brevis libellus(3)

brevis libellus(10) 2015 o.i.inkt op museumkarton 122 x 92 cm.
brevis libellus(10) (detail) 2015
o.i.inkt/insnijdingen op museumkarton 92 x 122 cm.

Correspondentie is het al dan niet geregeld schrijven
en ontvangen van brieven aan en van anderen.
Brieven geven niet zelden een intiem beeld
van de belevingswereld van de schrijver(s).
In de achttiende en negentiende eeuw
ontwikkelde zich een uitgebreide etiquette
rond de correspondentie.
Er werd geadviseerd wat van aanhef tot postscriptum
de “juiste” stijl en inhoud van een brief zou moeten zijn.
In deze tekeningen-serie “brevis libellus”,
zou er gesproken kunnen worden van
beeldcorrespondentie:

zie: brevis libellus(2)
zie: brevis libellus(1)
zie: brevis libellus(4)
zie: brevis libellus(5)
zie: brevis libellus(6)

brevis libellus(6) 2015 o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm.
brevis libellus(6) (detail) 2015
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm.
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: Ketelfactory 2016

6 thoughts on “brevis libellus(3)”

 1. Hoi Marjolijn, ik had je mijn reactie al gestuurd via Facebook, maar hier is ’ie eigenlijk meer op z’n plaats, direct onder je eigen tekst, bij deze dus!

  ‘…hoe materieel lezen en schrijven zijn. De handeling van het lezen wordt zichtbaar in het schrijven (uitknippen, herverdelen, overschrijven enzovoort)’
  Een zinsnede uit de essaybundel ‘Terugschrijven’ (1987) van Jacq Vogelaar. Dat boek is één grote correspondentie met zijn literaire voorgangers en helden. Hij schrijft ze terug, en gebruikt daarbij steeds woorden die ik als handelingen in je werk zie terugkomen, Marjolijn.
  Hij is geïnteresseerd in ‘de operaties, de bewerkingen: wat gebeurt er in het schrijven, wat staat er op het spel, wat maakt het schrijven mogelijk en wat zijn de grenzen ervan?’. In het ‘Vooraf’ vertelt hij erover:
  ‘De auteurs over wie ik schrijf maken deel uit van mijn omgeving, dat is wel het minste wat ik van hen kan zeggen. Voor een deel zijn het ook schrijvers die bij lezing tot schrijven inspireren, misschien niet direct tot schrijven over hen, dan toch tot schrijven. Dat noem ik terugschrijven, zoals je iemand die jou geschreven heeft antwoordt, ongeacht de afstand in tijd en ruimte.’

  Coda: Terugschrijven
  http://www.dbnl.org/tekst/voge008teru01_01/voge008teru01_01_0021.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *