pinus halepensis(1)

pinus halepensis, commonly known as the Aleppo Pine,
is a pine native to the Mediterranean region:
Pin d’Alep (France) / Pino d’Aleppo (Italy)
zie: pinus halepensis(2)

Pinushalepensis(7)

pinus halepensis(7) 2013 potlood/grafietstift/inkt op papier 61 x 46 cm
collection Armando
zie: Limpidezza
zie: Lichtzwaar!(3)

pinus halepensis is a small to medium-size Mediterranean tree.
The bark is orange-red, thick and deeply fissured
at the base of the trunk and thin and flaky in the upper crown.
The needles are very slender, long,
distinctly yellowish green and produced in pairs.
The cones are narrow conic, long and broad at the base
when closed, green at first,
ripening glossy red-brown when 24 months old.
They open slowly over the next few years,
a process quickened if they are exposed to heat
such as in forest fires.
The seeds have a wing and are wind-dispersed.

Pinushalepensis(6)pinus halepensis(6) 2013 grafietstift/inkt op papier 61 x 46 cm

PIJNBOOM
In de orientaalse symboliek is de Pijnboom
de belangrijkste harshoudende altijd groene boom
die staat voor onsterfelijkheid of een lang leven.
Net als de ceder was de Pijnboom
verbonden met onvergankelijkheid.

In zijn jeugd heeft de wintergroene Pijnboom
een kegelvorm, op oudere leeftijd
een afgeplatte schermvormige kroon.
De lange grijsgroene naalden zijn rond, l
ang en staan paarsgewijs in bosjes op de twijgen.
De voet van elk naaldenpaar is omgeven
door een schede van schubjes.

In het voorjaar zijn in het Pijnboombos
fijne tikjes te horen van dennenappels
die openspringen en het zaad laten vallen
dat dan door de wind wordt meegevoerd:
de zaden zijn gevleugeld.

zie: Méditerranée
zie: New!
zie: Brand-new
zie: Lichtzwaar!

Pinushalepensis(9)

pinus halepensis(9) 2013 (foto in atelier)
potlood/grafietstift/inkt op papier 61 x 46 x 4 cm.
***
Light is sufficient to itself-
If Others want to see
It can be had on Window Panes
Some Hours in the Day.

(Emily Dickinson)
zie: Lichtzwaar!(2)

7 thoughts on “pinus halepensis(1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *