Fossiel/Fossil

“proof of presence”– Fossil:
trace of a plant of past geological ages that has been preserved in the earth’s crust.
@Omasaurus

FOSSIEL

Fossiel van voorloper van zonnebloemen, paardebloemen, madeliefjes
(Compositae = samengesteldbloemigen) van 47,5 miljoen jaar oud.
Gevonden langs de rivier de Río Pichileufú, Argentinië.
(Science/MvN in NRC Handelsblad 26 september 2010)

relikwietekening

Bewijs van aanwezigheid.
uit: Travelogue (1) 2010 inkt/potlood op papier 150x1000cm.

zie: ins Freie
zie: Nympf Smilax
zie: Rosa Pimpinellifolia
zie: Foxgloves and Snapdragons

2 thoughts on “Fossiel/Fossil”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *