Méditerranée

Hoe goed ik het Licht ook kende- toen-
Nu- blijft het mij ontgaan-

Emily Dickinson

How well I knew the Light before-
I could see it now-

Méditerranée
Het Zuiden brengt ruimte om de waarheid ter discussie te stellen
en andere wegen voor het denken te openen.*

Om de schijn als waarheid te accepteren
heeft Nietzsche de kunst nodig.
Als genezende kunstenaar en dappere pessimist
houdt hij zich op bij de schijn,
de kleuren, de tonen, de oppervlakte,
maar wèl uit diepte”.*

* uit: Lof der Méditerranée,
Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid,
door Martine Prange

“Wat ben ik voor wezen? Leven ben ik, veelsoortig,
veelvormig leven, leven van een geweldige onmetelijkheid!
En zie, in de velden en de grotten en de holen
van mijn geheugen, ontelbaar vele en in ontelbare veelheid
gevuld met ontelbaar veel dingen, die zich daar bevinden
door hun beelden, zoals alles wat stoffelijk is,
of door hun eigen aanwezigheid, zoals wetenschap en kunst,
of door ik weet niet wat voor begrippen of merktekens,
zoals de aandoeningen van de geest, die de geest,
ook terwijl hij ze niet meer ondergaat,
door het geheugen vasthoudt, aangezien alles wat zich
in het geheugen bevindt zich in de geest bevindt –
dáár, te midden van al die dingen loop ik heen en weer,
vlieg ik her en der; ik dring er ook tussen,
zover ik kan en nergens is er een einde of een grens:
zo groot en machtig is het geheugen,
zo groot en machtig is het leven in de mens,
die aan de dood onderhevig leeft.”
Augustinus, uit: Confessiones

Het afscheid (…) vereist, zo vertelt Nietzsche,
een totale ommekeer van het “zielsklimaat“.*
—-
zie: Côte d’Azur
zie: Limpidezza
zie: Jenseits des Nordens(6)
zie: Dooiwind

6 thoughts on “Méditerranée”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *