veinzing (2)

Veinzen = komedie spelen, vermommen,
in de waan trachten te brengen.

zie: veinzing(1)
zie: Hölderlin(2)

Tegenbrief (2) 2019 o.i.inkt op museumkarton 46 x 62 cm

VEINZING:
(…) veronderstelt twee gelijktijdig bestaande overeenkomsten.
De ene voor de openbaarheid,
de andere, geheime, als TEGENBRIEF” (…)

(vrij naar juridisch woordenboek)

zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: veinzing(3)
zie: veinzing(4)
zie: veinzing(5)

zie: Trobar(2)
zie: bewustzijn van schijn(8)
zie: brevis libellus(8)

Tegenbrief (4) 2019 o.i.inkt op museumkarton 46 x 62 cm

Bij veinzing wekken partijen de schijn
dat er een rechtsgeldige handeling is verricht,
terwijl zij gelijktijdig
in het geheim -in “tegenbrieven”-
vastleggen dat dit niet zal gelden.
Er zijn gebieden waar dit wettelijk is toegestaan.

“Hij leefde zonder huid,
en wie zonder of met bijna-geen-huid
door het leven moet
– dit verschrikkelijk bestaan –
kan geen eelt verwerven.”

uit: Brieven van een uitgever.
Geert van Oorschot (1971)
zie: Jan Emmens

zie: bewustzijn van schijn(2)
zie: bewustzijn van schijn(7)
zie: il faut méditerraniser(2)
zie: brevis libellus(9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *