binnen-buiten

Langs de Lek 2008
acryl/o.i.inkt/nietjes op museumkarton 43 x 38 x 24cm

Langs de Lek 2008 potlood/nietjes op museumkarton
34 x 24 x 17 cm
collection Robin Kolleman

zie: snijden

 

 

 

 

5 thoughts on “binnen-buiten”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *