Boekpresentatie / Book presentation (3)

TENT Rotterdam presenteert:

Met gastsprekers
Mirjam Westen en Florette Dijkstra
presenteert Marjolijn van den Assem
op zondagmiddag 12 december 2021
om 15.00 uur bij TENT Rotterdam
haar nieuwe kunstenaarsboek
bewustzijn van schijn
over het schouwspel

tussen brief en Tegenbrief’.  

* Voor tekst welkomstwoord door
Anke Bangma, artistiek directeur TENT
zie onder.


Omdat er wegens Corona-maatregelen
maar een beperkt aantal plaatsen zijn
wordt er óók een livestream uitgezonden
.
Link naar livestream:
https://youtu.be/bNQuBQS0Mew

WEGENS LOCKDOWN
is de tentoonstelling GESLOTEN
van 19-12-2021 t/m 14 januari 2022
VERLENGD t/m 6 maart 2022

solotentoonstelling bewustzijn van schijn
zie: briefverslag


‘Zeven jaar aan werk bracht ze in het boek
bewustzijn van schijn samen.
Op de grens tussen tekenen en performatief schrijven,
laat Van den Assem zich uitdagen door het grillige,
vloeibare denken van Nietzsche om vandaaruit
het dagelijks leven vol plichtplegingen,
conventies en tegenstrijdigheden te bezien.
Met haar hand als seismograaf en de inzet
van inkt, potlood, mes en nietpistool,
volgt Van den Assem haar gedachten in beweging
tot ze uitgespeeld zijn of uit hun voegen barsten.
De onstilbare stortvloed aan beelden
die dit oplevert, blijft ook in boekvorm vloeibaar
door gebruik van doorschijnend papier.  
bewustzijn van schijn
is ook een solotentoonstelling,
bij TENT
Rotterdam
‘De performatieve kant van Van den Assems
praktijk, waarin denken een lijfelijke actie is,
krijgt daarin vrij spel’

(uit persbericht TENT Rotterdam)

* Welkomstwoord bij boekpresentatie:
door Anke Bangma
artistiek directeur TENT Rotterdam
op 12 december 2021

Tentoonstelling ‘bewustzijn van schijn’ 
Marjolijn van den Assem bij TENT Rotterdam.

In die tentoonstelling heeft zij zeven jaar aan werk 
als een stream of consciousness/ gedachtenstroom
bij elkaar gebracht. 
Werken vloeien er in elkaar over, 
zijn naast en soms zelfs over elkaar heen gepresenteerd, 
in een bewuste poging om de energie uit het atelier 
en haar heel lijfelijke / performatieve omgang met tekst 
en tekenen ook in tentoonstellingsvorm levend te houden.
Samen werkend met haar begreep ik nóg beter 
wat de filosofen waarmee ze al jaren correspondeert 
– Paul van Tongeren en andere collega’s 
van de Nietzsche Research Group aan de Radboud Universiteit 
en het Nietzsche Dokumentationszentrum – 
in Marjolijn herkennen. 

Nietzsche, die Marjolijn de startmotor 
van haar denken en artistieke praktijk noemt, 
ageerde op vele fronten tegen de scheiding 
tussen lichaam en geest die het Europese denken 
zolang in zijn greep heeft gehouden. 

Marjolijn verhoudt zich niet van een afstand 
tot dit idee, ze geeft zich eraan over, belichaamt het, 
zet het om in actie, een actief ‘inlijven’. 
Actie waar soms kleine pauzes, komma’s, 
een moment van ademhalen, in optreden 
wanneer een tekening is voltooid, 
maar die nooit écht tot stilstand komt 
en door blijft stromen, zoals onze ervaring in 
en denken over onszelf en de wereld waarin we bewegen 
altijd in beweging is, en achter elke gedachte, 
elke herinnering, elk moment van inzicht 
altijd al weer een volgende opdoemt. 

Dat stromende, onrustige, kolkende zie je 
in de tentoonstelling ook terug in de rivier 
die als je goed kijkt overal in de tentoonstelling 
opduikt: als metafoor; als vloeiende, soms gevaarlijk 
kolkende realiteit die je kunt ervaren als je je er 
(zoals Marjolijn, doet) middenin waagt; 
én als denkruimte voor diegene die zich durft 
over te geven aan de wirwar, grilligheid, tegenstrijdigheden 
die deel zijn van het geleefde denken en geleefde leven.
Vóorafgaand aan de tentoonstelling bracht Marjolijn 
de stroom werken van de afgelopen zeven jaar 
samen in een boek. 
Ook hier vond Marjolijn een vertaalslag 
waarmee ze haar stortvloed aan beelden 
ook in boekvorm vloeibaar en levend weet te houden. 
In het hart van het boek is de tekeningenreeks 
‘bewustzijn van schijn’ 
(61 herinneringsbeelden aan dezelfde plek) 
op transparant papier gedrukt. 
Het verschijnen van het boek werd al klein gevierd 
in de zomer, maar krijgt vandaag bijzondere aandacht.
Eerst spreekt Florette Dijkstra: 
beeldend kunstenaar en schrijver, 
lid van het programmateam van kunstenaarsinitiatief 
Club Solo in Breda, en vertrouwde gesprekspartner 
in Marjolijns studio en kent haar praktijk van binnenuit. 
Ze schreef voor Van den Assems ‘bewustzijn van schijn’ 
een prachtige bijdrage. 

Daarna volgt een gesprek met Marjolijn door Mirjam Westen. 
Zij is conservator hedendaagse kunst bij Museum Arnhem, 
waar zij internationale thematentoonstellingen maakte 
als ‘rebelle. Art & feminism 1969-2009’ 
en ‘Female Power’, en als een van de eersten in Nederland 
moedig en onaflatend bouwde aan de vertegenwoordiging 
van vrouwelijke kunstenaars in de Collectie Nederland 
én aan een discours/taal/begrippenkader/sensitiviteit 
rondom hun artistieke praktijken en hun 
vaak baanbrekende werk en nalatenschap 
voor het gehele artistieke veld.

Anke Bangma
Artistiek directeur TENT Rotterdamzie: TENT Rotterdam (2)
zie: TENT Rotterdam (3)
zie: Book presentation (1)
zie: Book presentation (2)
zie: bewustzijn van schijn – boek (4)
zie: BOEKPRESENTATIE Marjolijn van den Assem
bij TENT Rotterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *