zee/sea (1)

Als eens de Zee zou splijten                                As if the Sea should part
en toont – een verdere Zee –                               And show a further Sea –
en nog één – verder – en die Drie                        And that – a further – and the Three
maar een vermoeden zijn –                                 But a presumption be –

van Tijdperken van Zee –                                     Of Periods of Seas –
nog nooit bezocht door Kust –                             Unvisited of Shores –
Zijzelf de Zoom van Zee die komt –                      Themselves the Verge of Seas to be –
Eeuwigheid – is Dat –                                           Eternity – is Those –

uit: Emily Dickinson, gedichten,
vertaald door Louise van Santen

zie: zee/sea (2)
zie: Camus
zie: Tsjechof
zie: The Grass
zie: Be Brave
zie: ontvanger onbekend

foto’s Marjolijn: a walk along the sea-side, to the North and on the way back,
Hoek van Holland, mei 2009.
zie: Inschepen!

7 thoughts on “zee/sea (1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *