bloggable

Uitwisseling van geestesgesteldheid, standpunten, doeleinden …

d’humeur changeante  / schwermut  / wavering

…terwijl de weemoed veeleer zo’n aangename weemoed was,
vermengd met vreugde,
verzacht door een zekere lome overgave,
een weemoed waarin tegelijkertijd
iets van hoop en van herinnering is verweven,
want ze doet pijn en toch houdt men ervan
.”

uit: Wij moeten lachen en huilen,
correspondentie Gustave Flaubert en George Sand

Brieven:
geschreven boodschappen en berichten,
het mededelen waard, gericht aan een afwezige persoon,
op papier, perkament of soortgelijke stof,
meestal geadresseerd en in een “brievenbus” op straat
gedeponeerd ter verzending

Bloggable:
interesting, enjoyable, or entertaining
enough to become a blogpost

zie: Tsjechof
zie: Flaubert’s weemoed
zie: Camus

zie: 73 x Hölderlin
zie: lettre/Brief/letter/brief

Dit is de 825 ste blogpost en
op 12 mei 2018 zal mijn blog 10 jaar bestaan!

One thought on “bloggable”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *