderzoeker?
zie: Dagboekachtig
zie: Ontvanger onbekend

5 thoughts on “Jan Emmens”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *