RIJKSMUSEUM!!!


The Rijksmuseum Amsterdam purchased my work
for
their art collection
!

MIJN WERK IS OPGENOMEN IN DE COLLECTIE
VAN HET RIJKSMUSEUM AMSTERDAM!


Saale-Revier(8)
Saale – Revier(8) 2012 grafietstift/potlood/o.i.inkt
op museumkarton 92 x 61 cm.
collection Rijksmuseum Amsterdam
Deze tekeningen maken tevens deel uit van het boek:
de taal van de dooiwind

Saale-Revier(11)
Saale – Revier(11) 2012 grafietstift/potlood/o.i.inkt
op museumkarton 92 x 61 cm.
collection Rijksmuseum Amsterdam


zie ook: Schenking Pieter en Marieke Sanders
***

atelierbezoek(14)

Bergwandeling
Bergwandeling 1984  o.i.inkt/acryl op museumkarton
122 x 92 cm, collection Museum Gouda

Sinds conservator Hans Vogels en ik elkaar kennen
heeft het Museum Gouda al diverse naamswisselingen ondergaan.
Van Stedelijk Museum Catharina Gasthuis Gouda, via Museum GoudA,
naar Museum Gouda.
We maakten de directeuren Josine de Bruyn Kops,
Nicolette Sluijter-Seijffert, Ranti Tjan en Gerard de Kleijn mee
en bespraken de bijbehorende koerswisselingen,
stormen en windstiltes.

In 1978 kocht Josine de Bruyn Kops voor het eerst
mijn werk aan voor het museum.
Bij de avantgardistische galerie van Albert Waalkens
in Finsterwolde schafte ze twee ijle potlood-tekeningen aan.
Hans Vogels, voorheen kunstresencent bij de Volkskrant en
Metropolis M, was net aangesteld als conservator moderne kunst.
Josine de Bruyn Kops en Hans Vogels gaven
MUSEALE AANDACHT AAN JONGE,
AANSTORMENDE (VROUWELIJKE) TALENTEN
,
dat betekende een noodzakelijke en terechte stimulans voor velen!
De Goudse gemeenschap schrok van de nieuwe richting
die hun tot dan toe behoudende museum insloeg,
er volgde een gevecht op leven en dood, Josine verloor.

Vele inmiddels gevestigde kunstenaars  -waaronder ik-
blijven
  Josine de Bruyn Kops eeuwig dankbaar voor de kansen
én de aanmoediging die ze ons gaf
.

Nicolette Sluijter-Seijffert bracht het museum terug in het gareel,
Ranti Tjan schudde het weer op,
Gerard de Kleijn stelde orde op zaken,
Hans Vogels bleef Hans Vogels.
Door de jaren heen kwam hij
op atelierbezoek, volgde nauwgezet de ontwikkelingen
en kocht regelmatig nieuw werk aan
voor Museum Gouda.

Op 20 september 2015 opende in Museum Gouda
een overzichts-tentoonstelling van mijn werk,
uit eigen collectie, aangevuld met bruiklenen, met de titel
… as a stream grows older …“.
De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan
the free dictionary, over de ontwikkeling van een waterval.
De tijd is rijp …
Hans Vogels, de curator, maakte een keuze,
in samenspraak.

zie: … as a stream grows older …(2)

(Oord)
(oord) (21) 1998
potlood/inkt/oliepastel/veren/plastic/Datura/nietjes
op museumkarton 92 x 122 cm
collection Museum Gouda

zie: atelierbezoek(1)
zie: atelierbezoek(2)
zie: atelierbezoek(3)
zie: atelierbezoek(4)
zie: atelierbezoek(5)
zie: atelierbezoek(6)
zie: atelierbezoek(7)
zie: atelierbezoek(8)
zie: atelierbezoek(9)
zie: atelierbezoek(10)
zie: atelierbezoek(11)
zie: atelierbezoek(12)
zie: atelierbezoek(13)
zie: atelierbezoek(14)
zie: atelierbezoek(15)
zie: atelierbezoek(16)
zie:
atelierbezoek(17)
zie: atelierbezoek(18)
zie: atelierbezoek(19)
zie: atelierbezoek(20)
zie: atelierbezoek(21)
zie: atelierbezoek(22)
zie:
atelierbezoek(23)
zie: atelierbezoek(24)

Hölderlin(3)

Schrijf me toch snel. Ik heb je zuivere tonen nodig.
De ziel die heerst onder vrienden,
het ontstaan van gedachten in gesprek en brief
zijn voor kunstenaars
onontbeerlijk.”

