Inschepen!(5)

Kennis van de THEORIE van het manoeuvreren is nodig
om INZICHT te krijgen in de verschillende KRACHTEN
die op een schip kunnen werken en
waar zij op het schip INGRIJPEN.
Aan de hand hiervan kan men op voorhand bepalen
hoe een schip op bepaalde MANOEUVRES zal reageren.
Bovendien kan men GEVOLGTREKKINGEN maken
uit de GEDRAGINGEN van het schip.
Elk schip heeft zijn eigen KARAKTER en reageert
op zijn EIGEN wijze.
De MANOEUVREERBAARHEID van een schip
wordt beïnvloed door verschillende factoren,
die IN en BUITEN het schip gelegen zijn.
De omstandigheden die in het schip gelegen zijn,
kunnen verdeeld worden in
VERANDERLIJKE en ONVERANDERLIJKE factoren.
(WikipediA)

“there is still another world to discover –
and more than one!
Aboard ship! ye philosophers!”
(Friedrich Nietzsche)
zie: Spelevaren

Inschepen!(11)

nschepen!(11) 2013
museumkarton/inkt/grafietstift/nietjes 48 x 57 x 25 cm
zie: Averij

Het belangrijkste kenmerk van een schip is het DRIJFVERMOGEN,
dat bij waterverplaatsende schepen, wordt geleverd door de ROMP.
De CONSTRUCTIE zorgt voor de waterdichte afsluiting van een schip.
Een ander belangrijk kenmerk is dat een schip zichzelf
kan voortbewegen.
Voldoende stabiliteit is een voorbeeld van het eerste,
terwijl WEERSTAND, ZEEGANGSGEDRAG
en manoeuvreerbaarheid voorbeelden zijn van het laatste.
Zonder EIGENZINNIGHEID echter
is het schip GEDOEMD tot de ONDERGANG.

zie: Inschepen!(1)
zie: Inschepen!(2)
zie: Inschepen!(3)
zie: Inschepen!(4)

Inschepen!(12)
Inschepen!(12) 2014 museum karton/nietjes  57 x 79 x 27 cm.

9 thoughts on “Inschepen!(5)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *