Eveline Visser (2)

zie: Chabot Museum Rotterdam

Geënt op het schilderij van Chabot
Brand van Rotterdam (1940)
gaf Eveline Visser de tentoonstelling
Up in de clouds’ vorm.
In dialoog dus met Hendrik Chabot.
Een wisselwerking van allure kwam tot stand.
De ‘oorlogsschilderijen’ van Chabot
komen op zwarte wanden in gezelschap
van het werk van Eveline Visser tot leven
als nooit tevoren.
Door een ingebedde verrekijker
turen naar het Boijmans Depot dat
het Chabot Museum weerkaatst,
of via het plafond
‘our past’ herdenken,
behoren tot de bespiegelingen waarmee
‘up in the clouds’ ons verrast.

Een luid bravo voor de winnaar
van de Hendrik Chabotprijs 2022:
Eveline Visser


Up in the clouds
Eveline Visser meets Henk Chabot
Chabot Museum Rotterdam
06-04 t/m 03-09-2023

zie: Chabot Museum Rotterdam
zie: Eveline Visser (1)

zie: Hendrik Chabot Prijs 2019

2 thoughts on “Eveline Visser (2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *