Valkhof in Nood!

zie: Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof twijfelt openlijk aan voortbestaan van het museum (de Gelderlander)

ONRUST, VERZET, OPHEF en een interim-manager,
zie:  de Gelderlander
“Er wordt de stad Nijmegen een museum ontnomen!” zeggen de Museumvrienden “wij zij toch geen lid vanwege de Museumkaart, maar juist vanwege de inhoud, lezingen, rondleidingen, kunstenaarsgesprekken …”
zie ook:
“Marktdenken culturele sector faalt, cultureel ondernemerschap in de lachspiegel”
Burgerbeweging o.l.v. Olphaert den Otter inzake Wereldmuseum Rotterdam

Wat een bedroevende ontwikkeling!
Juist nu laat Museum Het Valkhof Nijmegen de inspirerende afdeling moderne kunst, jarenlang geleid door Frank van de Schoor, verweesd achter bij de conservator oude kunst, bij de pleegmoeder-die-daar-niet-om vroeg, met alle negatieve gevolgen van dien.
Dit gebeurt in een stad waar eerder de prijzenswaardige en opzienbarende beslissing voor de bouw van een ultra-modern museum van  architect Ben van Berkel is genomen.
Nu moet een grootscheepse  en dure verbouwing voor meer tentoonstellingsruimte(?) en voor bovendien een swingender restaurant, uitkomst bieden.
Plan: populaire tentoonstellingen overnemen en méér “U vraagt, wij draaien”, de neergang van een inspirerend museum is begonnen!

zie: “Art is difficult, it’s not entertainment.”
zie: Geheugenverlies (Florette Dijkstra)
Valkhof

De krant De Gelderlander meldt:

MUSEUM VALKHOF – TWEE CONSERVATOREN ONTSLAGEN
door Jaap Bak NIJMEGEN

Bij de eerder aangekon­digde ontslagen bij museum Het Valkhof zitten ook twee conserva­toren. Er vallen acht ontslagen als gevolg van bezuinigingen door provincie Gelderland en gemeen­te Nijmegen. Bij die ontslagen zit­ten ook de functies van conserva­tor Moderne Kunst en Archeolo­gie.
(…)
Het vertrek van de conservatoren moderne kunst Frank van de Schoor en archeologie Louis Swinkels betekent een fikse aderlating. „De organisatie van het museum moet anders ingericht worden”, zegt directeur Marijke Brouwer.
De toekomstvisie die het mu­seum voor de komende jaren had uitgestippeld, moet nu als gevolg van de fikse bezuinigingen ver­sneld worden doorgevoerd.
(…)
„De huidige conservator Oude Kunst, Barbara Kruijsen, is nu ver­antwoordelijk voor de collecties oude én moderne kunst. Op het gebied van archeologie zal vanaf volgend jaar expertise van buiten­af ingehuurd moeten worden. Dat doen we alleen op projectbasis. Dus als er speciale tentoonstellin­gen over archeologische thema’s zijn. Datzelfde geldt ook voor de moderne kunst.”
(…)

EN DAN KOMT HET:

“In de toekomst gaat museum Het Valkhog steeds vaker een beroep doen op externe partijen.
Als VOORBEELD wordt de tentoonstelling HOED COUTURE genoemd.”
(…)

FRANK VAN DE SCHOOR, met zijn expertise en inzicht, met zijn contacten in de hedendaagse kunstwereld, met zijn voelhorens voor kwaliteit, diezelfde Frank van de Schoor is nu botweg ontslagen, wegens “bezuinigingen”.
De moderne  kunst collectie die hij zo zorgvuldig opbouwde weent om zijn vertrek!
De museumdirectie zegt de gang van zaken te betreuren, maar richt zich op de toekomst,
waar de verbouwingskosten en de imagoschade op in zullen gaan hakken

zie: Valkhof Museum Nijmegen
zie: Museum Het Valkhof Nijmegen
zie: The Valkhof Experience
zie: Radboud Universiteit Nijmegen
zie: Baldadig teder … (dat zouden meer mensen moeten doen)
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *