Tentoonstelling vindplaats (1)

waar gedachten samenkomen,
vormt zich een denkbeeld


Aankondiging:
tentoonstelling (solo)

vindplaats

Marjolijn van den Assem

CODA Apeldoorn
van 17 december 2023 t/m 17 maart 2024

zie: Tentoonstelling vindplaats (2)
zie: Tentoonstelling vindplaats (3)
zie: Tentoonstelling vindplaats (5)
zie: Tentoonstelling vindplaats (6)
zie: Tentoonstelling vindplaats (7)

vindplaats (6) 2023
acryl/o.i.inkt/grafietstift//nietjes
op museumkarton 31 x 37 x 12 cm
foto Fred Sonnega

Sehnsucht’* naar de ‘Sinaasappelbomen‘**

Het Noorden en het Zuiden,
deze uitersten roepen wederzijds verlangen op.
Het geordende en rechtlijnige Noorden,
het hartstochtelijke en uitbundige Zuiden,
het zijn thuishavens van overpeinzingen.
De kleuren van de lucht, de geluiden van het land,
begroeiing, onstuimige rivieren, zeeën van gedachten,
bankjes, hutten, takkenvanen van weleer.
Ze schieten seismografisch heen en weer in je hoofd
bij het vormen van woorden.
Schrijven geeft denkkracht, ordent denkbeelden. 
Het roept noordelijke en zuidelijke landschappen op
uit de hersen-voorraad, ze verdringen elkaar,
aandacht, aandacht!
Maar dan is er de vindplaats,
je gedachten zijn er bewaard.
Gevormd uit het geziene,
of ontsnapt aan een gedachte van het geziene,
van een glimp of iets van voorbijgaande aard.
Het valt te schilderen, er kan rondgekeken worden.
Het kan getekend worden, aangeraakt,
teruggepakt, toegeëigend.

Maar kom, de tijd dringt,
de teksten willen hervormd worden,
uit de kwast vloeien, de beelden eisen hun vrijlating op.
Leg het vast in een verslag per brief,
vertel ze wat je zag, meemaakte, correspondeer!
Over de pleisterplaatsen, de kruispunten,
het verlangen en de afkeer, het geestelijk najagen.

Het langsschietende landschap,
vastgelegd in de herinnering, kan opgeroepen worden
door de cadans van het schrijven.
Het handschrift bewaart het kenmerk
van het Noorden en het Zuiden,
van het Zuiden en het Noorden, 
van de geuren en de stank,
van de pijnbomen en de moerassen,
van het geziene en het gedachte,
het heroverwogene en de schaduwzijde.

En dan is daar de vindplaats, 
onverwijld hervonden.

zweem/glimpse (20) 2023
acryl/o.i.inkt 30 x 40 cm
foto Fred Sonnega

* : Nietzsche Dokumentationszentrum
** : il faut méditerraniser

Aankondiging CODA Museum

2 thoughts on “Tentoonstelling vindplaats (1)”

  1. Heerlijk Marjolijn om op zondagmorgen deze blog te openen en je tekst te lezen.
    Ik kom zeker kijken in Apeldoorn!
    Hartelijks, Yvonne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *