Nachgelassene Fragmente

EINE VERSCHNEITE SEELE, DER
EIN THAUWIND ZUREDET
een dichtgesneeuwde ziel, waarop
een dooiwind inpraat.

(20(3) Sommer 1888  Nachgelassene Fragmente, Friedrich Nietzsche)
zie: Dooiwind
zie: Nagelaten fragmenten
zie: Ins Freie

zeebijgenova

20(15)
der Himmel seht in Flammen, das Meer
speit nach uns/
de hemel staat in vlammen, de zee
spuwt naar ons

20(16)
das Meer fletscht die Zähne
gegen dich./
de zee ontbloot haar tanden tegen je.

(Teksteditie en annotatie door Georgio Colli en Mazzino Montinari,
Nagelaten Fragmenten, vertaald door Michel van Nieuwstadt)

foto Marjolijn:  near Genova, 2007
zie: jenseits/diesseits
zie: zee/sea
zie: Ontvanger onbekend

De kunst en niets dan de kunst!
Zij is de grote schepper van mogelijkheden tot leven,
de grote verlokster tot leven, de grote stimulans tot leven.

Die Kunst und nichts als die Kunst!
Sie ist die grosse Ermöglicherin des Lebens,
die grosse Verführerin zum Leben,
das grosse Stimulans des Lebens.

(17(2) Friedrich Nietzsche- Nachgelassene Fragmente)

 

5 thoughts on “Nachgelassene Fragmente”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *