fanfare

hoo·ray

The dictionary tells us:

(ho͝o-rā′, hə-) or hur·rah (-rä′, -rô′) or hur·ray (-rā′)

Used as an exclamation of pleasure, approval, elation, or victory.
A shout of excitement, fanfare!

 

Emilio Callego

Emilio Gallego, z.t. 2010
druivenrank/ijzerdraad/olieverf op linnen
collection Marjolijn van den Assem

zie: Limpidezza

Joie de vivre is a French phrase often used in English
to express a cheerful enjoyment of life; an exultation of spirit.

It “can be a joy of conversation too“,
a comprehensive joy, a philosophy of life, a WELTANSCHAUUNG.
Joie is sentiment exaltant ressenti par toute la conscience, that is,
involves one’s “whole being.”
(o.a.Wikipedia)

Or maybe:

“Jetzt heisst es:
Sauve qui peut!”

(Nietzsche an Heinrich Köselitz. Genua, März 1882)

zie: Martial Raysse
zie: Going back
zie: Lichtzwaar!(1)

(…) Ik noem deze toespraak Nietzsches feestrede op het banket van de taal.
Ze behoort zonder meer tot de essentie van zijn denken:

Hoe lieflijk is het dat er woorden en tonen zijn:
zijn niet deze woorden en toonaarden de regenbogen en schijnbruggen tussen het eeuwig verschillende? (…) ”

Uit: Peter de Graeve:
Friedrich Nietzsche: chaos en (ver)wording

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *