All About Drawing(3)

De onstuitbare opmars van het zich tekenen zelf …
de oervorm en de deformaties.
Nú te zien in de tentoonstelling
All About Drawing” in het Stedelijk Museum Schiedam.
Enkele bladzijden uit de catalogus:


Van boven naar beneden, v.l.n.r:
Ansuya Blom, Arno Kramer, Carel Visser,
Catalogus “All About Drawing”, David Bade,
Elly Strik, Emo Verkerk, Erik van Lieshout,
Lucebert, Marijn van Kreij, Marjolijn van den Assem,
Paul van der Eerden, Pietsjanke Fokkema,
Raquel Maulwurf, René Daniëls,
Robbie Cornelissen, Roland Sohier.

zie: All About Drawing(1)
zie: All About Drawing(2)

zie: cornucopia
zie: cornucopia(2)
zie: Parallel falls
zie: Dooiwind

“Nietzsche wil de FEESTSTRAAT
van de hoge ogenblikken der mensheid verlengen.
Als GEDENKTEKEN geeft de KUNST duurzaamheid
aan een hoog ogenblik.
De “eeuwige terugkeer” nu herinnert ons eraan (…)
dat we ons hoogste gevoel moeten nastreven.”
Martine Prange
in: “Lof de Méditerranée

M3


Buiten de oevers van de Lek
“tekeningen” van M3

Marianne Vermeijden 
Marenne Terlingen 
Marjolijn van den Assem

Galerie EM emmy miltenburg, Schiedam
22 april t/m 28 mei 2011
Geopend door Gerrie Andela op 22 april 2011 om 17.00 uur

zie: Exhibition(overview)
zie: Buiten de oevers van de Lek

M3
Foto: Marianne Vermeijden

Je zou willen dat er veel over De Lek is geschreven.
En dat vele dichters hun ziel en zaligheid
op het breed stromend water van deze 2.200 jaar oude rivier
hadden losgelaten. Maar dat is niet het geval.
Een ode aan de Lek is onvindbaar
en er is ook geen schilder die,
net als Willem den Ouden met de Waal,
jaren aaneen de rivier trouw is gebleven.
De Lek ligt bij Schoonhoven gewoon de Lek te zijn
en hij gedraagt zich alsof dat niets bijzonders is,
zoals hij zich ook in de rest van het land
– van Wijk bij Duurstede tot Dordrecht – niet opschepperig
in gekke bochten wringt.
Het voorstel om te gaan tekenen bij de Lek
riep ook niets bijzonders in herinnering.
Het had ook de Maas kunnen zijn, ware het niet
dat die wel erg dicht bij huis lag.
Toch werd de Lek op zomerse dagen een toevluchtsoord
voor het M3-genootschap waarachter Marjolijn van den Assem,
Marenne Terlingen en Marianne Vermeijden schuilgaan.
Als de zon zich aandiende en verplichtingen het lieten afweten,
reden we door het groene hart van de randstad naar Lekland.
Een juiste locatie was van groot belang.
En dat betekende de lange dijk bij Schoonhoven afsukkelen,
net zo lang tot zich een vrije toegang tot de rivieroever aanbood.
Zo’n plek moest dicht bij het water liggen,
met veel onbedaarlijk groen en het liefst daar waar de Lek
een bocht omslaat, zodat er nog iets in het vooruitzicht lag
en boten als het ware de hoek omsloegen.
Niemand hield ons ooit gezelschap.
Een genootschap is nu eenmaal een genootschap
en dat breid je niet zomaar uit.
Een ieder zocht op zo’n oeverplaats zijn eigen stek.
En dan gingen verfkoffers en tekendozen open.
Urenlang werd er gezwegen.
Wolkenmassa’s verplaatsten zich, duizenden tonnen vracht
gleden van zuid naar noord en vice versa.
We keken, en maakten er geen woorden aan vuil,
alsof de natuur geen tegenspraak duldde.
Alleen een zwanengezin van vader, moeder en vijf jongen
liep af en toe parmantig van een verborgen plasje
naar de grote rivier, niet zonder al die Fremdkörper die we waren,
in de gaten  te houden.
De jongen wierpen zich als speelballen in het water.
Was er net een tanker gepasseerd dan gingen ze kopje onder
door de na-ijlende golfslag.
Het ene lid schilderde met een Chinese penseel in acryl
vooral water en wolken, met daartussen de toevallige struiken,
bloemen of een welvende oever.
Dat gebeurde onstuimig, met een zwier en snelheid
die er nu nog van af te lezen is.
Wat bewoog en opviel moest met verve, in likken, krullen
en hinkstapsprongen tot stilstand worden gebracht.
De ander portretteerde de rivier alsof het de delta
van de machtige Yangshe was, met mijlenbreed water,
verre lege verten of af en toe een begroeiing
die alleen zij kon waarnemen.
Ze stoffeerde de oever eigenhandig en wie er getuige van was
wist niet beter of de Lek had zich vermomd.
En dan was er het derde lid dat alleen zwart krijt gebruikte
omdat ze nog niet aan kleuren toe was.
Hortend en stotend moesten bomen en bosschages eraan geloven.
Het water lag er wit en onaanraakbaar bij.
Bij haar geen druk vaarwater of spiegelend wolkendek
alleen het ruisen van de bomen en het gefluister van de planten.

De Lek heeft geduldig en majestueus geposeerd.
M3 heeft zich in drie verschillende temperamenten
om haar bekommerd.
Wat we nu zien is hoe ze is,
hoe ze was en hoe ze had kunnen zijn.

Marianne Vermeijden

Deze tentoonstelling is gekoppeld aan
All About Drawing“, 100 Nederlandse kunstenaars,
Stedelijk Museum Schiedam.

M3(fotoMarianne)
M3
foto: Marianne Vermeijden

zie: All About Drawing(1)
zie: All About Drawing(2)
zie: Clouds
zie: Echo van de overwal
zie: Moody waters

Araceae together clinging

zie: Gistende Parallellen

NOW!… this drawing is taking part in the exhibition
vertekeningen/distortions
at GIST in Amsterdam:

incorporare(2)

incorporare(2) 2005 potlood op museumkarton
92 x 55 x 14cm (araceae together clinging)

zie: David Hockney
We two boys together clinging
1961 Oil on board

Walt Whitman (1819–1892). Leaves of Grass.  1900.

We two boys together clinging

We two boys together clinging,
One the other never leaving,
Up and down the roads going –
North and South excursions making,
Power enjoying – elbows stretching –
fingers clutching,
Arm’d and fearless – eating, drinking,
sleeping, loving,
No law less than ourselves owning –
sailing, soldiering, thieving, threatening,
Misers, menials, priests alarming, –
air breathing, water drinking,
on the turf or the sea-beach dancing,
Cities wrenching, ease scorning,
statutes mocking, feebleness chasing,
Fulfilling our foray.

zie: Walt Whitman
zie: vertekeningen/distortions
zie: Video: distortions
zie: Wissel-Werking
zie: Potlood op papier

Buiten de oevers

“De Lek heeft geduldig en majestueus geposeerd.
Marjolijn, Marenne en Marianne hebben zich
in drie verschillende temperamenten om haar bekommerd.
Wat we nu zien is hoe ze is,
hoe ze was en hoe ze had kunnen zijn.”

Uit begeleidende tekst bij de tentoonstelling
“Buiten de oevers van de Lek”,
door
Marianne Vermeijden.

Lees hier de volledige tekst: M3

uitnodigingME

zie: galerie ME, emmy miltenburg Schiedam
zie: August burning low
zie: The Grass
zie: Lek(river)
zie: Bindweed/Winde
zie: All About Drawing(1) en  All About Drawing(2)
zie: Exhibition(overview)

Wissel-Werking…

marjolijninatelier

Lieve Hieke*

We kwamen in onze voorbereidende gesprekken met Anneke tot de conclusie, dat wij de denkweg die aan ons werk ten grondslag ligt belangrijker vinden dan dat wat ons aangereikt wordt, dat wat we de natuur zouden kunnen noemen.
Onze manier van denken, dwalen, het veroveren van het één op het ander, vormt voor ons beiden de basis van het verbeelden.
Onder onze handen vormt, ontwikkelt en vertekent het beeld zich. Deze vervormde golfbewegingen noemt men in de muziek “distortions”, vertekeningen.

De denkweg tot deze vertekeningen is de essentie VAN en de overeenkomst IN ons beider werk. Dat daarbij natuurachtige vormen als symbool gebruikt worden of opduiken langs het pad van de denkweg is in zekere zin een bijverschijnsel.
Het leesbaar maken van de met uiterste krachtsinspanning gevonden en daarna vanzelfsprekend te volgen weg, het verbeelden van de daarbij opdoemende obstakels, het verzet en de vervoering leiden ons, terwijl we de regie proberen te houden over wat daaruit aan vertekeningen voortvloeit.
Bij jou is dit denkproces te lezen in de kneedvormen, de vervloeiing, bij mij in het seismografisch handschrift.
Door de verregaande identificatie met water, golf, steen, maken we juist deel uit van de beslissing die water, golf en steen zouden kùnnen nemen.

Er valt naar je hand te zetten: vertekenen, distortions.

Marjolijn

Hiekeinatelier

Lieve Marjolijn*

Makend denken is inderdaad wezenlijk, ook in mijn tekeningen met aquarel en in het vinden van constructies voor gedachten die zich alleen in een beeld kunnen laten zien.
Tekenen met vloeistof maakt het mogelijk om contouren te vinden voor het vormeloze of nog-niet gevormde in het denken.
Zo begon ik een aantal jaar geleden met het maken van ‘contourenzoekers’ in aquarel, waarmee dat ‘denken met’ nog meer dan voorheen gelijk op ging met het modelleren/kneden van was en klei.
Niet meer de dingen tegenover mij; maar ik als onderdeel van de dingen die ik maak. Geen ‘Gegen-stand’.
Er vindt vereenzelviging plaats met iets dat voorheen ongekend was en eventueel refereert aan bekende verschijningsvormen; maar altijd vervormt of zich daarvan onderscheidt. Zich opnieuw en anders vormt!

Tactiel willen vernieuwen is voor mij een belangrijke drijfveer; dingen/beelden kunnen altijd anders zijn en zouden het besef daarvan in zich moeten dragen. Niet als een consumptief en economisch gegeven maar als de pure wil tot leren leven. Tot anders denken, andere stromingen ontdekken en leren zien.
Het weten van de stroom is een ondergrond. Om daarin te ontdekken dat tegelijk het niet-weten stroomt en tegenbewegingen maakt!, vervormingen veroorzakend.
‘Distortions’ geeft dat nog beter aan dan ‘Vertekenen’. Er is dan geen sprake meer van een referentie of origineel.

Hieke Luik

* uit de correspondentie ter voorbereiding van de tentoonstelling “vertekeningen/distortions
van Hieke Luik en Marjolijn van den Assem bij Gist Galerie Amsterdam.
Opening 9 april 17.00 uur door Gastcurator: Anneke Oele
De tentoonstelling duurt van 9 april t/m 15 mei 2011
Gist Galerie -Bloemgracht 82- Amsterdam

zie: Werkoverleg/Preparations
zie: distortions/vertekeningen

Boekje

foto hierboven: publicatie bij de tentoonstelling die bovenstaande tekst bevat.
zie: Gistende Parallellen
zie: Hieke Luik Blogspot

Gistende Parallellen

GISTkaarten
zie: Sgelare
zie: Hieke Luik

VERTEKENINGEN/DISTORTIONS
Marjolijn van den Assem / Hieke Luik
9 april – 15 mei 2011
GIST Galerie, Bloemgracht 82 Amsterdam
Opening op zaterdag 9 april vanaf 17.00 uur
De opening zal worden verricht
door gastcurator Anneke Oele.

Persbericht:

Vanaf 9 april a.s. vindt er een bijzondere tentoonstelling
plaats in Gist Galerie aan de Bloemgracht.
De tentoonstelling is een initiatief van Anneke Oele,
voormalig conservator hedendaagse kunst
in het Gemeentemuseum Arnhem,
galeriehouder van galerie Oele in Amsterdam
en (tot 2009) directeur van Art Amsterdam.
Anneke Oele heeft al een lange geschiedenis
met beide kunstenaars.
Ze maakte met Marjolijn van den Assem al vroeg
een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem
en kocht werk van haar voor dat museum.
Hieke Luik en Marjolijn van den Assem
werden 10 jaar lang door haar vertegenwoordigd
bij galerie Espace en galerie Oele
en exposeerden daar regelmatig.
Na deze periode, vanaf het jaar 2000,
hebben ze altijd contact gehouden via
tentoonstellings- en atelierbezoeken.
Sinds enige jaren kennen Hieke Luik en
Marjolijn van den Assem elkaars werk steeds beter
en raakten ze ervan overtuigd dat er veel verwantschappen
in het werk zijn te vinden.
Zodoende heeft Anneke Oele het plan opgevat
een tentoonstelling te organiseren waarin
die overeenkomsten tot uiting kunnen komen.
Gist Galerie gaf hen daarbij royaal de ruimte
en de mogelijkheid dat plan te verwezenlijken.

In de publicatie die bij de tentoonstelling verschijnt
spreken beide kunstenaars zich uit over hun verwantschap.
Vooral in het werkproces tonen zich parallellen
omdat zowel Hieke als Marjolijn zich open stelt
voor hetgeen zich al werkend aandient.
Dat vereist grote concentratie, want de werkprocessen
moeten wel gecontroleerd tot een goed einde gebracht worden.
Al werkend zoeken beide naar een evenwicht
tussen hetgeen zich voordoet en het uiteindelijke kunstwerk,
maar associaties en ontdekkingen onderweg
worden niet uit de weg gegaan.

Over het thema van deze tentoonstelling,
Vertekeningen/Distortions, zeggen ze zelf:

“De denkweg tot deze vertekeningen is de essentie VAN
en de overeenkomst IN ons beider werk.
Dat daarbij natuurachtige vormen als symbool gebruikt worden
of opduiken langs het pad van de denkweg
is in zekere zin een bijverschijnsel.
Het leesbaar maken van de met uiterste krachtsinspanning
gevonden en daarna vanzelfsprekend te volgen weg,
het verbeelden van de daarbij opdoemende obstakels,
het verzet en de vervoering leiden ons,
terwijl we de regie proberen te houden
over wat daaruit aan vertekeningen voortvloeit.”
Marjolijn van den Assem

“Tactiel willen vernieuwen is voor mij
een belangrijke drijfveer; dingen/beelden kunnen altijd
anders zijn en zouden het besef daarvan
in zich moeten dragen.
Niet als een consumptief en economisch gegeven
maar als de pure wil tot leren leven.
Tot anders denken, andere stromingen ontdekken
en leren zien.
Het weten van de stroom is een ondergrond.
Om daarin te ontdekken dat tegelijk
het niet-weten stroomt en tegenbewegingen maakt,
vervormingen veroorzakend.”
Hieke Luik

zie: distortions/vertekeningen
zie: Werkoverleg/Preparations
zie: Uitnodiging/Invitation

inrichten
Setting up the exhibition
at Gist Amsterdam
zie: Gisting
zie: Parallellen