cornucopia


Cornucopia(cascade)(1) 2009 o.i.inkt/nietjes op museumkarton
125 x 92 x 32 cm. Afgebeeld in de taal van de dooiwind
collection Van Veelen Akkrum
A CORNUCOPIA* OF WATERFALL FLOWS DOWN THE ROCKS

(Li Dongxu)

* De Cornucopia (Latijn: cornu (hoorn) en copia (voorraad)
heet in het Nederlands de Hoorn des Overvloeds.
Dit legendarische voorwerp, dat (zoals de naam suggereert)
overvloed schonk, stamt oorspronkelijk uit de Griekse mythologie.

Volgens de mythe is de Cornucopia de hoorn
van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta.
Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld.
Haar hoorn schonk de houder ervan
alles wat hij of zij begeerde.

foto boven:
Cornucopia-waterfall (Cascade)(1)* 2009 o.i.inkt/nietjes
op museumkarton 125x92x32cm.
collection Van Veelen, Akkrum

*To fall or cause to fall in or as if in a cascade.
Cascade=French, from Italian cascata, from cascare,
to fall, from Vulgar Latin casicāre, from Latin cadere.

zie: parallel falls
zie: splash!
zie: Tsjechof

BEN IK DAN EEN ONDERZOEKER?
IK BEN ALLEEN MAAR ZWAAR: IK VAL,
VAL ALDOOR – TOT IK OP DE GROND KOM.
(Friedrich Nietzsche)

zie: onderzoeker?