De Ketelfactory: the end

We zijn overrompeld en verdrietig,
maar ook dankbaar,
het was mooi, Winnie!


Uit het persbericht waarin het einde
van De Ketelfactory wordt aangekondigd:

‘Het was als een pelgrimage voor artistiek directeur
en kunstenaar Winnie Teschmacher (1958).
In twaalfeneenhalf jaar tijd maakte zij
43 tentoonstellingen in De Ketelfactory Schiedam.
Drie tot vijf stuks per jaar.
Iedere kunstenaar gaf zij naast een perfect ingerichte
tentoonstelling, een publicatie, een verdiepingsdag
en een videoportret.
Nergens in de Nederlandse kunstwereld bestond
een instelling die te vergelijken was met De Ketelfactory.
Nergens was de leiding zo genereus, meedenkend
en faciliterend voor de hedendaagse kunstenaar. 

Internationale grootheden als Marina Abramović
en herman de vries hebben onderdak gevonden
in het karakteristieke, monumentale witte pand
aan de Hoofdbrug.
Maar ook Nederlandse mid-career kunstenaars
kregen ruim baan: Olphaert den Otter,
Robert Zandvliet en Marjolijn van den Assem
onder heel veel anderen.
(…)
De Ketelfactory is al die jaren mogelijk gemaakt
door het ruimhartige mecenaat van het eeuwenoude
Schiedamse familiebedrijf Nolet Distillery.
Maar daar komt nu een einde aan.
Nolet heeft andere plannen met het pand.
En ook de artistieke en zakelijke directie
van De Ketelfactory acht de tijd rijp om de steven
te wenden voor een nieuwe bestemming.
Dat is jammer, maar ook goed.
Want ook dat is het leidmotief van De Ketelfactory geweest:
we zijn altijd onderweg en
om de hoek gloort een groots perspectief.’

zie: Persbericht
Het einde van de Schiedamse projectruimte
De Ketelfactory kan en zal na 12,5 jaar niet daar zijn,
zonder een grandioze afscheidstentoonstelling. 
Die tentoonstelling getiteld ‘De Reis’,
zal op 16 oktober openen en duren
tot en met half januari 2022.
zie: De reis
Winnie Teschmacher temidden van
de deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling:
Snapshot of a larger order
toen De Ketelfactory te gast was in de Nolet-loodsen in 2016

Wij, kunstenaars, zijn bedroefd.
We verliezen in De Ketelfactory
met Winnie Teschmacher aan de leiding,
een bevlogen strijder voor de kunst,
een inventieve, doortastende meedenker,
een collegiale mentaliteit,
een royale tentoonstellingsmogelijkheid.
Dank je wel, Winnie, het was mooi!

zie: Videoportretten
door Kim Zeegers van kunstenaars
waarmee De Ketelfactory heeft gewerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *