a present from a friend(24)

dr. Thomas Schriefers uit Köln(D),
vriend, architekt, collega, tentoonstellingmaker, inspirator,
was in 2013 curator van  de tentoonstelling Ruhe Störung
die gelijktijdig te zien was in Museum Marta Herford
en in Kunstmuseum Ahlen(D).
Mijn werk maakte deel uit van deze tentoonstelling,
en er zit meer in het vat.

Door de jaren heen zijn we gelijkgestemd gebleven,
waarvan het wederzijds schenken van werk
blijk geeft.

zie: Ruhe Störung(4)

Im Gespräch 2015 “für Marjolijn” von Thomas Schriefers
Collage 30 x 20 cm
zie:  Thomas Schriefers

Forest-city  2016 “für Victor” von Thomas Schriefers
Collage 30 x 16 cm

Thomas Schriefers, architect, artist, curator,
is dear to us.
Over the years, our togetherness became more intense,
mutual donation of work
is showing our friendship.

zie: Present from a friend (1) zie: Present from a friend (2)
zie: Present from a friend (3) zie: Present from a friend (4)
zie: Present from a friend (5) zie: Present from a friend (6)
zie: Present from a friend (7) zie: Present from a friend (8)
zie: Present from a friend (9) zie: Present from a friend(10)
zie: present from a friend(11) zie: Present from a friend(12)
zie: Present from a friend(13) zie: Present from a friend(14)
zie: Present from a friend(15) zie: Present from a friend(16)
zie: Present from a friend(17) zie: Present from a friend(18)
zie: Present from a friend(19) zie: Present from a friend(20)
zie: Present from a friend(21) zie: Present from a friend(22)
zie: Present from a friend(23) zie: Present from a friend(24)
zie: Present from a friend(25) zie: Present from a friend(26)
zie: Present from a friend(27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *