Buchpräsentation / Book presentation (1)


zie: Buchpräsentation / Bookpresentation (2)

bewustzijn van schijn
over het schouwspel tussen brief en Tegenbrief
zal op 30 september 2021 om 17.00 uur plaatsvinden in het
Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) (D)

On Vimeo: Nietzsche-Haus & Nietzsche Dokumentationszentrum

Nietzsche Dokumentationszentrum
Jacobsmauer 12 Naumburg (Saale) )D)
met op de voorgrond de beroemde veranda van het Nietzsche-Haus

Buchpräsentation / Book presentation

Bewusstsein vom Schein
über das Schauspiel zwischen Brief und Gegenbrief
Die Buchpräsentation wird stattfinden
am 30. September 2021 um 17 Uhr
Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) (D)

awareness of semblance
about the theatre between letter and Counterletter
The book presentation will take place
on September 30, 2021 at 5 p.m
.
Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) (D)

zie: Going back

bewustzijn van schijn
over het schouwspel tussen brief en Tegenbrief
Marjolijn van den Assem
met een tekst van Florette Dijkstrazie: bewustzijn van schijn – boek(4)
zie: bewustzijn van schijn – boek(3)
zie: bewustzijn van schijn – boek(2)
zie: bewustzijn van schijn – boek(1)

Mijn werkplek in het Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg (Saale) (D)
toen ik daar ‘artist in residency’ was door een Onderzoek & Ontwikkelings-subsidie,
staat afgebeeld in het boek.
Net zoals mijn geschonken werk dat daar nu hangt.
zie: Onderzoek & Ontwikkelingssubsidie

On Vimeo:
Buchpräsentation NDZ, Einleitung von Dr. Ralf Eichberg

On Vimeo:
Buchpräsentation NDZ, Marjolijn van den Assem 30 September 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *