In het Zuiden

“(…) de krachtige en lenige dans van het denken.

Nog meer dan Goethe (…) puurt Nietzsche/
(…) beeldrijke woorden uit de metaforische goudader
van de levende taal.”

Sylvain de Bleeckere in “Landschappen van Nietzsche

Lichtzwaar!(26)

Lichtzwaar!(26) 2013 potlood/inkt(jaune)
op museumkarton 61 x 46 cm.
zie: Lichtzwaar!(4)
zie: Lichtzwaar!(3)
zie: Lichtzwaar!(2)
zie: Lichtzwaar!(1)

In het Zuiden

Hier hang ik aan een kromme tak,
En schommel mijn vermoeidheid weg.
Een vogel gaf mij onderdak,
Een vogelnest: een groot gemak.
Waar ben ik toch? Ver weg! Ver weg!

De witte zee is ingeslapen,
Een purperen zeil staat nog rechtop.
Rots, vijgebomen, haven, kaap, ‘n
Idylle en geblaat van schapen,-
Onschuld des Zuidens neem mij op!

Steeds stap voor stap – dat is geen leven,
Steeds voet voor voet: Duits, zwaar – nee, nee!
De wind heeft mij toen opgeheven,
Ik leerde met de vogels zweven,-
Naar ‘t Zuiden vloog ik, over zee.

Friedrich Nietzsche,
detail uit: Liederen van Prins Vogelvrij.
vertaling Pé Hawinkels

zie: Genova on my mind
zie: Il faut méditerraniser
zie: de taal van de dooiwind
zie: dooiwind

One thought on “In het Zuiden”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *