lettre/Brief/letter/brief(6)

1

brevis libellus (1) 2015
o.i.inkt/grafietstift op museumkarton 122 x 92 cm

zie: lettre/Brief/letter/brief(1)
zie: lettre/Brief/letter/brief(2)
zie: lettre/Brief/letter/brief(3)
zie: lettre/Brief/letter/brief(4)

zie: lettre/Brief/letter/brief(7)

Bv(4)
brevis libellus (4) 2015 (detail)
uitgesneden o.i.inkt-tekening op museumkarton 122 x 92 cm
collection Wessel de Jonge en Robert Michels

Uit:
Friedrich Hölderlin (brief, vermoedelijk november 1802)
en Friedrich Nietzsche (Ecce Homo, 1888):

Mijn beste!
… “Op de bodem van onverschillig welke afgrond
houd ik nog vast aan mijn zegenend ja” …
Er is iets ongestilds, iets onstilbaars in mij,
dat zich wil laten horen.
Er is een sterk verlangen naar liefde in mij,
en dat spreekt zelf de taal van de liefde.
Ik leef in mijn eigen licht, ik drink opnieuw de vlammen in,
die uit mijn binnenste uitbreken.
O rampzaligheid van allen, die geven!
O verduistering van mijn zon! O begeerte naar het begeren!
O geeuwhonger, die deel uitmaakt van de verzadiging!
De hand intrekkend, als de hand reeds
naar haar wordt uitgestoken: de waterval gelijk,
die zelfs bij het vallen nog aarzelt- zo honger ik naar boze daden.
Het geluk dat ik stel in het geven, stierf af in het geven,
mijn deugd is zich zelf moe geworden
op grond van haar overvloedigheid!
Ach, ik ben door ijs omgeven,
mijn hand verbrandt zich aan ijzige materie!
Ach, er is dorst in mij, die smacht naar jullie dorst.
Nacht is het: ach, dat ik gedoemd ben licht te zijn!
En dorst naar iets nachtelijks! En eenzaamheid!
Nacht is het: nu breekt mijn verlangen als een bron in mij los –
verlangen naar conversatie.
Nacht is het: nu spreken nog enkel alle fonteinen.
En ook mijn ziel is een fontein.
Nacht is het: nu pas worden alle liederen wakker
van de mensen, die liefhebben.
En ook mijn ziel is zo’n lied van iemand die liefheeft!”
– Nooit heb ik zo’n herfst meegemaakt,
ook nooit gedacht dat iets dergelijks op aarde zou bestaan -,
elke dag dezelfde bandeloze volkomenheid.
Schrijf me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig.
De ziel die heerst onder vrienden,
het ontstaan van gedachten in gesprek en brief,
zijn voor kunstenaars onontbeerlijk.

Vertaling Hölderlin: Kester Freriks.
Vertaling Nietzsche: Pé Hawinkels
zie: Hölderlin(2)

on YouTube: The letter …

4 thoughts on “lettre/Brief/letter/brief(6)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *