veinzing(1)

portret. Doornappel op keukenpapier in plastic/ nietjes/ ingelijst 2019
32 x 23 x 2 cm


veinzing:


situatie waarbij de neergeschreven overeenkomst
niet overeenstemt met die in werkelijkheid
wordt gesloten of waarbij een overeenkomst
wordt gesloten onder een ‘bedrieglijke’ schijn (…)

(vrij naar juridisch woordenboek)

Veinzen = komedie spelen, vermommen, in de waan trachten te brengen.


zie: Trobar(2)
zie: bewustzijn van schijn(8)
zie: bewustzijn van schijn(7)
zie: bewustzijn van schijn(2)
zie: il faut méditerraniser(2)

zie: veinzing(3)
zie: veinzing(4)
zie: veinzing(5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *