Eendagsvlieg bij avond

Afgemat als een eendagsvlieg bij avond.
Een selectie uit de brieven van Friedrich Nietzsche, 1858-1879.
Geselecteerd, vertaald en toegelicht door Hans Driessen.
Privé-domein. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1998

eendagsvlieg

“Ik zoek niks anders dan een beetje vrijheid, een beetje echte LEVENSLUCHT en ik verzet me, ja kom in opstand tegen het vele, onbeschrijfelijk vele onvrije dat me aankleeft. Van een werkelijk produceren kan helemaal geen sprake zijn zolang men zich nog niet heeft ontdaan van het onvrije, van het leed en de zwaarte van de bevangenheid: zal ik me er ooit aan ontworstelen? Twijfel en nog eens twijfel. Het doel ligt zo veraf, en heb je het met veel moeite bereikt, dan heb je met het langdurig zoeken en vechten meestal je energie verbruikt: eindelijk ben je vrij, maar je bent zo afgemat als een eendagsvlieg bij avond. Daarvoor ben ik zo bang. Het is een ramp om je zozeer bewust te worden van je strijd, zo vroeg al! Ik kan er geen daden tegenover stellen, zoals de kunstenaar of de asceet. Hoe ellendig en afschuwelijk doet me dat roerdomp-achtige geklaag vaak aan! – Op dit moment ben ik het allemaal zo zat.
Mijn gezondheid is overigens uitstekend, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar ik neem het de natuur kwalijk dat ze me niet met wat MEER VERSTAND en EEN VOLLER HART heeft toegerust- het beste kom ik steeds tekort.”

29-jarige Nietzsche, detail uit brief aan Carl von Gersdorff, Bazel 1 april 1874

viafestola

Sorrento, , Nietzsche was daar in 1876/1877 (via Festola)
Foto Marjolijn (2005): tracing Nietzsche, zie: Seelenbriefe

zie: Young Nietzsche
zie: Nachgelassene Fragmente
zie: Nagelaten fragmenten

One thought on “Eendagsvlieg bij avond”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *