Museum Gouda(1)

Normally, as a stream grows older, the waterfall, by undercutting and erosion of the waterfall edge and stream bed above the fall, moves upstream and loses height until it eventually becomes a series of rapids and finally disappears…
(from: the free dictionary)

MuseumGouda
Maquette van zaal 4,5,6,7 van Museum Gouda

We vorderen gestaag. De voorbereidingen voor de solo-tentoonstelling in Museum Gouda (20 september 2015 t/m 10 januari 2016), met de werktitel … as a stream grows older … zijn in volle gang.
Ondertussen schrijf ik -met kroontjespen- onstuitbaar voort aan de tekeningenserie van steeds dezelfde brief van Hölderlin aan Casimir Ulrich Böhlendorff, vermoedelijk geschreven in november 1802.
Het seismografische van het handschrift, de voettocht verbeeld, het zuiden en het noorden, de denkweg, ze waren al te lezen in mijn werk sinds de allereerste tekeningen die Museum Gouda in 1978 aanschafte.
Nu, in de geschreven tekeningen-serie “lettre/Brief/letter/brief”, zijn ze onverbloemd aanwezig. Ik stel me voor dat er een zaal gevuld mee kan worden.
Een tentoonstelling voorbereiden is aan het schrijven van een brief gelijk.
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)
zie: lettre/Brief/letter/brief(6)
zie: Museum Gouda(2)

230x

lettre/Brief/letter/brief 2015  (50 t/m 230) (detail)
met kroontjespen en o.i.inkt geschreven op museumkarton 30 x 23 cm elk (in atelier)

zie: atelierbezoek(14)
zie: as a stream grows older …
zie: Hölderlin(1)
zie: Hölderlin(3)
zie: Voor het schrijven van 73 x Hölderlin zie VIMEO

 

 

8 thoughts on “Museum Gouda(1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *