Marie Baumgartner (1)

Sinds enkele weken heb ik contact met de achter-achterkleinzoon
van Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897) uit Lörrach bij Bazel.
Marie Baumgartner -de moeder van Adolphe Baumgartner,
de meest veelbelovende leerling van Friedrich Nietzsche
toen hij professor philologie was in Bazel,
was een moederlijke en bemoedigende vriendin voor Nietzsche.
De Nietzsche-biograaf Curt Paul Janz schrijft:
“Het grote geschenk dat Adolphe Baumgartner zijn leermeester
destijds deed was de genegenheid van zijn moeder”.

Marie Baumgartner stelde Nietzsche voor
om zijn werk in het frans te vertalen, daartoe spraken zij
elkaar wekelijks, daarnaast correspondeerden zij.
Het was een wederzijds bevruchtende vriendschap
en daarom het uitgangspunt
voor mijn Seelenbriefe-project en Seelenbriefe-boek.

Nu correspondeer ik met Marie Baumgartners
achter-achterkleinzoon en ontvang ik van hem foto’s
uit het familiealbum, een ontroerende ontwikkeling.
Met zijn toestemming plaats ik hierboven een ‘door Adolphe
getekend portret van zijn moeder Marie aan de piano’,
in 1897 het jaar van haar overlijden.

Recently I got into contact with the great-great-grandson
of Marie Baumgartner-Koechlin (1831-1897)
from Lörrach, near Basel, Switserland.
Marie Baumgartner was the mother of Adolphe Baumgartner,
Nietzsches most talented student when he
was a professor of philology in Basel.
But she was also a motherly and encouraging friend for Nietzsche.
The Nietzsche biographer Curt Paul Janz wrote:
“Adolphe Baumgartner offered his professor
the precious gift of his mother’s affection”.

Marie Baumgartner offered Nietzsche to translate his writings
into french.
In an attempt to indentify with his way of thinking
they met once a week and besides that
they kept up a correspondence.
It was a mutual inspiring intellectual relationship,
which stimulated me to start my “Seelenbriefe-project”
which led to my book “Seelenbriefe”.

And now I’m corresponding with Marie Baumgartners
great-great-grandson, he has even sent me pictures
from their family-album … a touching and moving development.
He has very kindly given me permission to show a pencil-drawing
of Marie-playing-the-piano made by her son Adolphe in 1897,
the year she passed away.

zie: Seelenbriefe
zie: “als Marie”
zie: Young Nietzsche

zie: Marie Baumgartner (4)
zie: Marie Baumgartner (3)
zie: Marie Baumgartner (2)

zie: Meta von Salis in Sils

14 thoughts on “Marie Baumgartner (1)”

  1. Wat een prachtige tekening, ik zie veel tederheid. En de foto van Marie, toen net iets jonger dan wanneer ze Nietzsche leerde kennen, is en mooie aanvulling voor de verbeelding. Seelenbilder voor de Seelenbriefe.

  2. Wonderlijk, dat deze achter-achterkleinzoon contact wist te leggen en dit archiefmateriaal ter beschikking stelde..

  3. inderdaad, heel ontroerend. hoe doe je dat toch steeds? al die prachtige contacten.
    Ik zie je zondag op je opening bij Tanya Rumpff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *