Keuze Hedy d’Ancona(1)

De keuze van Hedy d’Ancona
-vrouwen van Museum Gouda-
is te zien in Museum Gouda
van 15 mei 2018 t/m 27 januari 2019

De tentoonstelling werd op 13 mei 2018 geopend
met een prachtig verwoordde lofzang op Josine de Bruyn Kops
door gastcurator Hedy d’Ancona

zie: Keuze Hedy d’Ancona(2)
zie: Keuze Hedy d’Ancona(3)
zie: Keuze Hedy d’Ancona(4)
zie: Keuze Hedy d’Ancona(5)


Wasserseite 1986 olieverf op linnen 100 x 120 cm
Marjolijn van den Assem
collectie Museum Gouda (schenking Bram Volkers)
en te zien in de tentoonstelling.

“Nadat in de jaren 1960 in de Westerse wereld
de vrouwenbeweging losbarstte en de achterstand en uitsluiting
van vrouwen aan de orde werd gesteld,
kwam al snel de vraag bovendrijven:
waar zijn de vrouwelijke kunstenaars?
De achtergestelde positie kon niet worden verklaard door
een op sekse gebaseerde verdeling van talent, of door
aangeboren bescheidenheid van vrouwen.
Het waren de maatschappelijke omstandigheden
waarin gelijke kansen om je talent te ontwikkelen, ontbraken.
Dat kweekte mannelijke kunstenaars en barricadeerde vrouwelijke.

Beeldbepalend directeur van Museum Gouda
Josine de Bruyn Kops (1976-1986) was een van de voorvechters
van een betere positie van vrouwen in de beeldende kunst.
Vanaf 1980 was het verzamelen van vrouwelijke kunstenaars
een van haar speerpunten.
Daarin stond zij niet alleen,
Liesbeth Brandt Corstius deed bijvoorbeeld hetzelfde in
het Museum voor Moderne Kunst Arnhem.
In die tijd werd ook de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst
opgericht en het feministisch kunstmagazine Ruimte.

Moderne en eigentijdse kunst, gemaakt door vrouwen
is nog steeds een belangrijke onderdeel van de collectie
van Museum Gouda.
Feministe en oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Hedy d’Ancona selecteerde de hoogtepunten uit deze fraaie collectie
voor de tentoonstelling Vrouwen van Museum Gouda.
Hedy d’Ancona kiest 30 kunstenaressen.
Er is werk te zien van onder meer Charley Toorop, Marlene Dumas,
Marjolijn van den Assem, Lydia Schouten en Stansfield/Hooykaas.”

Uit: persbericht Museum Gouda, april 2018
museumgouda.nl

Deelnemende kunstenaars:
Julia Ventura, Sonja Visser, Lidwien van de Ven,
Elizabeth De Vaal, Charley Toorop, Arjanne van der Spek,
Marjo van Soest, Tanja Smit, Lydia Schouten,
Katarina Rudebeck, Hendri van der Putten, Hieke Luik,
Gabriëlle van de Laak, Yvonne Kracht, Neel Korteweg,
Stansfield/Hooykaas, Nan Hoover, Dorian Hiethaar,
Liet Heringa, Bettie van Haaster, Marijke de Goey,
Wendela Gevers Deynoot, Helen Frik, Marleen Felius,
Maria van Elk, Marlene Dumas, Mathilde Cuijpers,
Maria Beatriz, Marjolijn van den Assem.

zie: Hans Vogels
zie: as a stream grows older

bewustzijn van schijn(2)

bewustzijn van schijn(5) 2018 potlood/grafietstift
op museumkarton 23 x 30 cm (eigen foto in atelier)

(…) voortdicht, voortbemint,
voorthaat, voortconcludeert,(…)*

bewustzijn van schijn(6) 2018 potlood/grafietstift
op museumkarton 23 x 30 cm (eigen foto in atelier)

* uit:
De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche
Het bewustzijn van de schijn” (54)
(vertaling Pé Hawinkels)

zie: bewustzijn van schijn(8)
zie: bewustzijn van schijn(6)
zie: bewustzijn van schijn(5)
zie: bewustzijn van schijn(4)
zie: bewustzijn van schijn(3)
zie: bewustzijn van schijn(1)

zie: Limpidezza
zie: Zielsklimaat
Korte video (02:53): studio/atelier april 2018

bewustzijn van schijn(1)

Das Bewußtsein vom Scheine

Wie wundervoll und neu und zugleich wie schauerlich und ironisch
fühle ich mich mit meiner Erkenntnis zum gesamten Dasein gestellt!
Ich habe für mich entdeckt, daß die alte Mensch- und Tierheit,
ja die gesamte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins
in mir fortdichtet, fortliebt, forthaßt, fortschließt
– ich bin plötzlich mitten in diesem Traum erwacht,
aber nur zum Bewußtsein, daß ich eben träume
und daß ich weiterträumen muß, um nicht zugrunde zu gehn:
wie der Nachtwandler weiterträumen muß, um nicht hinabzustürzen.
Was ist mir jetzt »Schein«!
Wahrlich nicht der Gegensatz irgendeines Wesens
– was weiß ich von irgendwelchem Wesen auszusagen,
als eben nur die Prädikate seines Scheins!
Wahrlich nicht eine tote Maske, die man einem unbekannten X
aufsetzen und auch wohl abnehmen könnte!
Schein ist für mich das Wirkende und Lebende selber,
das so weit in seiner Selbstverspottung geht, mich fühlen zu lassen,
daß hier Schein und Irrlicht und Geistertanz und nichts mehr ist
– daß unter allen diesen Träumenden auch ich, der »Erkennende«,
meinen Tanz tanze, daß der Erkennende ein Mittel ist,
den irdischen Tanz in die Länge zu ziehn,
und insofern zu den Festordnern des Daseins gehört,
und daß die erhabene Konsequenz und Verbundenheit
aller Erkenntnisse vielleicht das höchste Mittel ist
und sein wird, die Allgemeinheit der Träumerei
und die Allverständlichkeit aller dieser Träumenden
untereinander und eben damit
die Dauer des Traumes aufrechtzuerhalten.


La galleria di Ruta lungo ‘Aurelia’
in una fotografia di fine Ottocento

e inizio Novecento

In Ruta bij Genua schreef Nietzsche
in de herfst van 1886
een nieuw voorwoord bij ‘de vrolijke wetenschap’,
dat hij in 1882 in Genua schreef.

Het bewustzijn van de schijn‘  (vertaling Pé Hawinkels 1976)
uit ‘de vrolijke wetenschap‘,
wordt in de nieuwste vertaling:

Het besef van de schijn (54)

Hoe prachtig en nieuw, en tegelijker­tijd hoe gruwelijk en ironisch voel ik me door mijn kennis tegenover het hele bestaan!
Ik heb voor mezelf ontdekt dat de oude mens- en dierheid, sterker,
de complete oertijd en het hele verleden van al wat kan ervaren,
in mij voortdicht, voortbemint, voorthaat, voortconcludeert,
– ik ben ineens midden in deze droom wakker geworden,
maar alleen om te beseffen dat ik aan het dromen ben
en dat ik voortdromen moet om niet te gronde te gaan:
zo­als de slaapwandelaar voortdromen moet
om niet van de rand te vallen.
Wat is tegenwoordig ‘schijn’ voor mij!
Beslist niet het tegendeel van een of ander wezen –
wat weet ik over een of ander wezen te vertellen,
behalve wat de predicaten zijn van zijn schijn!
Beslist niet een dood masker dat je een onbekende X
zou kunnen opzetten en ook weer afnemen!
Schijn is voor mij het werkende en levende zelf,
dat in zijn zelfbespotting zo ver gaat dat het me laat voelen
dat hier schijn en dwaallicht en spokendans heersen
en verder niets – dat onder al deze dromenden ook ik,
‘de kennende’, mijn dans dans,
dat de kennende een middel is om de aardse dans
te rekken en in zoverre tot de ceremoniemeesters
van het bestaan behoort, en dat de verheven consequentie
en samenhang van alle kennis misschien het hoogste middel is,
en zijn zal, om de algemeenheid van de dromerij
en het onderlinge begrip van al deze dromenden
en juist daardoor
de duurzaamheid van de droom in stand te houden.

De vrolijke wetenschap.
Friedrich Nietzsche 1882
Nieuw voorwoord door Nietzsche destijds
ondertekend met
‘Ruta bij Genua, herfst 1886’

Opnieuw verschenen in 2018 bij Uitgeverij Vantilt Nijmegen
vertaald door Hans Driessen
met een nawoord van Paul van Tongeren

Het geeft zóveel stof tot nadenken
om de vertalingen met elkaar te vergelijken!

The Consciousness of Appearance
How wonderfully and novelly, and at the same time how awfully
and ironically, do I feel myself situated with respec
t to collective existence, with my knowledge!
I have discovered for myself that the old humanity and animality,
yea, the collective primeval age, and the past
of all sentient being, continues to meditate, love, hate, and reason
in me, – I have suddenly awoke in the midst of this dream,
but merely to the consciousness that I just dream,
and that I must dream on in order not to perish;
just as the sleep-walker must dream on in order not to tumble down.
What is it that is now “appearance” to me!
Verily, not the antithesis of any kind of essence,
– what knowledge can I assert of any kind of essence whatsoever,
except merely the predicates of its appearance!
Verily not a dead mask which one could put upon an unknown X,
and which to be sure one could also remove!
Appearance is for me the operating and living thing itself;
which goes so far in its self-mockery as to make me feel
that here there is appearance, and Will o’ the Wisp,
and spirit-dance, and nothing more, – that among all these dreamers,
I also, the “thinker,” dance my dance, that the thinker is
a means of prolonging further the terrestrial dance,
and in so far is one of the masters of ceremony of existence,
and that the sublime consistency and connectedness
of all branches of knowledge is perhaps, and will perhaps,
be the best means for maintaining the universality of the dreaming,
the complete, mutual understandability of all those dreamers,
and thereby the duration of the dream.

translated by Thomas Common

de taal van de dooiwind


SALITA delle BATTISTINE 8
(interno 6), Genua, vlak bij
het Villetta di Negro.
Nietzsche hield van Genua,
hij was er sinds 1876 zeker vijf keer
en verbleef er graag de hele winter.

zie: Sanctus Januarius!
zie: Genua citaten
zie: il faut méditerraniser(3)

zie: Domaine indéfinissable(1)

zie: bewustzijn van schijn(8)
zie: bewustzijn van schijn(7)
zie: bewustzijn van schijn(6)
zie: bewustzijn van schijn(5)
zie: bewustzijn van schijn(4)
zie: bewustzijn van schijn(3)
zie: bewustzijn van schijn(2)

zie: een nieuwe vrolijke wetenschap! (Stephan Peters)

les jardins(S)(7)

le jardin(S) (13) 2018 (3-delig) mixed media
op museumkarton 135 x 135 x 75 cm (eigen foto in atelier)
zie: brevis libellus(5)

En kijk, daar liep ik op het tuinpad.
Zonder voorbedachte rade kroop ik het hek door
en liep ik drie keer heen en weer in het niemandsland,
voordat ik aanbelde.

‘Wilt u binnenkomen?’
‘Wilt u dat ik binnenkom …’ aarzelde ik.
Daar wandelde ik door wat ik me lang had verbeeld;
het huis, de tuin, het geel, het blauw, de Datura van dichtbij.

De aubergine werd al paars aan de plant.
Brief? Geen idee ...

Nagelaten fragmenten

zie: les jardins(S)(6)
zie: les jardins(S)(5)
zie: les jardins(S)(4)
zie: les jardins(S)(3)
zie: les jardins(S)(2)
zie: les jardins(S)(1)


le jardin(S)(1) 2017
gem.techn. op museumkarton 38 x 30 x 11 cm
zie: ontvanger onbekend

Hans Vogels

Inrichten tentoonstelling … as a stream grows older
in Museum Gouda met Hans Vogels in 2015.

Hans Vogels, kunsthistoricus en conservator moderne kunst,
neemt -in het najaar- na 37 jaar ‘trouwe dienst’ afscheid
van Museum Gouda.
Trouw is een understatement in dezen.
Door Josine de Bruyn Kops (1940-1987) aangesteld, werd Hans Vogels
haar steun en toeverlaat in de opwindende maar zware tijden
die Museum Gouda toen doormaakte.
Josine de Bruyn Kops, directeur van Museum Gouda van 1976 tot 1986
richtte in die tijd samen met Liesbeth Brandt Corstius,
directeur van het Arnhems Gemeentemuseum de
Stichting voor Vrouwen in de Beeldende kunst op,
zij pasten ‘positieve discriminatie’ toe in hun museumbeleid.

Museum Gouda en Museum Arnhem waren een grote stimulans
voor vele – toen nog veronachtzaamde-
vrouwelijke beeldend kunstenaars.
Ook voor mij.
Hans Vogels ging voluit mee in de visie van Josine en probeerde
ná haar dramatische overlijden in 1987 haar idealen hoog te houden.
Daardoor kon Museum Gouda vrouwelijke kunstenaars,
zoals Marlene Dumas, Elizabeth de Vaal, Lydia Schouten,
Arjanne van de Spek, Ansuya Blom,
Nan Hoover, Helen Frik, Marijke de Goey, Hieke Luik e.v.a,
onder de aandacht brengen door tentoonstellingen te organiseren
en hun werk aan te kopen.
Zo werd een gevariëerde en interessante collectie opgebouwd.
Helaas viel deze collectie later deels ten prooi aan modieus
‘ontzamelbeleid’; Hans Vogels moest machteloos toezien.

De intensiteit waarmee Hans Vogels mijn groeps- en
solo-tentoonstellingen in Museum Gouda begeleidde,
gaf inzicht in drijfveren en leidde tot vriendschap.
Hans Vogels kocht mijn werk aan, altijd in samenspraak met
wisselende directeuren van Museum Gouda.
Zijn regelmatige atelierbezoeken waren wederzijds openhartig.
zie: atelierbezoek(14)

Enkele van zijn tentoonstellings-hoogtepunten
in Museum Gouda volgens Hans Vogels:

1985 Vrije kunst in een onvrije tijd
naar een idee van Josine de Bruyn Kops
1985  Barry Flanagan (solo)
1986 Opgedragen aan Josine,
tentoonstelling werk van vrouwelijke kunstenaars,
een afscheid in aanwezigheid van Josine de Bruyn Kops
1990 Andy Goldsworthy, overzichtstentoonstelling
1993 Vrij spel, Nederlandse kunst 1970-1990
1994 Groot overzicht van Plateelbakkerij Zuid-Holland
1997 Marjolijn van den Assem, tekeningen en schilderijen,
overzichtstentoonstelling
2010 Peinture céramique,
17 kunstenaars experimerenteren met keramiek
2013 Henri Fantin-Latour,
de eerste solo-tentoonstelling in Nederland
2015/2016 as a stream grows older … Marjolijn van den Assem,
werken op papier, 1975 t/m 2015 uit eigen museumcollectie.
2018/2019 Dertig vrouwen, curator Hedy d’Ancona,
ter herinnering aan Josine de Bruyn Kops

Zijn inzet voor Museum Gouda zal zichtbaar blijven
in de collectie
die hij opbouwde:
DANK je wel, Hans!

zie: Atelierbezoek(14)
zie: Museum Gouda(1)
zie: Museum Gouda(2)
zie: Museum Gouda(3)
zie: Museum Gouda(4)
zie: … as a stream grows older … (1)
zie: … as a stream grows older … (2)
zie: … as a stream grows older … (3)
zie: … as a stream grows older … (4)

zie: Toespraak Hans Vogels


AD 4-4-2018
zie: Keuze Hedy d’Ancona(2)

Aanbieding!/April-offer!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!”
sinds 1 oktober 2009heb ik mijn eigen
MATERIAALFONDS in het leven geroepen en het werkt.

May I present to you
the one and only WORK OF ART OF THE MONTH:
April 2018 !
Hier is de enige echte AANBIEDING VAN DE MAAND: april 2018 !
It can be yours for only/deze Speciale Aanbieding
is -als buitenkansje- nu te koop voor slechts € 175,-

Kopen? Mail to: marjolijnvandenassem@me.com

Aanbieding!/April-offer! = VERKOCHT!/SOLD!
collection Paul Booms

in de polder 2008 acryl op museumkarton 23 x 30 cm.
Marjolijn van den Assem

Iedere eerste dag van de maand plaats ik op mijn blog een uniek
“werk van de maand”.
Deze tekening, schildering of ruimtelijk werk is te koop voor € 175,-
De állereerste liefhebber van dit werk die zich bij mij meldt:
marjolijnvandenassem@me.com en € 175,- overmaakt op mijn bankrekening, krijgt het zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
(de verzendkosten betaal IK)
KIJK DUS OP DE EERSTE DAG VAN DE MAAND OP MIJN BLOG EN REAGEER!

Every first day of the new month, I am offering a work of art
“of the month” on my blog for only € 175,-
I will immediately post this work of art to the very first enthousiastic viewer sending me a mail to marjolijnvandenassem@me.com to tell me
he/she can’t live without it and transfers € 175,- to me.
SO WATCH OUT FOR THE FIRST DAY OF THE MONTH
AND TAKE A LOOK AT MY BLOG!

Met de “Aanbieding-van-de-maand!” (sinds oktober 2009)
heb ik mijn
eigenMATERIAALFONDS” in het leven geroepen
en het WERKT:

zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/ August-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer!   zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!   zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer  zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!   zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer!  zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer!  zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer!  zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/March-offer! zie: Aanbieding!/April-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer!  zie:Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!-August-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/January-offer! zie: Aanbieding!/February-offer!
zie: Aanbieding!/November-offer! zie: Aanbieding!/December-offer!
zie: Aanbieding!/September-offer! zie: Aanbieding!/October-offer!
zie: Aanbieding!/July-offer! zie: Aanbieding!/August-offer!
zie: Aanbieding!/May-offer! zie: Aanbieding!/June-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/june-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding!/December-offer! zie: Aanbieding!/January-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!
zie: Aanbieding!/August-offer! zie: Aanbieding!/September-offer!
zie: Aanbieding!/June-offer! zie: Aanbieding!/July-offer!
zie: Aanbieding!/April-offer! zie: Aanbieding!/May-offer!
zie: Aanbieding!/February-offer! zie: Aanbieding!/March-offer!
zie: Aanbieding/December-offer! zie: Aanbieding!/Januari-offer!
zie: Aanbieding!/October-offer! zie: Aanbieding!/November-offer!