Hölderlin, vermoedelijk in november 1802

DER SPAZIERGANG (Detail)

Ihr Wälder schön an der Seite,
Am grünen Abhang gemalt,
Wo ich umher mich leite,
Durch süsse Ruhe bezahlt
Für jeden Stachel im Herzen,
Wenn dunkel mir ist der Sinn,
Den Kunst und Sinnen hat Schmerzen
Gekostet von Anbeginn.

brief(detail)

lettre/Brief/letter/brief (8-delig) (detail) 2014
inkt//grafietstift/potlood op museumkarton 30 x 23 cm elk.

DE WANDELING (detail)

O wouden schoon, die bezijden
geschilderd aan hellingen groent,
waarlangs mijn voeten mij leiden,
door zoete rust verzoend
met alle doornen in ‘t hart en
mijn somberheid van zin
en wat de kunst mij aan smarten
gekost heeft vanaf het begin.

Uit: Friedrich Hölderlin (1770-1843)
GEDICHTEN
vertaald , ingeleid en toegelicht door Ad den Besten

zie: Hölderlin(2
zie: Hölderlin(1)
zie: Jan Emmens
zie: Newer? Newest!

“Want troosten kunnen beelden eerst, als zij herkent worden.”
Uit: Aangaande Hölderlin – C.O. Jellema
(via Wim van Willegen)

Hölderlin(2)

“De brieven van Hölderlin weerspiegelen een tijdperk
in al zijn toonaarden, literaire bemoeienissen,
maatschappelijke verwikkelingen en
stilistische kenmerken.”
(Kester Freriks)

zie: lettre/Brief/letter/brief(6)

pen

Aan Casimir Ulrich Böhlendorff
Nürtingen, vermoedelijk november 1802

Mijn beste!

Ik heb je lange tijd niet geschreven, ben intussen
in Frankrijk geweest en heb er de treurige eenzame
aarde gezien, de herders in het zuiden van Frankrijk
en vereenzaamde schoonheden, zowel mannen als vrouwen,
opgegroeid in de angst voor twijfel aan het patriottisme
en honger.
Het geweldige element, het vuur van de hemel,
en de stilte en vrede van de mensen, hun leven in de natuur
en hun toewijding en berusting hebben mij voortdurend
aangegrepen, en zoals men de held nazegt kan ik wel zeggen
dat Apollo mij heeft geslagen. I
n de streken die aan de Vendée grenzen, heeft mij het wilde,
het krijgshaftige geïnteresseerd, het puur mannelijke
dat het levenslicht rechtstreeks laat stralen in ogen
en ledematen en dat zich in doodsangst als bevlogen
door virtuositeit waant en zijn dorst om te weten lest.
(…)
Ik had het nodig, na talloze beklemmende en kwellende
woelingen van mijn ziel voor enige tijd tot kalmte te komen,
en daarom verblijf ik inmiddels in mijn geboortestad.
De natuur van het moederland ontroert me ook des te dieper
naarmate ik haar meer bestudeer.
Het bliksemend noodweer, niet alleen in zijn
hoogste verschijning maar zelfs in de aanblik
als een macht en een gestalte, en tevens
in andere uitdrukkingsvormen van de hemel,
het licht in al zijn schakeringen, nationaal
en zich als heilig beginsel en noodlot ontwikkelend,
zijn bewegingen van opkomst en ondergang,
het karakteristieke van de bossen en het samenvallen
van verschillende gestalten van de natuur in dezelfde streek,
zodat alle heilige oorden van de wereld te zamen zijn
rondom een oord, en het filosofisch licht dat mijn venster
omstraalt is nu mijn vreugde; o. dat ik behouden mag blijven
zoals ik tot hier terecht ben gekomen.
(…)
Schrijf me toch snel.
Ik heb je zuivere tonen nodig.
De ziel die heerst onder vrienden, het ontstaan
van gedachten in gesprek en brief
zijn voor kunstenaars onontbeerlijk.
Anders hebben wij zelfs niemand voor onszelf;
maar behoort hij tot het heilige beeld dat wij vormen.
Het ga je oprecht goed.
Je
H.

Uit: Friedrich Hölderlin.
Onder een ijzeren hemel. Brieven.
Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien
door Kester Freriks.
Uitgeverij De Arbeiderspers

zie: Hölderlin(1)
zie: Hölderlin(3)
zie: “als water van rotsklip tot rotsklip geworpen
zie: Pinus halepensis
zie: Ins freie
zie: Der Sommer
zie: Paper-logweb

collections(47)

P&MSanders
Saale – Revier(3) 2012
grafietstift/potlood/o.i.inkt op museumkarton 92 x 61 cm.
Collection Pieter en Marieke Sanders, Haarlem.

Some of my artworks will always be there in my imaginary archive, they “pop up” in my head every now and then, because they are dear to me. These are the works that I want to show on my blog in the “collections”-series, as an homage to their owners.
The people who “live with” my drawings, paintings and sculptures are cherished by me, I am and will always be grateful to them. It is a precious experience to me when I’m allowed to take my work to its new surroundings myself, only then -it seems to me- I can appreciate it as an independent piece of art.

RalfEichberg
an der Saale 2012 inkt op museumkarton 23 x 30 cm
collection Dr. Ralf Eichberg:
Nietzsche Dokumentationszentrum Naumburg(Saale) (Deutschland)

CheminduCannet1993

Chemin du Cannet 1993 olieverf/inkt op linnen 65 x 50 cm.
Collection Ellemijn Veldhuijzen van Zanten

De werken in mijn denkbeeldig archief en de collecties waarin zij zijn opgenomen zijn een steun en toeverlaat. Zij die houden van -zich ontfermen over- en willen leven met mijn werk worden door mij dan ook op handen gedragen. Het blijft een bijzondere gebeurtenis om het werk in de nieuwe omgeving te mogen bekijken en het meestal pas dán als een op zichzelf staand iets te kunnen zien.

zie: collections(1)
zie: collections(2)
zie: collections(3)
zie: collections(4)
zie: collections(5)
zie: collections(6)
zie: collections(7)
zie: collections(8)
zie: collections(9)
zie: collections(10)
zie: collections(11)
zie: collections(12)
zie: collections(13)
zie: collections(14)
zie: collections(15)
zie: collections(16)
zie: collections(17)
zie: collections(18)
zie: collections(19)
zie: collections(20)
zie: collections(21)
zie: collections(22)
zie: collections((23)
zie: collections(24)
zie: collections(25)
zie: collections(26)
zie: collections(27)
zie: collections(28)
zie: collections(29)
zie: collections(30)
zie: collections(31)
zie: collections(32)
zie: collections(33)
zie: collections(34)
zie: collections(35)
zie: collections(36)
zie: collections(37)
zie: collections(38)
zie: collections(39)
zie: collections(40)
zie: collections(41)
zie: collections(42)
zie: collections(43)
zie: collections(44)
zie: collections(45)
zie: collections(46)
zie: collections(47)
zie: collections(48)
zie: collections(49)
zie: collections(50)
zie: collections(51)
zie: collections(52)
zie: collections(53)
zie: collections(54)
zie: collections(55)
zie: collections(56)
zie: collections(57)
zie: collections(58)
zie: collections(59)
zie: collections(60)
zie: collections(61)
zie: collections(62) 
zie: collections(63)
zie: collections(64)
zie: collections(65) 
zie: collections(66) 
zie: collections(67) 
zie: collections(68)
zie: collections(69)
zie: collections(70)
zie: collections(71)

 

Valkhof Museum

 

“…terwijl de weemoed veeleer zo’n aangename weemoed was, vermengd met vreugde, verzacht door een zekere lome overgave, een weemoed waarin tegelijkertijd iets van hoop en van herinnering is verweven, want ze doet pijn en toch houdt men ervan.”

Uit: “Wij moeten lachen en huilen”, correspondentie Gustave Flaubert met George Sand

 

Museum-het-Valkhof-Nijmegen(2)MuseumhetValkhofNijmegen(1)
vlnr:
*(werk)lokaal – a romance 1996 potlood/oliepastel op museumkarton
*Via campagnano 2002 inkt/potlood/insnijdingen op museumkarton
*Milde Luft, Spaziergänge, dunkle Zimmer 1994 olieverf op linnen

“Ik was jong. Niks deugde. Niemand vond genade.
Zijn blik heeft mij toen van die mensenhaat genezen.”
(Uit: vermiste stad, Hans Sleutelaar)

Museum-het-Valkhof-Nijmegen(3)
MUSEUM HET VALKHOF NIJMEGEN
toont in de vaste collectie, enkele van mijn werken.
Frank van de Schoor, conservator moderne kunst,
zag er al lang geleden de kwaliteit van in.
Wat een aanmoediging, BEMOEDIGING, blijkt het inzicht van de conservator
-hij die het wéten kan, hij die de buitenwereld vertegenwoordigt-
voor een in zichzelf gekeerde kunstenaar!

zie: Flauberts weemoed
zie: Eendagsvlieg bij avond
zie: Jan Emmens
zie: Camus
zie: Tsjechof
zie: Aankoop(2)
zie: Golf
Zie: Frank van de Schoor  en  the Valkhof Experience

 

 

 

Aanbieding!/June-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen:

May I present to you the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
– June 2014!
Hier is het enige echte KUNSTWERK VAN DE MAAND – juni 2014:
It can be yours for only/deze speciale aanbieding is nu te koop
voor slechts € 165,-
mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/June-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
private collection

Dichtbij
Dichtbij 2011 o.i.inkt op museumkarton 23 x 30 cm Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek “werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 165,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt: marjolijnvandenassem@me.com
en € 165,- overmaakt op mijn rekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art “of the month” on my blog for only € 165,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me he/she can’t live without it and transfers € 165,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen en het WERKT!!!

zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!