lettre/Brief/letter/brief(7)

brevis libellus(6) 2015 o.i.inkt/grafietstift
op museumkarton 122 x 92 cm.
(foto: Fred Sonnega)

BRIEF

precies op het moment dat hij besloot de brief te gaan
posten viel er een brief door de bus,
geheel gelijk aan de brief
die
hij wilde posten, hij was zelf echter de afzender niet
en
noch was het zijn handschrift
of was hij toch zelf de
afzender?

precies op het moment dat hij besloot de beide brieven
te gaan posten, werd er gebeld en overhandigde een
postbode twee brieven die geheel gelijk waren aan de
brieven die hij wilde posten, hij vroeg zich af wie de
afzender was en hij zag in de spiegel
acht brieven liggen allen
door hemzelf
verzonden terwijl hij er toch maar vier

dacht te bezitten.

precies op het moment dat hij ze alle twaalf
wilde gaan
posten, werd er gebeld
en overhandigde een gebaarde
man
hem 24 spiegeltjes, even groot en even wit als de
brieven, echter niet vierkant maar rond,
echter toch van dezelfde vorm,

waarna de 288 brieven zeshoekig werden
en de kamer draaide

draaide

Tom van Deel

zie: brevis libellus(6)
zie: brevis libellus(8)


lettre/Brief/letter/brief (50 t/m 350) 2015
geschreven met kroontjespen en o.i.inkt
op museumkarton 30 x 23 cm elk
zie: Hölderlin(2)

zie: Snapshot of a larger order

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(3)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)
zie: lettre/Brief/letter/brief(5)
zie: lettre/Brief/letter/brief(7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *